Duurzame Financiering

IMPACT REALISEREN MET DUURZAME FINANCIERING

De transitie naar een duurzame economie is in volle gang en vele duurzame initiatieven van onze klanten leveren hier een substantiële bijdrage aan.

Het kan zijn dat u te maken krijgt met een project waar bankfinanciering niet voldoende mogelijk is of zelfs helemaal niet mogelijk is door het onzekere karakter van de innovatie. Hiervoor heeft u alternatieve financiering nodig. Het is dan belangrijk om op de korte- en lange termijn waarde te kunnen creëren en daadwerkelijk impact te realiseren. EGEN helpt u met het opstellen en uitvoeren van een financiële strategie voor uw duurzame initiatief.

HOE KAN EGEN U HELPEN MET DUURZAME FINANCIERING?

Om u te helpen met het vormgeven en uitvoeren van een duurzame financiële strategie, werken wij nauw samen met de corporate finance specialisten van INNFLOW. Gezamenlijk kunnen we naast publieke financiering ook helpen bij het vinden van passende private financieringsmogelijkheden die uw innovatie verder helpen. Met de sectorale kennis van onze consultants en de financiële kennis van INNFLOW begeleiden wij u tot het realiseren van de juiste financieringsmix voor uw onderneming of project. Lees hier meer over EGEN.

Man wijst met vingers naar tablet scherm

HOE WERKT HET?

Financieringsvraagstukken vergen meestal maatwerk en specifieke financiële kennis. Toch werken we met INNFLOW doorgaans in vier stappen toe naar financiering:

  1. Value driven growth. Hier bespreken we met de ondernemer wat het doel en het vraagstuk is en stellen we een (financiële) strategie op die op de lange termijn de meeste waarde creëert voor alle stakeholders. Essentieel voor waardecreatie zijn de waardestappen (mijlpalen) waarop we de ondernemer uitdagen deze ambitieus, maar ook realistisch vast te stellen.
  2. Investor Readiness. We begeleiden en adviseren onze klanten bij het op orde brengen van alle documentatie voor een financiële transactie tot een investor ready en/of bankable niveau. Bijvoorbeeld door het opstellen van een nauwkeurig financieel model, waardering, businessplan, informatiememorandum of pitch deck.
  3. Investor Match. In deze stap matchen we innovatieve assets met kapitaal om tot een passende financieringsstructuur te komen van kredietverstrekkers en durfkapitalisten (venture capital). Hiervoor maken we gebruik van ons netwerk in Nederland en Europa om een strategische fit te vinden die past bij de ambities van alle betrokken partijen.
  4. Deal making. Hierin begeleiden wij onze klanten in het proces tot aan financial close. We ondersteunen bij due dilligence door financiers en onderhandelingen op basis van van term-sheets.

    MEER WETEN?

    Hoe kunnen wij u helpen? Stuur ons uw bericht en wij nemen contact met u op.