milieu

Grondstoffen en producten hergebruiken
aan de slag met

Een circulaire wereld

Een duurzame wereld is voor EGEN een circulaire wereld: hierin zien we afval als een grondstof die we hergebruiken. Maar milieu is meer dan afval. Door ons agrofoodsysteem te veranderen, zorgen we voor een duurzamere manier van het produceren van voedsel. Ook hoe wij omgaan met water draagt hieraan bij. Voor dit soort projecten en meer kun je terecht bij onze EGEN consultants. Wij helpen je graag om van jouw milieuproject een succes te maken.

circulaire economie

Een circulaire economie is een systeem met gesloten kringlopen waarin we grondstoffen en producten zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken.
EGEN participeert op zowel Europees als nationaal niveau in circulaire economieprojecten. Onze rol hierin varieert: van het opstellen van subsidieaanvragen tot het leiden van internationale projecten. In al deze rollen staat één ding centraal: onze klanten zo goed mogelijk helpen hun circulaire projecten te realiseren.

watertechnologie

Duurzaam waterbeheer is het afgelopen decennium steeds belangrijker geworden. Door verantwoord met water om te gaan, zorgen we dat er genoeg beschikbaar is om te gebruiken in huizen, de landbouw en de industrie. Technologie helpt ons slimmer met water om te gaan. Met onze participatie in Europese en nationale projecten zijn wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkeling op het gebied van waterbeleid en -innovatie. Deze kennis zetten wij graag in bij jouw project.

agrofood

Een groeiende wereldbevolking vereist een toename in beschikbaar voedsel. Om te zorgen dat het klimaat en de natuur geen negatieve gevolgen van voedselproductie ondervinden, is een duurzaam voedingssysteem nodig. EGEN draagt bij aan verschillende projecten op het gebied van landbouw en voedsel, waarbij het ontwikkelen van een duurzaam systeem centraal staat. In welke fase van het project je ook bent, wij denken met je mee om een succesvol project te realiseren.

voorbeelden van

Milieuprojecten

Samen met onze klanten hebben wij gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van milieu. waaronder:

Circular City Funding Guide

In opdracht van de European Investment Bank hebben wij een online gids samengesteld met meer dan 100 fondsen voor steden en stedelijke gebieden die de ambitie hebben om van lineair naar circulair te gaan. De gids geeft daarnaast inzicht in de rol van steden in de circulaire transitie en geeft overheden handvatten om zelf circulaire financieringsprogramma’s op te zetten.

Lees meer 

AP4Terra

EGEN heeft een succesvolle Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI)-aanvraag ingediend voor een recyclefabriek, om verontreinigde grond te recyclen.

Lees meer 

COLLECTORS

Binnen dit project zochten we naar ‘best practices’ van afvalinzameling voor een circulaire economie in Europa. Als onderdeel hiervan hebben we o.a. kosten-batenanalyses uitgevoerd om bepaalde afvalsystemen te kunnen analyseren.

Lees meer 

STOP-IT

Dit Europese project richt zich op het beschermen van kritische waterinfrastructuren door IT-tools te gebruiken. EGEN is hierbij onder andere verantwoordelijk voor het exploitatie- en businessplan, een stakeholderanalyse en de disseminatie van de projectresultaten.

Lees meer 

MADFORWATER

Binnen dit project hebben wij de kosten en baten geanalyseerd van innovatieve technieken om afvalwater te zuiveren. Het gaat om systemen die het behandelde water gebruiken voor irrigatie in de landbouw. Dit project vindt plaats in Marokko, Tunesië en Egypte.

Lees meer 

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81