Innovation fund

Europees financieringsprogramma voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

Een nieuwe ronde voor ‘grootschalige’ projecten gaat naar verwachting open in november 2022 (deadline: maart 2023). En de eerstvolgende ronde voor ‘kleinschalige’ projecten gaat waarschijnlijk van start in april 2023 (deadline: september 2023).

INNOVATION FUND IN HET KORT

Het Innovation Fund is een van ‘s werelds grootste financieringsprogramma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Dit fonds is gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten uit het emissiehandelssysteem (EETS) van de EU.

 Voor wie?
 • Bedrijven
 • Consortia

Waarvoor?

Het Innovation Fund financiert baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag, en de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof. Dit fonds geeft een impuls aan het groene herstel door de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het wereldwijd versterken van Europees technologisch leiderschap.

Subsidiebudget en -bedragen

Het totale budget voor 2020-2030 bedraagt naar schatting 38 miljard euro. De subsidie dekt tot 60% van de projectkosten.

 Thema’s binnen Innovation Fund

 • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, inclusief producten die koolstofintensieve industrieën vervangen
 • Innovatieve opwekking van hernieuwbare energie
 • Energieopslag
 • Koolstofafvang en -opslag (CCS)
 • Koolstofafvang en -benutting (CCU)
Criteria

Om een aanvraag te kunnen indienen bij het Innovation Fund moet jouw project:

 • zeer effectief zijn in het tegengaan van broeikasgasemissies
 • zeer innovatief zijn
 • een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben
 • kansen bieden voor een bredere toepassing
 • kostenefficiënt zijn.

 Wat kan EGEN voor jou doen?

Er komt nogal wat kijken bij een Innovation Fund aanvraag. Om een goede kans te maken in dit competitieve programma moet je een hoogstaande aanvraag indienen met daarin onder andere de volgende onderdelen:

 • berekening van broeikasgasemissiereductie
 • relevante kostenberekening
 • (technische) haalbaarheidsstudie
 • projectuitvoeringsplan
 • plan voor kennisdeling.

De consultants van EGEN helpen je bij het uitvoeren van de berekeningen, het vormgeven en schrijven van overtuigende documenten, en het managen van het aanvraagproces. Daarnaast ondersteunen we in het strategisch kaderen en positioneren van je project, afgestemd op relevante marktontwikkelingen en beleidsambities.

EGEN maakt onderdeel uit van PNO Group en heeft experts op het gebied van milieu, energie en transport die als missie hebben om duurzame innovatieprojecten te versnellen. Wist je dat 7 van de 17 grootschalige Innovation Fund aanvragen die onlangs door de EU zijn goedgekeurd, werden ingediend door PNO Group?

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Dit fonds richt zich op innovaties die helpen om Europa klimaatneutraal te maken. Het Innovation Fund heeft als doel om innovatieve, baanbrekende koolstofarme technologieën aan te jagen.

TYPEN PROJECTEN

Het Innovation Fund kent twee soorten projecten: kleinschalige en grootschalige projecten. Kleinschalige projecten zijn projecten waarvan de totale investeringskosten liggen tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro. De grootschalige projecten hebben investeringsuitgaven van meer dan 7,5 miljoen euro.

Het Innovation Fund ondersteunt verschillende projectsoorten:

 • demonstratieprojecten: projecten die zich richten op het naar de markt brengen van nieuwe, kansrijke innovatieve technologieën
 • gevorderde R&D projecten: projecten die dicht bij de commercialiseringsfase zitten (pilots)

Het fonds ondersteunt niet:

 • projecten in de onderzoeksfase: innovatieprojecten waarbij nog geen sprake is van een bewezen Proof of Concept
 • te vergevorderde projecten: projecten die een innovatie al grootschalig aan het uitrollen zijn. Voor scale-ups zijn er soms nog wel mogelijkheden.

 

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.