CEF Transport AFIF

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Contact EGEN

Naar een betere infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) is een doorlopend financieringsinstrument dat de vernieuwing en verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ondersteunt, met als doel het vervoer langs het TEN-T-netwerk koolstofvrij te maken. De tweede CEF AFIF-oproep betreft de jaren 2024 en 2025, en is gericht op elektrische oplaadstations, waterstoftankstations en ‘ammoniak/methanol-bunkering’ langs de belangrijkste transportcorridors van de Europese Unie.

In het kort

CEF Transport AFIF overzicht

Voor wie?

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten)

Bedrijven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven)

Wanneer?

Het CEF AFIF-programma 2024-2025 is een opvolger van CEF AFIF 2021-2023 (waarvan de laatste van de vijf calls sloot op 7 november 2023). Binnen het nieuwe tijdvak 2024-2025 is het indienen van subsidieaanvragen mogelijk vanaf de publicatie op 29 februari 2024. In totaal zijn er drie sluitingsdatums ('cut-off dates'):

 • De eerste: 24 september 2024
 • De tweede: 11 juni 2025
 • De derde: 7 december 2025

Waarvoor?

Uitvoeringsprojecten

Hoeveel?

Voor het CEF AFIF-programma 2024-2025 is 1 miljard euro beschikbaar. Daarvan is 780 miljoen euro gereserveerd voor de ‘General Envelope’ en 220 miljoen euro voor de ‘Cohesion envelope’ (die is voorbehouden aan de 15 EU-lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds).

De subsidiebedragen per eenheid voor openbaar toegankelijke oplaadpunten zijn:

 • binnen de ‘Cohesion envelope’: 30.000 euro voor oplaadpunten met een minimum vermogen van 150 kW, en 60.000 euro voor oplaadpunten met een minimum vermogen van 350 kW
 • binnen de ‘General envelope’: 20.000 euro voor oplaadpunten met een minimum vermogen van 150 kW, en 40.000 euro voor oplaadpunten met een minimumvermogen van 350kW.

De medefinancieringspercentages variëren van 30% tot 70% van de in aanmerking komende kosten binnen de ‘General Envelope’ en van 50% tot 70% binnen de ‘Cohesion Envelope’.

Overzicht van

CEF Transport AFIF thema’s

Maritiem sector acties voor CEF AFIF:

 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van infrastructuur voor het tanken van waterstof en het opladen van elektriciteit speciaal voor zeeschepen, schepen, voertuigen en uitrusting voor havenactiviteiten.
 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van bunkeringinfrastructuur voor de levering van ammoniak aan zeeschepen en schepen voor havenactiviteiten voor TEN-T zeehavens.

Bekijk de referentie ‘Walstroom aanvraag Port of Amsterdam’.

Binnenvaart acties voor CEF AFIF:

 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van infrastructuur voor het tanken van waterstof en het opladen van elektriciteit speciaal voor de binnenvaart.
 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van bunkeringinfrastructuur voor de levering van ammoniak aan binnenschepen en schepen voor havenactiviteiten voor TEN-T binnenhavens.

Automotieve acties voor CEF AFIF:

Zware voertuigen en lichte voertuigen

 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van infrastructuur voor het opladen van elektriciteit voor lichte en zware bedrijfsvoertuigen, uitgerust met oplaadpunten met een minimumcapaciteit van respectievelijk 150kW en 350kW..
 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van infrastructuur voor het opladen van elektriciteit voor zware bedrijfsvoertuigen, uitgerust met oplaadpunten met een minimumcapaciteit van respectievelijk 150kW, 350kW en 1MW.
 • Acties ter ondersteuning van de uitrol van infrastructuur voor het tanken van waterstof voor zware bedrijfsvoertuigen.

Openbaar vervoer in busdepots voor spoorwegen

 • Acties ter ondersteuning van de invoering van infrastructuur voor het tanken van waterstof voor openbaar vervoer in spoorwegbusdepots op delen van het TEN-V-spoorwegnet waarvoor een afwijking van de elektrificatieverplichting is toegestaan en op geïsoleerde netwerken, overeenkomstig de toepasselijke TEN-V-verordening, of in terminals voor het bijtanken van rangeerlocomotieven.

Luchtvaart acties voor CEF AFIF:

Acties ter ondersteuning van de uitrol van infrastructuur voor het tanken van waterstof en het opladen van elektriciteit speciaal voor apparatuur voor luchthavens. Bijvoorbeeld:

 • Elektrische grondapparatuur voor luchthavens
  • (mobiele) elektrische grondstroomaggregaten (eGPU)
  • oplaadstations / opladen van elektrische vliegtuigen
  • GPS (Ground Power Supply)
  • Voorgeconditioneerde lucht (PCA)
  • Grondstroomaggregaten op batterijen (BEV GPU’s)
 • Waterstof luchthavenactiviteiten op de grond:
  • Tankstations voor waterstof (HRS)

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden CEF Transport AFIF

Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

De subsidie moet worden gecombineerd met een lening van andere financiële instellingen ('blending'). Aanvragers moeten een deel (min. 10%) van de financiering garanderen bij een

 • ‘Uitvoeringspartner’ (IP): de Europese Investeringsbank (EIB) en andere nationale promotiebanken.
 • ‘Niet-uitvoerende partner’ (non-IP): andere openbare of particuliere financiële instellingen, bijvoorbeeld commerciële banken.

Van het AFIF-budget is ten minste 2/3 beschikbaar voor IP goedgekeurde financiering, en maximaal 1/3 voor niet-IP goedgekeurde financiering.

De (niet-)uitvoeringspartner moet de financiering van het project goedkeuren in een "financiële goedkeuringsbrief".

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Heb je ideeën voor een project dat past bij één van de AFIF-thema’s? Leg ze eens aan ons voor. Wij hebben al diverse succesvolle AFIF-subsidieaanvragen verzorgd, en helpen ook jou graag verder!

“De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over CEF Transport AFIF?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81