Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

13/05/2022

Milieubedrijf Attero biedt duurzame oplossingen voor afvalstromen van huishoudens, bedrijven en overheden. Al negentig jaar is het bedrijf actief in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Samen met verschillende ketenpartners neemt Attero nu de kansen voor recycling van plastic verpakkingsafval onder de loep. De partners hebben zich verenigd in het ProLiFeX-project, een demonstratieproject om te laten zien dat een gesloten plasticfolie-keten technisch mogelijk is. EGEN verzorgde hiervoor de subsidieaanvraag en blijft betrokken bij de projectuitvoering. De resultaten worden in de loop van 2022 verwacht.

Minder nieuwe folie, meer gerecyclede folie

Van het plastic verpakkingsafval van huishoudens bestaat maar liefst 30 tot 40 procent uit folies. Omdat recycling van plasticfolie zeer complex is, worden nieuwe folieverpakkingen vrijwel altijd gemaakt van nieuw plastic. In het ProLiFeX-project doet een consortium van zes ketenpartners – Attero, TUSTI, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado – onderzoek naar de mogelijkheden om tot een gesloten plasticfolie-keten te komen. Dit zou moeten leiden tot een afname van de vraag naar nieuwe plasticfolie en daarmee tot een kleinere CO2-footprint van folieverpakkingen. ProLiFeX staat voor ‘Postconsumer Recycling Of L(L)DPE in Flexible EXtrusion’. LDPE en LLDPE zijn de ‘zachte’ varianten van polyetheen, hier worden de folies van gemaakt.

Van granulaat tot potgrondverpakking

Binnen het project is Attero de grondstoffenleverancier. Het (vervuilde) plastic verpakkingsafval van huishoudens komt hier binnen, het wordt gewassen, er worden hulpstoffen toegevoegd van chemiebedrijf Dow Benelux en dan wordt het verwerkt tot granulaatkorrels. Bij dit proces zijn kennispartners TUSTI en TU Eindhoven betrokken om de kwaliteit van het granulaat te waarborgen en te optimaliseren. De volgende schakel in de keten, kunststofproducent Oerlemans Packaging, gebruikt het granulaat als grondstof voor de folieproductie. Momenteel wordt de gerecyclede folie al toegepast in diverse producten, zoals vuilniszakken, buizen, emmers en sheetmateriaal. Uiteindelijk moet de folie de juiste kwaliteit en stevigheid krijgen om te kunnen dienen als verpakking voor de producten van Pokon Naturado – denk aan potgrond, compost en meststoffen.

Werken aan acceptatie

Berry Bellert, kunststoffen-expert bij Attero, legt uit dat het hier niet simpelweg gaat om een technisch traject. “Uiteraard willen we allereerst de technische barrières slechten, we moeten immers een grondstof kunnen leveren met de juiste sterkte en bestendigheid. Dat is vooral een kwestie van testen en finetunen. Maar er speelt méér – het gaat vooral om de acceptatie van een gerecycled product als vervanger van een nieuw product. Juist die acceptatie is lastig. Je ziet dat de marketing toch een veel grotere invloed heeft op de verkoop dan de puur technische aspecten. Een gladde, glossy verpakking verkoopt nog altijd beter dan een verpakking die weliswaar duurzamer is geproduceerd, maar die niet zo glad is en zelfs wat imperfecties kan vertonen. Dáár moeten we aan werken, die acceptatie, die manier van kijken naar een product.”

Kartrekker en procesbewaker

EGEN wist voor het ProLiFeX-project subsidie binnen te halen vanuit de regeling Joint Industry Projects (JIP), onderdeel van het programma Topsector Energie. Sindsdien richten de EGEN-consultants zich vooral op het proces- en informatiemanagement binnen het project. Ook zorgen zij ervoor dat het consortium zijn resultaatsverplichtingen nakomt richting de subsidieverstrekker. Berry Bellert: “Ik zie de rol van EGEN nu vooral als kartrekker en procesbewaker. Zo blijven wij als leden van het consortium bij de les. Het mooie is dat wij geen omkijken hebben naar de organisatorische en administratieve aspecten van het project, daar zorgen de mensen van EGEN voor.”

Flinke stap verder

Met de kennis die de consortiumpartners in het project opdoen, verwachten zij na afloop een flinke stap verder te zijn in de richting van een gesloten plasticfolie-keten. Grootschalige productie van gerecyclede folie komt dan in de hele sector binnen handbereik. “Als de acceptatie dan ook geen bottleneck meer is, kunnen we met recht zeggen dat het project geslaagd is”, aldus Berry Bellert.

Meer nieuws

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Regeling Groenprojecten 2022 start in juni

Investeerders in projecten met een 'groen' karakter kunnen daarvoor een voordelige lening aanvragen via de regeling Groenprojecten. Met ingang van 1 juni 2022 geldt een gewijzigde regeling, die ruimte biedt voor verschillende nieuwe soorten duurzame en innovatieve...

Lees meer
LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

LIFE-subsidie aanvragen? Ga tijdig aan de slag!

Werkt jouw organisatie aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? En die bijdragen aan de Europese doelstellingen op dit gebied? Dan kun je in aanmerking komen voor subsidie uit het Europese LIFE-programma. Op 17 mei is een nieuwe serie...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2022 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten is op 3 mei opengesteld voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81