Subsidies

Of het nu gaat om de transitie naar duurzame energie, een circulaire economie of zero-emissie mobiliteit, er zijn veel subsidies beschikbaar voor bedrijven en organisaties die hierin actief zijn. Over de ‘populaire’ subsidies vind je hier alvast meer informatie. Maar er bestaan nog veel meer regelingen: regionaal, nationaal en Europees. Wil je weten of er voor jouw activiteit of project subsidie beschikbaar is? Neem dan contact met ons op, wij helpen je graag verder.

innovation-fund-overview

Energie Milieu

N

Europees financieringsprogramma voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën

cef-overview

Energie  Mobiliteit

N

Connecting Europe Facility: subsidies voor het vernieuwen en verbeteren van Europese infrastructuren

cef-energy-overview

Energie

N

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese energie-infrastructuur

dei-overview

Energie Milieu

N

Test nieuwe energietechnologie in een pilot- of demoproject

cef-transport-afif-overview

Mobiliteit

N

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

life-overview

Energie Milieu

N

Subsidie voor projecten die bijdragen aan het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid

Energie

N

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken

veki-overview

Energie Milieu

N

Subsidie voor ondernemers die bewezen CO2-besparende maatregelen willen nemen

eia-overview

Energie

N

Fiscale regeling voor het ondersteunen van investeringen in energiebesparende technieken

mia-overview

Milieu

N

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke investeringen

horizon-europe-overview

Energie Milieu Mobiliteit

N

Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie

her-overview

Energie

N

Subsidies voor innovaties die helpen om CO2-reductie beter betaalbaar te maken

tse-industry-rd-overview

Energie Milieu

N

Subsidie voor de ontwikkeling van duurzame producten en diensten voor de industrie

tse-industries-overview
Energie Milieu
N

Onderzoek de haalbaarheid van een innovatief CO2-reducerend pilot- of demonstratieproject

wis-overview
Energie
N

Bij investeringen in warmtenetten in de bestaande bouw

wbso-overview
Energie Milieu Mobiliteit
N

Fiscale regeling voor het verlagen van de kosten voor R&D

circular-chain-projects-overview

Milieu

N

Subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens

aanzet-overview

Mobiliteit

N

Subsidie voor de aanschaf van een nieuwe, uitstootvrije vrachtauto

Energie Milieu Mobiliteit

N

Technical assistance for energy efficiency and renewable energy investments targeting buildings and innovative urban transport.

ipcei-overview

Mobiliteit

N

Europese samenwerkingsverbanden die werken aan innovatie

Energie Milieu Mobiliteit
N

Local, regional and national governments across Europe to develop and deliver better policy

niki-overview
Energie Milieu Mobiliteit
N

Nationale Investeringsregeling Klimaatprojecten Industrie

owe-overview
Energie Milieu Mobiliteit
N

Subsidie voor het opschalen van waterstofproductie via elektrolyse

mooi-overview

Energie

N

Draag samen met partners bij aan de klimaatdoelen

hydrogen-in-mobility-overview

Mobiliteit

N

Subsidieregeling voor het verder ontwikkelen van waterstof in mobiliteit

sds-overview

Milieu Mobiliteit

N

Bouw of verbouw een binnenvaart- of zeeschip en doe ervaring op met het toepassen van innovaties die de duurzaamheid bevorderen

shore-power-grant-overview

Mobiliteit

N

Subsidie voor het opschalen van waterstofproductie via elektrolyse

cef-transport-overview

Mobiliteit

N

Subsidie voor het ondersteunen van de trans-Europese transportnetwerken