VEKI

Subsidie voor ondernemers die bewezen CO2-besparende maatregelen willen nemen

Schakel EGEN in

Start aanvraag VEKI-subsidie: 01-09-2020

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Einde aanvraag VEKI-subsidie: 14-12-2021

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

VEKI in het kort

De komende jaren moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland.

 Voor wie?
 • Een individuele onderneming uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoert.

 Voor wat?

 • apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan vijf jaar;
 • die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2 in Nederland;
 • waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Thema’s binnen VEKI

 • Energie-efficiëntie
 • Recycling en hergebruik van afval
 • Lokale infrastructuurvoorzieningen
 • Overige CO2-reducerende maatregelen

Max. Subsidiebedrag €3 miljoen per project

Het totale subsidiebudget is 28 miljoen euro.

Criteria

 • Alleen een samenwerkingsverband met tenminste één ondernemer kan een subsidie-aanvraag indienen.
 • Jouw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen of het programma.
 • Je kunt het project niet volledig uitbesteden. De inhuur van derden telt niet als daadwerkelijke samenwerking voor eigen rekening en risico.
 • Voor alle demonstratieprojecten geldt dat kosten aan derden maximaal 50% van de som investeringskosten-referentiekosten mogen zijn.

Doel van de VEKI subsidie

Met de nieuwe subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ wil de overheid investeringen in CO2-reducerende maatregelen in de industrie versnellen. De subsidie richt zich op investeringen in activa die zich al bewezen hebben en op (korte termijn) tot CO2-reductie leiden.

Type projecten

Voor subsidie komen projecten in aanmerking die betrekking hebben op:

 • investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie;
 • investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval;
 • investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur;
 • investeringen ten aanzien van overige CO2-reducerende maatregelen.

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Kunnen wij helpen bij jouw project? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.