kosten-baten analyse

Beoordeel de economische voor- en nadelen van een investering
Neem contact op
Investeren of niet investeren?

Inzichten in jouw groene innovatie

Wil je inzicht krijgen in de maatschappelijke effecten van jouw groene innovatie? Of meer weten over de financiële haalbaarheid van deze ambitie? Of allebei? Met behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse schatten wij de economische voor- en nadelen van jouw project in. Op basis hiervan kun je als projecteigenaar, extern betrokken investeerder of overheid beslissen of een project wel of niet het gewenste maatschappelijke effect bereikt en of de investering hiermee gerechtvaardigd is. Ook kan met behulp van een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden bepaald welke project of projectvariant de prioriteit krijgt

Verschillende perspectieven 

Waarom een ​​kosten-batenanalyse uitvoeren?

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse voeren we uit vanuit het perspectief van de samenleving als geheel. We nemen hierin de totale kosten en baten mee vanuit het perspectief van alle stakeholders die positieve of negatieve voordelen hebben van de investeringsbeslissing. Binnen een maatschappelijke kosten-batenanalyse kijken we naar twee verschillende perspectieven: 

 • Een financiële kosten-batenanalyse, waarin kosten en baten van de projecteigenaar centraal staan; 
 • Een economische kosten-batenanalyse, waarin we ook alle maatschappelijke kosten en baten meenemen. Voorbeelden zijn de uitstoot van broeikasgassen, luchtvervuiling en effecten op andere markten. 

In dit opzicht verschilt de Kosten-batenanalyse van financiële analyses waarbij alleen rekening wordt gehouden met financiële kosten en baten die toekomen aan de eigenaar van het project als gevolg van de investeringsbeslissing. 

  Inzicht geven 

  Voordelen van een kosten-batenanalyse

  Een kosten-batenanalyse kan projectontwikkelaars helpen door:

  Het verstrekken van nuttige informatie aan besluitvormers bij belangrijke besluitvormingsmijlpalen gedurende de projectontwikkelingscyclus;

  Prioriteren of rangschikken van projecten om een reeks beoogde doelstellingen te bereiken met beperkte middelen;

  In de vroege programmerings- en projectontwikkelingsfase zowel strategische als technische opties verkennen en shortlisten;

  Transparantie en verantwoording bij projectselectie vergroten door gebruik te maken van een consistente methode waarmee aannames kunnen worden getoetst en effecten inzichtelijk worden gemaakt.

  Een maatschappelijke kosten-batenanalyse:

  Geeft inzicht in financiële haalbaarheid, maatschappelijke effecten en kostenefficiëntie van ambities (inclusief gevoeligheidsanalyse);

  Dient als besluitvormingsinstrument voor projecteigenaren, externe investeerders of overheden door middel van presentatie van de Netto Contante Waarde van het project;

  Maakt het mogelijk om financiële en economische voor- en nadelen van verschillende projecten per stakeholder te vergelijken. Maatschappelijke kosten en baten zijn inbegrepen.

  Is afgestemd op de CBA-richtlijnen van de Europese Commissie (EC DG REGIO-methodologie).

  JE wordt voorzien van:

  Ware prijs/schaduwprijs van jouw product, productieproces of dienst. De focus op de maatschappelijke kosten en baten van een project neemt toe. Alleen een hoog niveau van technologische innovatie is niet meer voldoende om een prestigieus project te hebben.

  Een overzicht van de stakeholders die het meest baat en last hebben van de uitvoering van het project.

  Ondersteuning van interne besluitvorming en het stimuleren van de meest impactvolle projecten (met geïdentificeerde financiële risico's).

  De financiële haalbaarheid van het project en verwachte terugverdientijd.

  Het proces

  Hoe analyseer je de voordelen en nadelen?

  Over het algemeen bestaat een kosten-batenanalyse uit zeven stappen:

  1. Beschrijving van de context
  We beschrijven de sociale, economische, politieke en institutionele context waarin het project zal worden uitgevoerd.

  2. Definitie van doelstellingen
  Een duidelijke definitie van de projectdoelstellingen is nodig om de effecten van het project te identificeren en de relevantie van het project te verifiëren.

