Mobiliteit

SAMEN OP WEG NAAR DUURZAME MOBILITEIT

Al jaren is EGEN actief op het gebied van mobiliteit om bij te dragen aan duurzamer vervoer. Of het nu gaat om het duurzaam vervoeren van goederen en personen, duurzame mobiliteitsinfrastructuur of smart mobility, wij ondersteunen onze klanten met de ontwikkeling en implementatie van duurzame mobiliteitsstrategieën. 

ZERO-EMISSIE VOERTUIGEN

 

De Europese Green Deal en het Nederlandse klimaatakkoord vragen om een verduurzaming van zowel het goederen- als het personenvervoer. Voor 2050 moet de uitstoot van vervoer in Europa 90% minder zijn. Om dit te realiseren moeten er zo’n 13 miljoen emissiearme en emissievrije voertuigen op de Europese wegen komen. EGEN biedt ondersteuning in elke fase van deze grootschalige duurzame mobiliteitstransitie naar zero-emissie voertuigen, zowel voor goederentransport als personenvervoer.

EGEN is niet alleen expert in grootschalige projecten, maar is er ook voor de startup met een innovatief idee die niet weet hoe deze nu verder komt. We identificeren kansen en mogelijkheden, helpen je bij het aantrekken van financiering voor de ontwikkelfase en begeleiden succesvolle initiatieven bij het opschalen. Dit doen we zowel op regionaal en nationaal, maar ook op Europees niveau.

Gerelateerde projecten

EGEN heeft veel ervaring met het opzetten en het financieren van projecten rondom de ontwikkeling en implementatie van zero-emissievoertuigen.

DKTI Transport VERZET

(Versnelde Evolutie Rotterdams Zero Emissie Transport bouwsector). Binnen dit project hebben we bewezen dat met de juiste mix van slimme voertuig- en snellaadtechnologie op korte termijn een uitstootvrije bouwlogistiek te realiseren is.

ZES project

Binnen ZES werken ING, ENGIE, Wartsila en Havenbedrijf Rotterdam samen aan de introductie van een transportconcept voor de emissieloze binnenvaart. Hierbij kunnen binnenvaartschepen emissieloos varen dankzij verwisselbare batterijcontainers.

EGEN auto rijdt voor windmolens op een industrieterrein

DUURZAME MOBILITEITSINFRASTRUCTUUR

De komende jaren is het hard nodig de bestaande infrastructuur te moderniseren. Niet alleen om de overgang naar o.a. emissieloze voertuigen mogelijk en toekomstbestendig te maken, maar ook de overstap naar andere duurzame transportmodaliteiten zoals spoor, binnenvaart en luchtvaart. Hiervoor zijn innovaties nodig, bijvoorbeeld in laad- en tankinfrastructuur. Ook is de modernisering en digitalisering van de bestaande auto-, spoor- en vaarwegen van essentieel belang. EGEN is dé partner en verbinder op het gebied van duurzame mobiliteitsinfrastructuren.

Door ons uitgebreide netwerk in de mobiliteitssector in Europa, zijn wij in staat om partijen bij elkaar te brengen en samen zichtbare veranderingen te maken die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en economische groei. Onze klanten zijn publieke partijen zoals overheden en infrastructuurbeheerders, maar ook private partijen die zich richten op de ontwikkeling en productie van nieuwe mobiliteitsinnovaties en onderzoeksinstellingen.

Gerelateerde projecten

Voor onderstaande projecten heeft EGEN geholpen met de projectontwikkeling, het schrijven van de subsidieaanvraag en de contractonderhandelingen. Ook is EGEN als (financieel) projectmanager betrokken bij de daadwerkelijke realisatie van deze projecten:

CEF ‘Realizing the most sustainable container terminal Rotterdam World Gateway

Dit project richt zich op het realiseren van een volledig geautomatiseerde, multimodale container terminal op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. De subsidie is verkregen voor de aanleg van de nieuwe containerterminal en de investeringen in benodigde geautomatiseerde laad- en losfaciliteiten. Lees meer

CEF ‘Removing bottlenecks on the cross-border rail section Venlo (NL) – Kaldenkirchen (DE)

Binnen dit project hebben we onderzocht hoe we de spoorverbinding tussen Venlo en Kaldenkirchen toekomstbestendig konden maken door diverse knelpunten weg te nemen. De positie van Venlo als multimodale vrachthub en de efficiëntie van zowel goederen als personenvervoer rondom Venlo is hierdoor verhoogd.

Lees meer

SMART MOBILITY

Simpel gezegd is smart mobility het inzetten van ICT in de mobiliteit. Denk hierbij aan alternatieve vervoersmiddelen; binnen steden bijvoorbeeld bij stadsdistributie, het verbeteren van verkeersveiligheid of het beheer van vervoer. De experts van EGEN houden zich hier dagelijks mee bezig en zijn op de hoogte van de nieuwste innovaties. Want innovatie, dat is waar het bij smart mobility om draait.

Het inzetten van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën klinkt spannend, maar is voor ons dagelijkse kost. Zo zijn we op de hoogte van de mogelijkheden van blockchain, zijn we partner in een grootschalig Europees project met betrekking tot smart charging en onderzoeken we samen met onze klanten de haalbaarheid van innovatieve, slimme mobiliteitsideeën. Daarnaast ondersteunen we bij het ontwikkelen van de bijbehorende businesscase en geven we inzicht in de bijbehorende kansen en mogelijkheden.

Gerelateerde projecten

EGEN heeft bijdragen aan verschillende projecten over slimme mobiliteit, waaronder:

GreenCharge

EGEN is partner binnen dit project, waarin we door middel van praktijkdemonstraties in 3 verschillende steden (Oslo, Bremen en Barcelona) hebben aangetoond  welke technologische oplossingen en businessmodellen geschikt zijn voor het grootschalig introduceren van elektrisch rijden. Binnen dit project werken we aan het opheffen van de belemmeringen die grootschalige introductie van elektrisch rijden voor diverse doelgroepen nog lastig maakt. Door actief deel te nemen aan slimme mobiliteitsprojecten brengt EGEN de acceptatie van groene innovaties weer een stap verder.

Lees meer

EGEN ontwikkelt vernieuwende business modellen voor elektrische mobiliteit

Onze consultants Reinhard Scholten en Bas Bosma hebben meegeschreven aan een wetenschappelijk artikel over business model ontwikkeling, dat is gepubliceerd in Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing. In dit artikel beschrijven ze een op big data en simulatie gebaseerde methodiek ter evaluatie van nieuwe business modellen. Het Europese Horizon 2020 project “GreenCharge” waar EGEN partner van is, is in dit artikel als case study gebruikt. Lees meer

ONZE DIENSTEN

Ben je benieuwd wat wij binnen de energiemarkt voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Bekijk dan onze diensten.

MEER WETEN?

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact op.