mobiliteit

Duurzaam vervoeren van goederen en personen
op weg naar

Duurzame mobiliteit

Al jaren is EGEN actief op het gebied van mobiliteit om bij te dragen aan duurzamer vervoer. Of het nu gaat om het duurzaam vervoeren van goederen en personen, duurzame mobiliteitsinfrastructuur of smart mobility, wij ondersteunen onze klanten met de ontwikkeling en implementatie van duurzame mobiliteitsstrategieën.

ZERO-EMISSIE VOERTUIGEN

Voor 2050 moet de uitstoot van vervoer in Europa 90% minder zijn. Om dit te realiseren moeten er zo’n 13 miljoen emissiearme en emissievrije voertuigen op de Europese wegen komen. EGEN biedt ondersteuning in elke fase van deze grootschalige duurzame mobiliteitstransitie. Bij grote projecten, maar ook voor startups met een innovatief idee. We identificeren kansen en mogelijkheden, helpen met de financiering en begeleiden succesvolle initiatieven bij het opschalen.

MOBILITEITSINFRASTRUCTUUR

De komende jaren is het hard nodig de bestaande infrastructuur te moderniseren. Niet alleen om de overgang naar o.a. emissieloze voertuigen mogelijk en toekomstbestendig te maken, maar ook de overstap naar andere duurzame transportmodaliteiten. Modernisering en digitalisering van de bestaande auto-, spoor- en vaarwegen van essentieel belang. EGEN is dé partner en verbinder op het gebied van duurzame mobiliteitsinfrastructuren.

SMART MOBILITY

Simpel gezegd is smart mobility het inzetten van ICT in de mobiliteit. Denk hierbij aan alternatieve vervoers-middelen. De experts van EGEN houden zich hier dagelijks mee bezig en hebben we kennis van de nieuwste innovaties. Zo zijn we op de hoogte van de mogelijkheden van blockchain, zijn we partner in een grootschalig Europees project met betrekking tot smart charging en onderzoeken we samen met onze klanten de haalbaarheid van innovatieve, slimme mobiliteitsideeën.

voorbeelden van

Mobiliteitsprojecten

Samen met onze klanten hebben wij gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van mobiliteit. waaronder:

DKTI Transport VERZET

Binnen dit project hebben we bewezen dat met de juiste mix van slimme voertuig- en snellaadtechnologie op korte termijn een uitstootvrije bouwlogistiek te realiseren is.

ZES project

Binnen ZES werken ING, ENGIE, Wartsila en Havenbedrijf Rotterdam samen aan de introductie van een transportconcept voor de emissieloze binnenvaart. Hierbij kunnen binnenvaartschepen emissieloos varen dankzij verwisselbare batterijcontainers.

container terminal rotterdam world

Dit project richt zich op het realiseren van een volledig geautomatiseerde, multimodale container terminal op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. De subsidie is verkregen voor de aanleg van de nieuwe containerterminal en de investeringen in benodigde geautomatiseerde laad- en losfaciliteiten. 

Lees meer 

gateway

Door een online gids samen te stellen met meer dan 100 fondsen voor stedelijke gebieden is inzichtelijk welke steden de ambitie hebben om van een lineair naar een circulaire economie te gaan.

cross-border rail section

Binnen dit project hebben we onderzocht hoe we de spoorverbinding tussen Venlo en Kaldenkirchen toekomstbestendig konden maken door diverse knelpunten weg te nemen. De positie van Venlo als multimodale vrachthub en de efficiëntie van zowel goederen als personenvervoer rondom Venlo is hierdoor verhoogd.

Lees meer 

GreenCharge

EGEN is partner binnen dit project, waarin we door middel van praktijkdemonstraties in 3 verschillende steden (Oslo, Bremen en Barcelona) hebben aangetoond  welke technologische oplossingen en businessmodellen geschikt zijn voor het grootschalig introduceren van elektrisch rijden. Binnen dit project werken we aan het opheffen van de belemmeringen die grootschalige introductie van elektrisch rijden voor diverse doelgroepen nog lastig maakt. Door actief deel te nemen aan slimme mobiliteitsprojecten brengt EGEN de acceptatie van groene innovaties weer een stap verder.

Lees meer 

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81