VEKI subsidie

Subsidie voor ondernemers die bewezen CO2-besparende maatregelen willen nemen

Contact EGEN

Financiering voor CO2-reductie

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

De komende jaren moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland.

In het kort

VEKI subsidie overzicht

Voor wie?

Individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren.

Wanneer?

De VEKI-aanvraagronde loopt van 15 maart 2023 tot en met uiterlijk 9 januari 2024 (17:00 uur). Let op: aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’ (en zolang het subsidiebudget reikt).

Hoeveel?

De VEKI-subsidiepercentages liggen doorgaans tussen de 30 en 50% van de subsidiabele kosten. De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro. Voor de aanvraagronde van 2023-2024 is een budget beschikbaar van in totaal liefst 138 miljoen euro!

Waarvoor?

Investeringen die de uitstoot van CO₂ helpen verminderen, passen binnen de VEKI thema's, en (zonder VEKI subsidie) een terugverdientijd hebben van meer dan 5 jaar.

Overzicht van

VEKI thema’s

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO₂-reducerende maatregelen
VEKI klein

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden VEKI

Wil je in aanmerking komen voor de VEKI subsidie? We noemen hier de belangrijkste voorwaarden waar een project aan moet voldoen:

Het project moet passen binnen de thema's, doelstellingen en prioriteiten van het VEKI programma.

Op het moment van de subsidieaanvraag is het project nog niet gestart (en zijn nog geen verplichtingen aangegaan).

De investering betreft technologie die zich al heeft bewezen in soortgelijke projecten in de industrie.

Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening. De toegestane looptijd is maximaal 3 jaar.

Waarom deze subsidie?

Doel van de VEKI

Met de subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ wil de overheid investeringen in CO₂-reducerende maatregelen in de industrie versnellen. De subsidie richt zich op investeringen in activa die zich al bewezen hebben en op (korte) termijn tot CO₂-reductie leiden.

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Waarvoor is de VEKI subsidie

Typen projecten

Voor subsidie komen projecten in aanmerking die betrekking hebben op:

  • investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie;
  • investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval;
  • investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur;
  • investeringen ten aanzien van overige CO₂-reducerende maatregelen.

 

Blijf op de hoogte

Nieuws

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Vorige week presenteerde minister Jetten de ‘Klimaatnota 2023’ en de nieuwe Energie- en Klimaatverkenning (KEV). Belangrijkste conclusie: volgens het kabinet ligt het Nederlandse klimaatbeleid 'op koers'. Maar om de klimaatdoelen voor 2030 écht te halen moet wel alles...

Lees meer
EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer

Contact

Meer weten over de VEKI subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81