BUSINESS mODELLING

EEN BUSINESS PLAN OF CASE MET BUSINESS MODELLING

Wilt u meer inzicht in hoe u een succes maakt van uw bedrijf? Of bent u benieuwd of een bepaald project rendabel is? Binnen onze dienst business modelling stellen we samen met u een business case of business plan op. Zo krijgt u meer inzicht in manieren om uw bedrijf op duurzame wijze te laten groeien. Ook ziet u welke projecten u kunt starten om uw bedrijf verder te helpen.

WAT HOUDT BUSINESS MODELLING IN?

Business modelling bestaat uit het schrijven van een business case of een totaal business plan. Wat is het verschil?

  • Een business plan kunt u zien als een roadmap. Hierin is zichtbaar waar u op dit moment bent met uw idee, project of bedrijf. Ook ziet u waar u heen wilt en wat u in de tussentijd tegen zal komen. Het plan geeft de details en noodzakelijke planning om een succesvol bedrijf te laten groeien.
  • Een business case onderzoekt de dynamieken van een specifiek project binnen een bestaand bedrijf of organisatie. Deze is dan ook vaak beknopter. Zowel kosten als baten analyseren we om te beoordelen of een specifiek idee of project (financieel) rendabel is. Ook kijken we hoe deze business case bijdraagt aan de bestaande business strategie en economische waarde van uw bedrijf.
Man wijst met vingers naar tablet scherm

WAAR KUNT U EEN BUSINESS PLAN OF CASE VOOR GEBRUIKEN?

Het business plan of de business case kunt u zowel intern als extern gebruiken. Start u een nieuw project dat externe financiering nodig heeft, dan is een business plan zeker een verplichting. Maar u kunt een business plan ook gebruiken voor het in kaart brengen van de strategie van uw bedrijf, de bijbehorende risico’s en manieren om deze te bestrijden. Met dit plan brengt u de interne financiële perspectieven in kaart.

Op deze manier legt business modelling de fundering voor uw bedrijf en verbetert het uw kans om succesvol te zijn. Ook helpt het enthousiasme over het bedrijf op te wekken, of het plan nu geschreven is voor mogelijke financierders of voor intern gebruik.

HOE KAN EGEN U HELPEN?

Ook als u geen investeerders voor uw bedrijf zoekt, is het dus belangrijk de tijd en moeite te nemen een business plan of -case te schrijven, bijvoorbeeld als start van een subsidieaanvraagtraject. EGEN helpt u zo’n plan volledig of deels te schrijven:

  • Bij het deels schrijven van een business plan/-case deelt u met EGEN details over de markt, competitie en uw financiële status. Gebaseerd op deze informatie schrijft EGEN het plan.
  • Bij het volledig schrijven van een business plan/-case verzamelt EGEN zelf deze informatie en maken wij een opzet voor het volledige plan. U kunt daarna uw feedback geven op dit plan.

Het uitgewerkte plan leveren wij in de form van een geschreven verslag aan. Lees hier meer over EGEN.

ONZE PROJECTEN

EGEN heeft ruime ervaring met het opstellen van business plans en -cases. Zo hebben we als onderdeel van CEF Blending aanvragen van Shell, BioLNG en GATX business cases opgesteld. Ook hebben we voor de SNN Proeftuin en Van Wijnen gewerkt aan een vernieuwend business model en bijbehorende business case.

MEER WETEN?

Hoe kunnen wij u helpen? Stuur ons uw bericht en wij nemen contact met u op.