kosten-baten analyse

DE KOSTEN- BATEN ANALYSE VAN EGEN

Wilt u inzicht in het maatschappelijke effect van uw groene innovatieproject? Of duidelijkheid krijgen over de financiële haalbaarheid van deze ambitie? Of beide? Aan de hand van een kosten- baten analyse, ook wel bekend als een cost-benefit analysis (CBA), schat EGEN de financiële en economische voor- en nadelen in. Op basis hiervan kunt u als projecteigenaar of extern te betrekken investeerders en overheden besluiten om wel of niet te investeren in een project. Of om het ene project boven het andere te verkiezen.

WAAROM EEN KOSTEN-BATEN ANALYSE?

Een CBA is een systemische evaluatiemethode waarin we de verwachte kosten en opbrengsten tegenover afzetten. Op deze manier schatten we de financiële en economische voor- en nadelen in. Binnen een maatschappelijke kosten- en baten analyse kijken we naar twee verschillende perspectieven:

  • Een financiële CBA, waarbij de kosten en baten van de projecteigenaar centraal staan;
  • Een economische CBA, waarbij we ook alle maatschappelijke kosten en baten meenemen. Voorbeelden hiervan zijn GHG-emissies, luchtvervuiling en effecten op andere markten.

In een CBA berekenen we alle kosten en baten terug naar de huidige ‘netto contante waarde’. Hierdoor is het mogelijk het kwantitatieve projectresultaat aan te tonen, zowel op financieel als economisch gebied. Zo laten we het maatschappelijke nut van een project zien. In figuur 1 vindt u een versimpelde weergave van wat een CBA meet: het effect van het project (de baten min de kosten).

Grafiek die de netto projecteffecten weergeeft

Figuur 1. Netto projecteffecten (PNO CBA rapportage)

IN 5 STAPPEN NAAR EEN INZICHTELIJKE KOSTEN-BATEN ANALYSE

Laat het afbakenen van een project maar aan ons over! Om de belangrijkste kosten en baten in te schatten maken we een referentiescenario. Deze is van cruciaal belang, omdat we hier alle projectkosten en -baten tegen afzetten. De kosten-baten analyse van EGEN bestaat uit de volgende stappen:

  1. Stap 1: Projectdefinitie

We definieren de probleemstelling en stellen een referentiescenario op;

  1. Stap 2: Projectkosten

We maken een inschatting van de projectinvesteringen en -kosten;

  1. Stap 3: Projectopbrengsten

We maken een inschatting van de financiële projectopbrengsten;

  1. Stap 4: Socio-economische projectopbrengsten

We maken een inschatting van de socio-economische projectopbrengsten;

  1. Stap 5: Gevoeligheidsanalyse

We voeren een gevoeligheidsanalyse uit waarbij we onzekerheden in de analyse aan onzekerheden in de input koppelen.

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN- BATEN ANALYSE LATEN UITVOEREN DOOR EGEN

Met een kosten-baten analyse schatten onze specialisten de financiële en economische voordelen voor u in. Dankzij onze vakkundigheid en brede sectorkennis hebben wij al veel klanten geholpen met het uitvoeren van een maatschappelijk kosten-baten analyse.

Onze specialisten werken aan uiteenlopende projecten in de sectoren energie, milieu en mobiliteit, zowel op regionaal, nationaal als Europees niveau. Verder heeft EGEN veel ervaring met het uitvoeren van kosten-baten analyses op uiteenlopende gebieden, waaronder mobiliteit en afvalverwerking. De CBA’s die we hebben uitgevoerd voor diverse Horizon 2020-projecten zijn zelfs publiekelijk beschikbaar. Lees hier meer over ons.

VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

EGEN helpt bedrijven die zich actief inzetten voor een beter milieu en klimaat. De afgelopen jaren hebben we bijgedragen aan vele mooie projecten en ze o.a. ondersteund met een kosten-baten analyse.

Een voorbeeld is MAD4Water, dat oplossingen ontwikkelt voor het management van drink- en afvalwater in Tunesië, Marokko en Egypte. We hebben gekeken welke technologieën het meest voordelig zijn om tot een goed systeem te komen. Een ander project is COLLECTORS, waar wij de ‘best practices’ binnen afvalwerking in Europa in kaart brengen. Wij hebben CBA’s uitgevoerd om alle kosten en baten van bepaalde afvalsystemen te analyseren (zie figuur 2). Verder heeft EGEN ook ervaring met het uitvoeren van CBA’s als verplicht onderdeel van verschillende subsidietrajecten, zoals CEF Transport.

Figuur die de materiële en financiële stromingen van de COLLECTORS CBA weergeeft
Figuur 2: COLLECTORS CBA met materiële en financiële stromen. (COLLECTORS deliverable 3.2 Assessment of socio economic and financial performance of 12 selected case studies)

MEER WETEN?

Hoe kunnen wij u helpen? Stuur ons uw bericht en wij nemen contact met u op.