  3. Identificatie van het project
  Een project is duidelijk geïdentificeerd voor de maatschappelijke kosten-baten analyse wanneer:

  • De fysieke elementen en de activiteiten die zullen worden uitgevoerd om een ​​bepaald goed of een bepaalde dienst te leveren en om een ​​welomschreven reeks doelstellingen te bereiken, bestaan ​​uit een zelfvoorzienende analyse-eenheid;
  • De instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering is geïdentificeerd en zijn technische, financiële en institutionele capaciteiten zijn geanalyseerd; en
  • Het impactgebied, de eindbegunstigden en alle relevante belanghebbenden naar behoren zijn geïdentificeerd.

  4. Technische haalbaarheid & ecologische duurzaamheid
  De vierde stap gaat over de rechtvaardiging van de projectoplossing en omvat: een vraaganalyse, optieanalyse, milieu- en klimaatveranderingsoverwegingen, technische ontwerpen, kostenramingen en een implementatieschema.

  5. Financiële analyse
  In deze stap berekenen we de financiële prestatie-indicatoren van het project. We:

  • Beoordelen de geconsolideerde winstgevendheid van het project;
  • Beoordelen de winstgevendheid van het project voor de projecteigenaar en enkele belangrijke belanghebbenden;
  • Verifiëren de financiële duurzaamheid van het project, een belangrijke haalbaarheidsvoorwaarde voor elke typologie van projecten;
  • Maken een overzicht van de kasstromen die ten grondslag liggen aan de berekening van de sociaaleconomische kosten en baten.

  6. Economische analyse
  De economische analyse gaat over de beoordeling van de bijdrage van het project aan de welvaart. Het sleutelconcept is het gebruik van schaduwprijzen om de sociale alternatieve kosten van goederen en diensten weer te geven. Dit resulteert in de berekening van economische prestatie-indicatoren: Economic Net Present Value (ENPV), Economic Rate of Return (ERR) en baten/kostenverhouding (B/C-verhouding).

  7. Risicobeoordeling
  De laatste stap betreft het uitvoeren van een risicobeoordeling om het hoofd te bieden aan de onzekerheid waarmee investeringsprojecten altijd zijn omgeven. Onderdeel van deze risicobeoordeling is een gevoeligheidsanalyse om de ‘kritieke’ variabelen van het project te identificeren.

  Maak gebruik van specialisten 

  Kosten baten analyse uitbesteden 

  EGEN heeft ruime ervaring met het uitvoeren van kosten-batenanalyses, zowel als hulpmiddel bij de besluitvorming als bij het onderbouwen van de impact van een gevraagd project of het verkrijgen van (Europese) subsidies (CEF Transport, CEF AFIF)

  EGEN combineert specialistische kennis (op het gebied van milieu, energie en duurzame mobiliteit) met kennis van het Europese subsidiekader, wat resulteert in impact assessment tools die aansluiten bij de eisen van de Europese Commissie.

  Onze experts werken aan een breed scala aan projecten in de sectoren energie, milieu en mobiliteit, op regionaal, nationaal en Europees niveau. Daarnaast heeft EGEN veel ervaring met het uitvoeren van een kosten-batenanalyse op een breed scala aan onderwerpen, waaronder mobiliteit en afvalverwerking. De MKBA's die we voor verschillende Horizon 2020-projecten hebben uitgevoerd, zijn ook openbaar beschikbaar.

  Onze mensen

  Maak kennis

  Tjerk Wardenaar

  Senior consultant

  voorbeelden van

  Projecten met een MKBA 

  EGEN helpt bedrijven en organisaties die zich actief inzetten voor een beter klimaat en milieu. In de afgelopen jaren hebben we aan veel projecten bijgedragen en b.v. ondersteunt door middel van een kosten-batenanalyse. 

  COLLECTORS

  In dit door Horizon 2020 gefinancierde project heeft EGEN best practices binnen de afvalverwerking in Europa in kaart gebracht. EGEN heeft KBA’s uitgevoerd om alle kosten en baten van bepaalde afvalsystemen te analyseren. 

  Lees meer >

  Mad4Water

  Een project dat oplossingen ontwikkelt voor het beheer van drink- en afvalwater in Tunesië, Marokko en Egypte. We hebben onderzocht welke technologieën het meest rendabel zijn om tot een goed systeem te komen

  lees meer

  SAMEN INNOVEREN

  Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

  Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

  Contact

  Meer weten?

  Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

  E-mailadres
  info@egen.green

  Telefoonnummer
  +31 (0)88 838 13 81