CEF Transport

Subsidie voor het ondersteunen van de trans-Europese transportnetwerken

Contact EGEN

Verbeteren van transportnetwerken

Connecting Europe Facility (CEF) Transport

CEF Transport, onderdeel van de Connecting Europe Facility (CEF), is een financieringsinstrument dat de verbetering en versterking van het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) ondersteunt. Met CEF Transport bouwt de Europese Commissie aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden. In toenemende mate is er aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.

In het kort

CEF Transport overzicht

Voor wie?

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten)

Bedrijven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven)

Wanneer?

Jaarlijks wordt een nieuwe subsidieoproep (call) van CEF Transport gepubliceerd. De meest recente call werd op 26 september 2023 gepubliceerd. De call staat open tot 30 januari 2024.

Hoeveel?

CEF Transport heeft van 2021 tot en met 2027 ruim 25,8 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning van Europese projecten. De CEF Transport call van september 2023 heeft een subsidiebudget van 7 miljard euro.

De subsidiebedragen zijn als volgt:

 • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten: maximaal 50% van de projectkosten
 • Uitvoeringsprojecten: maximaal 30 tot 50% van de projectkosten
 • Uitvoeringsprojecten voor militaire mobiliteit (duaal gebruik): maximaal 50% van de projectkosten

Waarvoor?

Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten

Uitvoeringsprojecten

Uitvoeringsprojecten voor militaire mobiliteit (duaal gebruik)

Jouw voordeel

Wat levert de CEF transport subsidie op?

Type land
Subsidie% uITVOERINGS PROJECTEN
Subsidie% Studie projecten
General envelop landen (EU-lidstaten behalve de lidstaten die in aanmerking komen voor de Cohesian envelop)
30%
50%
Cohesian envelop landen (Bulgarije, Tsjechië, Estland, Griekenland, Kroatië, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Slovenië)
85%
85%

Naast investeringskosten voor transportinfrastructuur zijn ook de kosten voor investeringen in zogenoemde synergetic elements subsidiabel. Dit gaat om investeringen gerelateerd aan andere sectoren uit het CEF-programma (CEF Energy en CEF Digital) en deze kosten mogen maximaal 20% van de totale projectkosten bedragen.

Overzicht van

CEF Transport thema’s

Veelbelovende thema’s: de beste financieringsmogelijkheden binnen CEF Transport zijn voor projecten die goed aansluiten bij de huidige prioriteiten en thema’s van de EU:

 • Infrastructuurprojecten op zowel het TEN-T-kernnetwerk als het uitgebreide netwerk (zoals spoorwegen, binnenhavens, zeehavens, waterwegen, terminals en multimodale overslagpunten)
 • Interoperabiliteit van transport
 • Scheepvaartroutes over zee
 • Multimodale passagiersknooppunten
 • Vermindering van geluidsoverlast veroorzaakt door spoorwegen
 • Veilige en beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtwagens
 • Infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
 • Verkeersveiligheid
 • Weerbaarheid van infrastructuur tegen (klimaat)veranderingen
  CEF Transport spoorwegen

  Voldoe aan de eisen

  Voorwaarden CEF Transport

  Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

  Om in aanmerking te komen voor financiële steun vanuit CEF Transport moet jouw project aangemerkt zijn als een project van gemeenschappelijk belang (‘project of common interest’).

  Een project komt alleen in aanmerking voor CEF Transport als hiervoor instemming is van de landen waar de projectuitvoerders gevestigd zijn.

  egen tip

  EGEN tip

  Begin op tijd met de voorbereiding van een CEF Transport-subsidieaanvraag. Naast een goede onderbouwing van het project in de vorm van een projectplan en -begroting moeten er verschillende verklaringen vanuit autoriteiten worden bijgevoegd.

  Daarnaast kan het nuttig zijn om voorafgaand aan het starten van het aanvraagproces alvast de (voor uitvoeringsprojecten verplichte) kosten-batenanalyse uit te voeren en zo inzichtelijk te krijgen of het project in aanmerking kan komen voor de subsidie. EGEN heeft veel ervaring met kosten-batenanalyses in de context van het CEF Transport-programma en kan u ook in deze fase van het aanvraagtraject ondersteunen.

  Kom in contact

  Wat kan EGEN voor jou betekenen?

  Heb je ideeën voor een project dat past bij één van de thema’s van CEF Transport? Leg ze eens aan ons voor. Wij hebben al diverse succesvolle CEF Transport-subsidieaanvragen verzorgd, en helpen ook jou graag verder!

  “De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.”

  Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

  Jeroen de Hosson

  Jouw aanvraag

  CEF subsidie aanvragen

  De CEF Transport-subsidieaanvraag bestaat uit 3 fases:

  step 1 process SDE report

  Schrijven

  Het schrijven van de volledige subsidieaanvraag bestaande uit: projectplan, projectbegroting, kosten-batenanalyse (indien uitvoerings (Works) project) en andere verplichte bijjlagen (o.a. goedkeuring van de lidstaat, environmental compliance file)

  Step 2 EGEN

  Indienen

  Het indienen van de CEF Transport-subsidieaanvraag in de EU funding portal

  Step 3 EGEN

  Opstellen

  Opstellen van de verplichte rapportages voor CINEA. Uw goedgekeurde CEF Transport-subsidieproject is bij uitstek een opdracht voor onze EGEN consultants. Wij hebben alle expertise en kennis in huis die u nodig heeft voor het succesvol indienen van de aanvraag. Wij kunnen u begeleiden bij alle onderdelen die komen kijken bij het succesvol indienen van de aanvraag. Wanneer u de subsidie beschikt krijgt kan onze compliance afdeling u ondersteunen met de projectadministratie en het opstellen van de eindrapportage.

  Stap 1: Schrijven

  Het schrijven van de volledige subsidieaanvraag bestaande uit: projectplan, projectbegroting, kosten-batenanalyse (indien uitvoerings (Works) project) en andere verplichte bijjlagen (o.a. goedkeuring van de lidstaat, environmental compliance file)

  Stap 2: Indienen
  Het indienen van de CEF Transport-subsidieaanvraag in de EU funding portal
  Stap 3: Opstellen

  Opstellen van de verplichte rapportages voor CINEA. Uw goedgekeurde CEF Transport-subsidieproject is bij uitstek een opdracht voor onze EGEN consultants. Wij hebben alle expertise en kennis in huis die u nodig heeft voor het succesvol indienen van de aanvraag. Wij kunnen u begeleiden bij alle onderdelen die komen kijken bij het succesvol indienen van de aanvraag. Wanneer u de subsidie beschikt krijgt kan onze compliance afdeling u ondersteunen met de projectadministratie en het opstellen van de eindrapportage.

  Onderdeel van CEF Transport

  CEF Transport AFIF

  De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), onderdeel van CEF Transport, richt zich specifiek op de vernieuwing en verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. AFIF kent een doorlopende subsidieoproep, deze blijft van kracht tot en met 2023.

  CEF Transport luchtvaart

  Blijf op de hoogte

  Nieuws

  Contact

  Meer weten over CEF Transport?

  Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

  E-mailadres
  info@egen.green

  Telefoonnummer
  +31 (0)88 838 13 81