CO2 berekening

Broeikasgas-reductieberekening voor groene projecten.
Neem contact op
Ontdek jouw impact

CO2 uitstoot berekenen

CO2 uitstoot en met name CO2 reductie is inmiddels een belangrijk onderwerp in veel (inter)nationale innovatietrajecten. Benieuwd hoeveel emissie jouw project uitstoot of gaat uitstoten? Een CO2 berekening biedt uitkomst. Met een CO2 berekening (ook wel broeikasgas-reductieberekening genoemd) modelleren we jouw innovatieproject.

We identificeren in dit model alle broeikasgasuitstoot gedurende de levenscyclus van jouw project. De prestatie van het project vergelijken we vervolgens met een referentiecasus op basis van de huidige stand van de technologie. Op basis hiervan kun je laten zien wat de impact is van jouw project op de maatschappij.

windmolen met schoorsteen
Toepassingen

Wat levert een CO2 berekening op?

Een emissieberekening:

Geeft inzicht in de broeikasgas-emissiereductie voor een duurzame investering of innovatieproject ten opzichte van de status quo. Wij nemen hierbij ook direct nieuwe ontwikkelingen zoals CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) mee die mogelijk van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

Ondersteunt het demonstreren van de positieve impact van het project om de sector te verduurzamen. Met deze analyse is het mogelijk jouw bedrijf te onderscheiden van andere initiatieven binnen de sector.

Helpt om knelpunten in de broeikasgas-voetafdruk van processen te identificeren en deze voor te bereiden op nieuwe wetgeving.. Wij spreken daarbij ook onze kennis van actuele duurzaamheidsthema’s aan om je goed voor te bereiden op een toekomst waarin businessmodellen vaker zullen worden afgerekend op hun broeikasgasvoetafdruk.

Vanuit de activiteiten binnen het financieringslandschap zorgen we voor goede aansluiting bij aanvragen voor Europese subsidieprogramma’s zoals Innovation Fund en CEF maar ook nationale subsidieprogramma’s zoals DEI+ en VEKI. Benieuwd hoe een CO2 berekening jouw project kan ondersteunen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Onze aanpak

Hoe voeren wij een CO2 berekening uit?

De emissiereductieberekening is gebaseerd op de EU ETS-methodologie die binnen Europa algemeen geaccepteerd is. Het EU ETS heeft al veel impact op bepaalde sectoren en zal worden uitgebreid naar andere sectoren.

De analyse volgt de volgende vier stappen:

  1. Identificatie (input, processen, producten)
  2. Datavergaring
  3. Onderbouwing van de aannames
  4. Berekening en interpretatie van de emissies
voorbeelden van

CO2 berekenen in projecten

Wij hebben verschillende projecten ondersteund binnen de energie-intensieve industrie, brandstoffensector en energieopslag. Deze klanten hebben mede dankzij een CO2 berekening de volgende stap kunnen zetten in hun innovatietraject:

Attero

Attero is actief in de afvalverwerking en richt zich op het terugwinnen en hergebruiken van energie en grondstoffen uit afval. Wij ondersteunden een van de projecten met een CO2 berekening. Op basis van onze CO2 berekening heeft Attero zijn innovatieproject verder vormgegeven.

Kort en krachtig

Veelgestelde vragen over CO2 berekenen

Hoe bereken ik CO2-uitstoot van mijn bedrijf?

De voetafdruk van je bedrijf bepalen gaat aan de hand van 3 niveaus: De directe CO2 uitstoot van bronnen binnen de organisatie en de indirecte CO2 uitstoot, die onderverdeeld is in grondstoffenverbruik zoals elektriciteit en warmte en uitstoot door activiteiten die je als bedrijf onderneemt, zoals investeringen. Wil je graag een berekening voor jouw bedrijf ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel CO2 mag een bedrijf uitstoten?

De Europese Commissie stelt ieder jaar vast hoeveel CO2 ETS-bedrijven mogen uitstoten. Deze hoeveelheid daalt ieder jaar zodat de klimaatdoelstellingen van 2030 behaald worden. De laatste cijfers en rapporten kun je op de website van de emissieautoriteit vinden.

SAMEN INNOVEREN

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81