Innovation Fund

Europees financieringsprogramma voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën

Contact EGEN

CO2-uitstoot verminderen

Innovation Fund

Het Innovation Fund is een van ‘s werelds grootste financieringsprogramma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Dit fonds geeft een impuls aan het groene herstel door de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het wereldwijd versterken van Europees technologisch leiderschap. Het Innovation Fund is gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten uit het emissiehandelssysteem (EETS) van de EU.

In het kort

Innovation Fund overzicht

Voor wie?

Bedrijven

Consortia

Wanneer?

De derde indieningsronde voor ‘kleinschalige’ projecten loopt van 30 maart tot en met 19 september 2023 (17:00 CET).

Een nieuwe ronde loopt naar verwachting van 23 november 2023 tot 9 april 2024 (verwacht). Deze ronde zal zowel kleinschalige, middelgrote als grootschalige projecten omvatten.

Verder zal het IF een reeks Hydrogen Auctions starten voor de European Hydrogen Bank (EHB). De eerste veiling opent op 23 november 2024 en sluit op 8 februari 2024 (verwacht).

 

Hoeveel?

Het totale budget voor 2020-2030 bedraagt naar schatting 38 miljard euro. De subsidie dekt tot 60% van de projectkosten.

Waarvoor?

Het Innovation Fund financiert baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag, en de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof. Het fonds geeft een impuls aan het groene herstel door de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het wereldwijd versterken van Europees technologisch leiderschap.

Overzicht van

Innovation Fund thema’s

 

 • innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, inclusief producten die koolstofintensieve industrieën vervangen
 • innovatieve opwekking van hernieuwbare energie
 • energieopslag
 • koolstofafvang en -opslag (CCS)
 • koolstofafvang en -benutting (CCU)
plant growing from soil

Grootschalige en kleinschalige projecten

Typen projecten

Het Innovation Fund kent op dit moment twee soorten projecten: ‘kleinschalige projecten’ (projecten waarvan de totale investeringskosten liggen tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro) en De ‘grootschalige projecten’ (met investeringsuitgaven van meer dan 7,5 miljoen euro).

Met ingang van de vierde aanvraagronde (verwacht in november 2023) wil het Fonds gaan werken met drie categorieën: ‘kleinschalige projecten’ (tot 20 miljoen euro), ‘medium-size projecten’ (tussen 20 miljoen en 100 miljoen euro), en tenslotte de categorie ‘grootschalige projecten’ (met meer dan 100 miljoen euro aan kosten).

Het Innovation Fund ondersteunt verschillende projectsoorten:

 • demonstratieprojecten: projecten die zich richten op het naar de markt brengen van nieuwe, kansrijke innovatieve technologieën.
 • gevorderde R&D projecten: projecten die dicht bij de commercialiseringsfase zitten (pilots).

Het fonds ondersteunt niet:

 • projecten in de onderzoeksfase: innovatieprojecten waarbij nog geen sprake is van een bewezen Proof of Concept.
 • te vergevorderde projecten: projecten die een innovatie al grootschalig aan het uitrollen zijn. Voor scale-ups zijn er soms nog wel mogelijkheden.

 

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden Innovation Fund

Om subsidie te kunnen aanvragen bij het Innovation Fund, moet jouw project:

zeer effectief zijn in het tegengaan van broeikasgasemissies.

zeer innovatief zijn.

een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben.

Kansen bieden voor een bredere toepassing.

Kostenefficiënt zijn.

Het aanvraagproces

Innovation Fund aanvragen

Wil je een subsidieaanvraag indienen bij het Innovation Fund? De subsidieoproep voor ‘kleinschalige’ projecten loopt van 30 maart 2023 tot en met 19 september 2023 (15:00 CET). De ronde voor ‘grootschalige’ projecten sloot op 15 maart 2023 (een nieuwe ronde is in voorbereiding).

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?
Er komt nogal wat kijken bij een Innovation Fund aanvraag. Om een goede kans te maken in dit competitieve programma zul je een hoogstaande aanvraag moeten opleveren met daarin onder andere de volgende onderdelen:

 • berekening van broeikasgasemissiereductie
 • relevante kostenberekening
 • (technische) haalbaarheidsstudie
 • projectuitvoeringsplan
 • plan voor kennisdeling.

 

Waarom deze subsidie?

Doel van het Innovation Fund

Dit fonds richt zich op innovaties die helpen om Europa klimaatneutraal te maken. Het Innovation Fund heeft als doel om innovatieve, baanbrekende koolstofarme technologieën aan te jagen.

“Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.”

Neem contact op met Roy Neijland →

Jeroen de Hosson

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De consultants van EGEN helpen je bij het uitvoeren van de berekeningen, het vormgeven en schrijven van overtuigende documenten, en het managen van het aanvraagproces. Daarnaast ondersteunen we in het strategisch kaderen en positioneren van je project, afgestemd op relevante marktontwikkelingen en beleidsambities.

EGEN maakt onderdeel uit van PNO Group en heeft experts op het gebied van milieu, energie en transport die als missie hebben om duurzame innovatieprojecten te versnellen. Wist je dat 7 van de 17 grootschalige Innovation Fund aanvragen die onlangs door de EU zijn goedgekeurd, werden ingediend door PNO Group?

Blijf op de hoogte

Nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten over het Innovation Fund?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81