Levenscyclusanalyse

Bereken de impact van jouw product of service op het milieu.
Neem contact op
Een tastbare 

Indicatie voor Duurzaamheid 

Wil jij de ecologische voetafdruk van jouw product weten? Of twijfel je bijvoorbeeld over de duurzaamheid van grondstoffen voor een nieuw project? Als je wilt weten wat de milieu impact is van iets op de wereld, heb je een levenscyclusanalyse (LCA) nodig. Met een LCA kun je de milieueffecten van een product of service berekenen op verschillende milieucategorieën over (een deel van) de keten.  

De Europese Unie ziet de LCA als het beste kader voor het beoordelen van milieueffecten. Voor verschillende Europese en nationale aanvragen wordt al (een vorm van) de levenscyclusanalyse ter ondersteuning toegepast.  

Toepassingen 

Wat levert de levenscyclusanalyse op?  

Een LCA geeft naast kennis over de impact op het milieu nog meer inzichten. Denk bijvoorbeeld aan:

Het gebruiken van een LCA ter ondersteuning van verschillende type aanvragen, zoals Horizon Europe, de MVO-prestatieladder en de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Met onze expertise binnen het financieringslandschap kan voor jouw LCA een goede aansluiting bij programma’s worden gevonden.

Een tastbare indicatie krijgen van de duurzaamheid van jouw product of service, die je vervolgens weer kunt communiceren naar jouw klant.

Inzicht geven in de impact van jouw product of service op het milieu, en hiermee bijdragen aan efficiëntere productontwikkeling.

Gebruik maken van een vergelijkende levenscyclusanalyse om de milieueffecten van verschillende producten en services te vergelijken.

Ondersteuning bieden bij het maken van strategische en duurzame keuzes voor jouw producten of services. Onze experts zijn op de hoogte van alle actuele duurzaamheidsthema’s en staan je hiervoor graag te woord.

Het identificeren van hotspots voor innovatie in de gehele keten of binnen jouw eigen processen.

Benieuwd wat voor voordelen een levenscyclusanalyse voor jouw project heeft? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Onze aanpak 

Hoe werkt een Levenscyclusanalyse? 

Een levenscyclusanalyse voeren we uit aan de hand van het ISO 14040 framework. ISO 14040 definieert de principes en kaders om een correcte LCA uit te voeren. We doorlopen bij iedere analyse vier fases:

  1. Doel en omvang definitie
  2. Inventaris analyse
  3. Impact beoordeling
  4. Interpretatie van gegevens
Inzicht

Impact van jouw product of service

Klimaatverandering (CO2-eq)

Verzuring (SO2-eq)

Eutrofiëring (PO4-eq)

Menselijke en zoetwater toxiciteit (DBC-eq)

Stratosferische ozonafbraak (CFC-11-eq)

Abiotische uitputting van mineralen (Sb-eq)

Fossiele brandstoffen (megajoule)

Globaal netwerk 

Databases voor wereldwijde ondersteuning  

Voor deze analyses is het van belang om gebruik te maken van betrouwbare data die een goede reflectie is van de huidige technologie. EGEN beschikt over up-to-date software (OpenLCA) en heeft toegang tot grote erkende databases (EcoInvent 3.8) voor het uitvoeren van de levencyclusanalyse. Hiermee ben je altijd verzekerd van berekeningen die ondersteunt worden door gegevens van milieudata van over de hele wereld.   

voorbeelden van

Projecten met een LCA

Benieuwd wat voor impact een levenscyclusanalyse kan hebben op een project? Deze klanten hebben dankzij een LCA de volgende stap kunnen zetten in hun innovatietraject:  

Prolifex

Voor dit project heeft EGEN een CBA en een LCA uitgevoerd. Met de LCA kon Prolifex de milieuverbetering van het nieuwe recyclingproces ten opzichte van een referentie-scenario aantonen.

lees meer

Kort en krachtig 

Veelgestelde vragen over LCA 

Wat betekent levenscyclusanalyse?

De LCA (Life Cycle Analyse) is een methode waarmee je de invloed van producten, diensten of een activiteit op het milieu in kaart brengt. Met rekenmodellen kijken we naar de volledige levenscyclus van een product, een service of activiteit. 

Waarom een LCA?

De Europese Unie ziet de LCA als het beste kader voor het beoordelen van milieueffecten ter ondersteuning van het EU-beleidsvormingsproces en de ambitie van Green Deal, en vele andere beleidsinitiatieven. Voor verschillende Europese en nationale aanvragen wordt al (een vorm van) LCA (De Product Environmental Footprint (PEF) en Organization Environmental Footprint (OEF)) ter ondersteuning toegepast.  

Hoe maak je een levenscyclusanalyse?

Een correcte levenscyclusanalyse voeren we uit volgens de ISO-norm 14040. We doorlopen daarbij vier stappen en werken vanuit het doel en de diepte van de analyse toe naar een berekening. Neem contact met ons op voor voorbeelden of een aanvraag. 

Wat zijn schaduwkosten?

De schaduwkosten zijn de kosten voor een product of service op het milieu, uitgedrukt in een geldwaarde. Dit zijn kosten die je niet direct ziet, maar die je uiteindelijk wel betaalt. Denk bijvoorbeeld aan belastingen voor de dijkverhogingen die de provincie uitvoert om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Een lage schaduwprijs betekent dat je product of service relatief duurzaam is.  

Hoe bereken je schaduwkosten?

De schaduwkosten voor een product of service berekenen we met een levenscyclusanalyse (LCA). We berekenen hierbij de milieu-impact over de volledige levenscyclus van jouw product of de service, waardoor je een duidelijk inzicht krijgt in de indirecte kosten. Op basis hiervan kun bijvoorbeeld je zien of je voldoet aan de gestelde milieueisen  

Wat zijn voorbeelden van levenscyclusanalyses?

Je kunt een levenscyclusanalyse in alle lagen van een bedrijf terugvinden. Denk bijvoorbeeld aan samenwerkingsverbanden, waarbij potentiële partners voor duurzaamheidsprojecten graag meer te weten willen komen over de milieu-footprint van jouw organisatie. Maar ook een HR-afdeling die aan kandidaten wil laten zien hoe duurzaam het bedrijf is.  

SAMEN INNOVEREN

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81