Innovation Fund

Europees financieringsprogramma voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën

Contact EGEN

CO2-uitstoot verminderen

Innovation Fund

Het Innovation Fund is een van ‘s werelds grootste financieringsprogramma’s voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën. Dit fonds geeft een impuls aan het groene herstel door de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het wereldwijd versterken van Europese technologische leiderschap. Het Innovation Fund is gefinancierd met inkomsten uit de veiling van emissierechten uit het emissiehandelssysteem (EETS) van de EU.

In het kort

Innovation Fund overzicht

Voor wie?

Bedrijven

Consortia

Wanneer?

De huidige subsidieoproep voor ‘grootschalige’ projecten werd gelanceerd op 3 november 2022. De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 16 maart 2023.

De eerstvolgende ronde voor ‘kleinschalige’ projecten zal naar verwachting lopen van april tot september 2023.

Hoeveel?

Het totale budget voor 2020-2030 bedraagt naar schatting 38 miljard euro. De subsidie dekt tot 60% van de projectkosten.

Waarvoor?

Het Innovation Fund financiert baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag, en de afvang, het gebruik en de opslag van koolstof. Dit fonds geeft een impuls aan het groene herstel door de weg vrij te maken voor klimaatneutraliteit en het wereldwijd versterken van Europees technologisch leiderschap.

Overzicht van

Innovation Fund thema’s

 

 • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, inclusief producten die koolstofintensieve industrieën vervangen
 • Innovatieve opwekking van hernieuwbare energie
 • Energieopslag
 • Koolstofafvang en -opslag (CCS)
 • Koolstofafvang en -benutting (CCU)
plant growing from soil

Typen projecten

Grootschalige en kleinschalige projecten

Het Innovation Fund kent twee soorten projecten: kleinschalige en grootschalige projecten. Kleinschalige projecten zijn projecten waarvan de totale investeringskosten liggen tussen 2,5 en 7,5 miljoen euro. De grootschalige projecten hebben investeringsuitgaven van meer dan 7,5 miljoen euro.

Het Innovation Fund ondersteunt verschillende projectsoorten:

 • Demonstratieprojecten: projecten die zich richten op het naar de markt brengen van nieuwe, kansrijke innovatieve technologieën.
 • Gevorderde R&D projecten: projecten die dicht bij de commercialiseringsfase zitten (pilots).

Het fonds ondersteunt niet:

 • Projecten in de onderzoeksfase: innovatieprojecten waarbij nog geen sprake is van een bewezen Proof of Concept.
 • Te vergevorderde projecten: projecten die een innovatie al grootschalig aan het uitrollen zijn. Voor scale-ups zijn er soms nog wel mogelijkheden.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden Innovation Fund

Om subsidie te kunnen aanvragen bij het Innovation Fund, moet jouw project:

Zeer effectief zijn in het tegengaan van broeikasgasemissies.

Zeer innovatief zijn.

Een zekere mate van volwassenheid bereikt hebben.

Kansen bieden voor een bredere toepassing.

Kostenefficiënt zijn.

Het aanvraagproces

Innovation Fund aanvragen

Wil je een subsidieaanvraag indienen bij het Innovation Fund? De huidige subsidieoproep voor ‘grootschalige’ projecten werd gelanceerd op 3 november 2022 (deadline: 16 maart 2023). En de eerstvolgende ronde voor ‘kleinschalige’ projecten zal naar verwachting lopen van april tot september 2023.

Hoe gaat de aanvraag in zijn werk?
Er komt nogal wat kijken bij een Innovation Fund aanvraag. Om een goede kans te maken in dit competitieve programma zul je een hoogstaande aanvraag moeten opleveren met daarin onder andere de volgende onderdelen:

 • berekening van broeikasgasemissiereductie
 • relevante kostenberekening
 • (technische) haalbaarheidsstudie
 • projectuitvoeringsplan
 • plan voor kennisdeling.

Waarom deze subsidie?

Doel van het Innovation Fund

Dit fonds richt zich op innovaties die helpen om Europa klimaatneutraal te maken. Het Innovation Fund heeft als doel om innovatieve, baanbrekende koolstofarme technologieën aan te jagen.

“Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.”

Neem contact op met Roy Neijland →

Jeroen de Hosson

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De consultants van EGEN helpen je bij het uitvoeren van de berekeningen, het vormgeven en schrijven van overtuigende documenten, en het managen van het aanvraagproces. Daarnaast ondersteunen we in het strategisch kaderen en positioneren van je project, afgestemd op relevante marktontwikkelingen en beleidsambities.

EGEN maakt onderdeel uit van PNO Group en heeft experts op het gebied van milieu, energie en transport die als missie hebben om duurzame innovatieprojecten te versnellen. Wist je dat 7 van de 17 grootschalige Innovation Fund aanvragen die onlangs door de EU zijn goedgekeurd, werden ingediend door PNO Group?

Blijf op de hoogte

Nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten over het Innovation Fund?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81