VEKI

Subsidie voor ondernemers die bewezen CO2-besparende maatregelen willen nemen

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

De VEKI-aanvraagronde van 2022/2023 loopt van 22 juni 2022 tot en met 10 januari 2023. Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’, zolang het budget reikt.

VEKI in het kort

De komende jaren moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland.

 Voor wie?
 • Een individuele onderneming uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoert.

 Voor wat?

 • apparaten, systemen of technieken die een terugverdientijd hebben zonder subsidie van meer dan 5 jaar;
 • die bijdragen aan de reductie van de uitstoot van CO2 in Nederland;
 • waarvan de werking al minimaal drie keer eerder in Nederland gedemonstreerd is.

Thema’s binnen VEKI

 • Energie-efficiëntie
 • Recycling en hergebruik van afval
 • Lokale infrastructuurvoorzieningen
 • Overige CO2-reducerende maatregelen

Subsidiepercentages en budget

De VEKI-subsidiepercentages liggen doorgaans tussen de 30 en 50% van de subsidiabele kosten.

Het beschikbare subsidiebudget voor de aanvraagronde 2022-2023 is 47,5 miljoen euro.

Voorwaarden

 • De subsidie is alleen bestemd voor individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren.
 • Jouw project moet passen binnen de beschrijving van de programmalijnen of het programma.
 • De investering moet zich bewezen hebben in 3 of meer vergelijkbare projecten in de Nederlandse industrie, of in een DEI+-project.
 • Je mag niet starten met het project of hiervoor verplichtingen aangaan, voordat je de subsidieaanvraag indient.

Doel van de VEKI-subsidie

Met de subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ wil de overheid investeringen in CO2-reducerende maatregelen in de industrie versnellen. De subsidie richt zich op investeringen in activa die zich al bewezen hebben en op (korte) termijn tot CO2-reductie leiden.

Type projecten

Voor subsidie komen projecten in aanmerking die betrekking hebben op:

 • investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie;
 • investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval;
 • investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur;
 • investeringen ten aanzien van overige CO2-reducerende maatregelen.

Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas half vol!) die houdt van uitdaging en resultaat.

Jeroen de Hosson – Senior Consultant →

Jeroen de Hosson
Jeroen de Hosson

Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas half vol!) die houdt van uitdaging en resultaat.

Jeroen de Hosson – Senior Consultant →

CONTACT

Kunnen wij helpen bij jouw project? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.