CEF

Subsidie voor het vernieuwen en verbeteren van Europese infrastructuren

Schakel EGEN in

CEF IN HET KORT

De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument voor meer groei, banen en concurrentievermogen in Europa. CEF ondersteunt projecten die zich richten op de ontwikkeling en aanleg van nieuwe en gemoderniseerde infrastructuren in de sectoren transport, energie en telecom.

CEF-programma’s zijn gericht op duurzame investeringen in Europese infrastructuur. De nieuwe CEF (2021 – 2027) zal meer focussen op klimaatverandering, digitale connectiviteit en hernieuwbare elektriciteit.

Lees hier hoe EGEN TenneT TSO succesvol heeft ondersteund bij de CEF-Energy-subsidieaanvraag →

 Voor wie?
 • Overheden (Rijk, provincies, gemeenten)
 • Bedrijven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven)

 Voor wat?

 • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten
 • Uitvoeringsprojecten

 

Subsidiebudget en -percentages

 • Het budget voor CEF Transport 2021-2027 is € 25,81 miljard, dit is onderverdeeld in:
  – Algemene enveloppe: € 12,83 miljard.
  – Cohesie enveloppe: € 11,29 miljard (n.v.t. voor NL).
  – Militaire mobiliteit € 1,69 miljard.
 • Het budget voor CEF Energy 2021-2027 is € 5,84 miljard.
 • Het budget voor CEF Digital 2021-2027 is € 2,07 miljard.

Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten: 50% van de totale projectkosten.

Uitvoeringsprojecten: 30% tot 50% van de projectkosten.

 Thema’s binnen CEF

CEF Transport

 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot;
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen;
 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk;
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten;
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten;
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF).

CEF Energy

 • Verbinden, digitaliseren en slimmer maken van energiesystemen in Europa voor een krachtig energienetwerk;

CEF Digital (Telecom)

 • Verbeteren van de digitale connectiviteit;
 • Creëren van breedbandnetwerken met zeer hoge capaciteit;
 • Vergroten van de weerbaarheid en het vermogen van backbone-netwerken;
 • Verbeteren van de digitalisering van transport- en energienetwerken.
Criteria
 • Om in aanmerking te komen voor financiële steun in het kader van CEF, moet jouw project aangemerkt zijn als een project van gemeenschappelijk belang (Project of Common Interest).
 • Je kunt alleen een project indienen als het land waar de projectuitvoerder gevestigd is dit ondersteunt.

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Het doel van CEF is het creëren van een sterk en duurzaam Europa door het bevorderen van de concurrentiekracht en het stimuleren van economische groei. Om dit doel te bereiken ondersteunt CEF projecten die infrastructuren in de sectoren transport, telecom en energie verbeteren of vernieuwen.

“PNO Consultants offers very professional services to project promoters applying for CEF and TEN-T grant awarding. PNO provides highly skilled support based on the understanding that acquiring an EU grant is a multidisciplinary task in a highly competitive environment as the CEF and TEN-T budget is always limited compared to the requested grant contributions. The awarded grant application for the Amsterdam lock project in the CEF call 2014 has been evaluated as “outstanding proposal, in all respects”. The added value of PNO Consultants is reflected in this result.”

Wouter Pietersma
Project leader Sea Access IJmond Dutch Ministry of Infrastructure and Environment

“EGEN support has been crucial in shaping and co-developing our 2 CEF Energy proposals under the Northern Lights project. Equinor, together with its partner companies Total and Shell, has set ambitious targets to create a robust CCS market in Europe by realizing an open-source CO2 transport & storage service. As part of this, we believe the two CEF applications are way above average projects in terms of innovativeness and aim to establish a completely new industry in Europe.

By bringing in their experience and insights from previous projects, as well as through their constant support in all aspects related to the proposal management and submission, EGEN has helped us to prepare 2 top-quality proposals that will also help us, and our consortium partners, to achieve our goals in the innovation-driven CCS domain.”

Per Sandberg
Senior advisor Business Development

“PNO consultants have adequate experience and up to date and relevant knowledge related to Horizon 2020  and the way to optimize success of grant applications,. They also understand the policy context and  SINTEF’s strategy and innovation objectives. This has resulted in a highly satisfactory collaboration between SINTEF and PNO.”

Stian Nygaard
Vice President EU Research and Innovation at SINTEF

Typen projecten

 • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten: Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenoemde werken. Deze projecten ontvangen over het algemeen een subsidiepercentage van 50% van de projectkosten.
 • Uitvoeringsprojecten: Deze ontvangen subsidiepercentages van 30% tot 50% van de projectkosten.

AANVRAAGRONDES

De eerstvolgende oproep van CEF Transport opent waarschijnlijk in september 2022.

CEF Transport AFIF kent op dit moment een doorlopende subsidieoproep die van kracht blijft tot en met 2023.

De aanvraagronde van CEF Energy is op dit moment geopend, deze sluit op 1 september 2022 (17:00 uur).

De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.

De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.