PROJECTONTWIKKELING

ONTWIKKEL EEN WAARDEVOL PROJECT MET EGEN

Projectontwikkeling is één van de belangrijkste stappen binnen de innovatie. Met goede projectontwikkeling voor de milieu-, energie-, en mobiliteitssector zorg je er namelijk voor dat een goed idee impact krijgt zodat je dit weet om te zetten naar een project. Met deze dienst zorgen wij dat uw idee zich ontwikkelt naar een proces, product of dienst dat van toegevoegde waarde/waardevol is.

WAT HOUDT PROJECTONTWIKKELING IN?

Onze dienst ‘Projectontwikkeling’ voor de milieu-, energie-, en mobiliteitssector focust zich op verschillende doelen:

  • Het bieden van een gestructureerde aanpak om ideeën te ontwikkelen naar innovatieve projectconcepten. Deze kunt u, indien gewenst, ter toetsing aan subsidieverstrekkers/financiers aanbieden;
  • Verhogen van de kwaliteit van innovatieve projecten door creatieve co-ontwikkeling;
  • Het bieden van begeleiding bij het aantrekken van nieuwe samenwerkingspartners, het verbeteren het innovatieve ontwikkelproces en het verminderen van potentiële risico’s;
  • De kans van slagen van een innovatief project vergroten.
Man wijst met vingers naar tablet scherm

Projectontwikkeling voor de milieu-, energie-, en mobiliteitssector draait dus niet om het leveren van een fysiek product, maar om ondersteuning in het proces. Wij kunnen deze dienst waar nodig ook aanvullen met andere diensten die wel een fysiek product bieden, zoals technologie-intelligence, markt- en stakeholderanalyses, kosten-batenanalyses en business planning.

HOE WERKT HET?

Wanneer u samen met EGEN een project ontwikkelt, volgen we altijd één of meer van de volgende stappen:

  1. Wij vertalen uw ambitie naar concrete doelstellingen;
  2. Het opstellen een projectplan waarmee u deze doelstellingen kunt behalen;
  3. We zoeken partners om mee samen te werken en nemen contact met ze op;
  4. We ondersteunen u bij het vinden en aanvragen van financiering.

Deze stappen passen we natuurlijk aan op het type project.

Een andere kracht van ons is het vervullen van de rol van projectleider. Een groot voordeel voor u is dat wij dan een groot deel van de taken op ons nemen. Zo heeft u samen met uw partners de tijd om u op de kerntaken van het project te richten. Ook zorgt dit voor een goede balans tussen alle partners in het project. 

WAAROM EGEN?

EGEN heeft vele jaren ervaring met het opzetten van projecten, zowel nationaal als internationaal. Onze ervaring ligt zowel in de milieu-, energie-, als mobiliteitssector.

Dankzij deze ervaring hebben wij ook een groot netwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat niet alleen uit bedrijven, maar ook uit universiteiten en andere kennisinstellingen, net als nationale en Europese financieringspartijen. Lees hier meer over EGEN.

MEER WETEN?

Hoe kunnen wij u helpen? Stuur ons uw bericht en wij nemen contact met u op.