Attero spant zich in voor meer recycling van plasticfolie

Milieubedrijf Attero biedt duurzame oplossingen voor afvalstromen van huishoudens, bedrijven en overheden. Al negentig jaar is het bedrijf actief in het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Samen met verschillende ketenpartners heeft Attero onlangs de kansen voor hoogwaardige recycling van plastic verpakkingsafval onder de loep genomen. De partners waren verenigd in het PRoLiFEx-project, een demonstratieproject om te laten zien dat een gesloten plasticfolie-keten technisch mogelijk is. EGEN verzorgde hiervoor de subsidieaanvraag en bleef betrokken bij de projectuitvoering. De resultaten werden in het voorjaar van 2022 gepresenteerd.

Minder nieuwe folie, meer gerecyclede folie

Van het plastic verpakkingsafval van huishoudens bestaat maar liefst 30 tot 40 procent uit folies. Omdat recycling van plasticfolie zeer complex is, worden nieuwe folieverpakkingen vrijwel altijd gemaakt van nieuw plastic. In het PRoLiFEx-project deed een consortium van zes ketenpartners – Attero, TUSTI, TU Eindhoven, Dow Benelux, Oerlemans Packaging en Pokon Naturado – onderzoek naar de mogelijkheden om tot een gesloten plasticfolie-keten te komen. Dit zou moeten leiden tot een afname van de vraag naar nieuwe plasticfolie en daarmee tot een kleinere CO2-footprint van folieverpakkingen. PRoLiFEx staat voor ‘Postconsumer Recycling Of L(L)DPE in Flexible EXtrusion’. LDPE en LLDPE zijn de ‘zachte’ varianten van polyetheen, hier worden de folies van gemaakt.

Van granulaat tot compostzak

Het demonstratieproject heeft inmiddels aangetoond dat een gesloten plasticfolie-keten haalbaar is. Binnen de keten is Attero de grondstoffenleverancier. Het (vervuilde) plastic verpakkingsafval van huishoudens komt hier binnen, het wordt gewassen, er worden hulpstoffen toegevoegd van chemiebedrijf Dow Benelux en dan wordt het verwerkt tot granulaatkorrels. Bij dit proces zijn kennispartners TUSTI en TU Eindhoven betrokken om de kwaliteit van het granulaat te waarborgen en te optimaliseren. De volgende schakel in de keten, kunststofproducent Oerlemans Packaging, gebruikt het granulaat als grondstof voor de folieproductie. Het is gelukt de folie de juiste kwaliteit en stevigheid te geven om te kunnen dienen als verpakking voor de producten van Pokon Naturado – denk aan compost, potgrond en meststoffen. Tijdens de Landelijke Compostdag op 26 maart 2022 werd de eerste PRoLiFEx-compostzak gepresenteerd, deze bestaat uit maar liefst 65% gerecycled materiaal.

Werken aan acceptatie

Berry Bellert, kunststoffen-expert bij Attero, legt uit dat het hier niet simpelweg gaat om een technisch traject. “Uiteraard wilden we allereerst de technische barrières slechten, we moeten immers een grondstof kunnen leveren met de juiste sterkte en bestendigheid. Dat is vooral een kwestie van testen en finetunen. Maar er speelt méér – het gaat vooral om de acceptatie van een gerecycled product als vervanger van een nieuw product. Juist die acceptatie is lastig. Je ziet dat de marketing toch een veel grotere invloed heeft op de verkoop dan de puur technische aspecten. Een gladde, glossy verpakking verkoopt nog altijd beter dan een verpakking die weliswaar duurzamer is geproduceerd, maar die er minder gelikt uitziet. Dáár moeten we aan werken, die acceptatie, die manier van kijken.” Om een andere, meer bewuste beleving van het product te bevorderen is er juist voor gekozen de nieuwe PRoLiFEx-compostzakken egaal grijs te maken met een witte opdruk. Zo is extra goed te zien dat het hier gaat om een gerecycled product en wordt de consument toch (heel) even aan het denken gezet.

Kartrekker, procesbewaker, impactanalist

EGEN wist voor het PRoLiFEx-project subsidie binnen te halen vanuit de regeling Joint Industry Projects (JIP), onderdeel van het programma Topsector Energie. Daarnaast hebben de EGEN-consultants zich gericht op het proces- en informatiemanagement binnen het project en op het uitvoeren van milieu- en sociaaleconomische impactanalyses. Ook hebben ze ervoor gezorgd dat het consortium zijn resultaatsverplichtingen nakwam richting de subsidieverstrekker. Berry Bellert: “EGEN was binnen het project kartrekker, procesbewaker én impactanalist. Zo bleven wij als leden van het consortium steeds bij de les. Het mooie is dat wij geen omkijken hadden naar de organisatorische en administratieve aspecten van het project, daar zorgden de mensen van EGEN voor.”

Flinke stap verder

Met de kennis die de consortiumpartners in het project hebben opgedaan, zijn zij een flinke stap verder gekomen in de richting van een gesloten plasticfolie-keten. Grootschalige productie van gerecyclede folie komt nu in de hele sector binnen handbereik. “Zodra de volledige bereidheid er is en de acceptatie geen bottleneck meer is, kunnen we met recht zeggen dat we met het demonstratieproject ons doel hebben bereikt”, aldus Berry Bellert.

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81