WBSO

Fiscale regeling voor het verlagen van de kosten voor R&D

Contact EGEN

Onderzoek en ontwikkeling voor midden- en kleinbedrijf

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO-subsidie (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is de belangrijkste fiscale innovatieregeling voor bedrijven die ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoeren. Met deze regeling kun je de loonkosten en uitgaven van jouw speur- en ontwikkelingswerk (S&O / R&D in het Engels) verlagen door minder loonheffingen af te dragen. Het beschikbare budget voor de WBSO in 2023 bedraagt 1.370 miljoen euro.

In het kort

WBSO subsidie overzicht

Voor wie?

Nederlandse ondernemingen:

 • ondernemers en hun werknemers die S&O verrichten (S&O-inhoudingsplichtigen);
 • zelfstandigen die S&O verrichten (S&O-belastingplichtigen).

Wanneer?

Je kunt doorlopend aanvragen indienen.

Hoeveel?

Het tarief voor de eerste schijf is 32%. Dit geldt voor de R&D-kosten en uitgaven tot € 350.000,-.

Voor starters ligt het percentage wat hoger, namelijk op 40%. Voor alle kosten boven € 350.000,- is het tarief 16%.

Waarvoor?

S&O wordt als volgt gedefinieerd: door een S&O-inhoudingsplichtige of een S&O-belastingplichtige, systematisch georganiseerde en in een lidstaat van de Europese Unie verrichte werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op:

 • de ontwikkeling van fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur, of onderdelen daarvan, die technisch nieuw zijn voor de S&O-inhoudingsplichtige of S&O-belastingplichtige;
 • de uitvoering van technisch-wetenschappelijk onderzoek (waarvan de resultaten leiden tot nieuwe kennis);
 • kosten en uitgaven die voor een S&O-project worden gemaakt.

Wat dekt deze subsidie?

WBSO-parameters in 2023

De subsidie dekt een deel van de loonkosten voor S&O en overige S&O-kosten en -uitgaven, in de vorm van:

 • een verlaging van de loonheffing en premie volksverzekeringen voor de gewerkte S&O-uren, of:
 • een verhoging van de aftrek voor zelfstandigen.

De percentages en bedragen voor de S&O-loonkosten zijn in 2023:

 • 32% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten (bovengrens 1e schijf)
 • Voor starters: 40% over de eerste 350.000 euro aan S&O-loonkosten
 • 16% over het meerdere (ook voor starters)
 • Zelfstandigen die in een kalenderjaar meer dan 500 S&O-uren maken, krijgen een vaste aftrek van 14.202 euro in 2023.
 • De aanvullende S&O-aftrek voor startende zelfstandigen bedraagt 7.106 euro in 2023.

Voor de overige S&O-kosten en -uitgaven kun je kiezen voor de werkelijke kosten en uitgaven of voor het forfait. Kies je voor het forfait, dan gelden de volgende forfaitaire bedragen per kalenderjaar: 

 • 10 euro per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren
 • 4 euro per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.

 

Voldoe aan alle eisen

WBSO Voorwaarden

De belangrijkste WBSO voorwaarden zijn:

Eigen R&D-personeel (die op Nederlandse loonlijst staan) voeren de activiteiten uit;

Het gaat om technisch nieuwe ontwikkelingen op het gebied van product, proces, programmatuur of technisch- wetenschappelijk onderzoek;

De activiteiten zijn technisch nieuw voor jouw bedrijf; er zijn dus geen kant en klare oplossingen op de markt;

Je kunt alleen subsidie aanvragen voor toekomstige R&D-activiteiten. Het is niet mogelijk om deze subsidie met terugwerkende kracht aan te vragen;

Jouw bedrijf lost eventuele knelpunten van de ontwikkelingen zelf op;

Jouw bedrijf betaalt winstbelasting of inkomensbelasting;

Ben je een zelfstandige? Dan besteed je zelf jaarlijks minimaal 500 uur aan de ontwikkeling (bijvoorbeeld zzp of eenmanszaak);

Het doen van marktonderzoek, onderzoek naar economische haalbaarheid en administratieve werkzaamheden vallen niet onder deze fiscale regeling.

Waarom deze subsidie?

Doel van WBSO

Het doel van deze regeling is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk (oftewel Research & Development). Je kunt subsidie aanvragen voor productontwikkeling, ontwikkeling van fysieke productieprocessen en programmatuurontwikkeling. Ook kun je subsidie aanvragen voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

“Ik heb een technische achtergrond in de milieu- en energiewetenschappen. Bij EGEN werk ik vooral voor klanten die bezig zijn met innovatieve circulaire projecten. Met de klanten bespreek ik de mogelijkheden om het project mogelijk te kunnen maken of het financieel nét iets aantrekkelijker te laten zijn.”

Neem contact op met Tim Huitema →

Tim Huitema

Blijf op de hoogte

Nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten over WBSO?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81