VEKI subsidie

Subsidie voor ondernemers die bewezen CO2-besparende maatregelen willen nemen

Contact EGEN

Financiering voor CO2-reductie

Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

De komende jaren moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent verminderen ten opzichte van 1990. Doel van de subsidiemodule Versnelde klimaatinvesteringen Industrie (VEKI) is het ondersteunen van investeringen in materiële en immateriële activa door ondernemingen uit de industrie die bijdragen aan het kosteneffectief reduceren van de CO₂-emissies of emissies van overige broeikasgassen in Nederland.

In het kort

VEKI subsidie overzicht

Voor wie?

Individuele ondernemingen uit de industrie die voor eigen rekening en risico een project uitvoeren.

Wanneer?

Het aanvragen van een VEKI-subsidie kan alleen binnen officiële rondes:

  • de meest recente aanvraagronde liep van 15 maart 2023 tot 9 januari 2024.
  • een nieuwe ronde voor het jaar 2024 is in voorbereiding (o.v.b. voor eind april).

Let op: VEKI-subsidieaanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’ (en zolang het budget van de betreffende ronde reikt).

Hoeveel?

De VEKI vergoedt doorgaans tussen 30 en 50% van de subsidiabele kosten, en de totale subsidie kan oplopen tot een bedrag tot 15 miljoen euro. De VEKI-ronde van 2023-2024 had een budget van in totaal 138 miljoen euro (dit werd voor slechts 22% benut). Onze experts helpen u graag bij het bepalen van de juiste terugverdientijd van uw investeringen.

Waarvoor?

Investeringen die de uitstoot van CO₂ helpen verminderen, passen binnen de VEKI thema's, en (zonder VEKI subsidie) een terugverdientijd hebben van meer dan 5 jaar.

Overzicht van

VEKI thema’s

  • Energie-efficiëntie
  • Recycling en hergebruik van afval
  • Lokale infrastructuur
  • Overige CO₂-reducerende maatregelen
VEKI klein

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden VEKI

Wil je in aanmerking komen voor de VEKI subsidie? We noemen hier de belangrijkste voorwaarden waar een project aan moet voldoen:

Het project moet passen binnen de thema's, doelstellingen en prioriteiten van het VEKI programma.

Op het moment van de subsidieaanvraag is het project nog niet gestart (en zijn nog geen verplichtingen aangegaan).

De investering betreft technologie die zich al heeft bewezen in soortgelijke projecten in de industrie.

Het project start binnen 6 maanden na de subsidieverlening. De toegestane looptijd is maximaal 3 jaar.

Waarom deze subsidie?

Doel van de VEKI

Met de subsidie ‘Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie’ wil de overheid investeringen in CO₂-reducerende maatregelen in de industrie versnellen. De subsidie richt zich op investeringen in activa die zich al bewezen hebben en op (korte) termijn tot CO₂-reductie leiden.

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Waarvoor is de VEKI subsidie

Typen projecten

Voor subsidie komen projecten in aanmerking die betrekking hebben op:

  • investeringen ten behoeve van energie-efficiëntie;
  • investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval;
  • investeringen ten behoeve van lokale infrastructuur;
  • investeringen ten aanzien van overige CO₂-reducerende maatregelen.

 

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over de VEKI subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81