CEF Transport AFIF

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Contact EGEN

Naar een betere infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), onderdeel van CEF Transport, is een doorlopend financieringsinstrument dat de vernieuwing en verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ondersteunt.

In het kort

CEF Transport AFIF overzicht

Voor wie?

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten)

Bedrijven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven)

Wanneer?

Zolang er budget is, blijft de doorlopende subsidieoproep van AFIF van kracht tot en met 2023. Elke 4 à 5 maanden is er een toetsmoment (cut-off date), zie tabel.

Hoeveel?

Van het budget voor CEF Transport is 1,575 miljard euro bestemd voor AFIF.

De subsidiebedragen zijn als volgt:

  • Uitvoeringsprojecten: maximaal 30 tot 50% van de projectkosten óf een vast bedrag per eenheid (bijvoorbeeld per laadpunt)
  • Bij short sea en binnenvaart kunnen in bepaalde situaties en in beperkte mate ook schepen in aanmerking komen voor subsidie.

Waarvoor?

Uitvoeringsprojecten

Overzicht van

CEF Transport AFIF thema’s

  • Uitrol van snelladers voor elektriciteit
  • Uitrol van waterstof vulinfrastructuur op het TEN-T wegennetwerk, bij voorkeur voor zwaar lange-afstandstransport
  • Uitrol van laadpunten voor waterstof en elektriciteit voor openbaar vervoer en zwaar transport in stedelijke knooppunten
  • Uitrol van walstroom in zeehavens, binnenhavens en luchthavens
  • LNG-bunkering voor TEN-T zeehavens en binnenhavens.
CEF transport waterstoftram

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden CEF Transport AFIF

Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

De subsidie moet worden gecombineerd met een lening van instituties, zoals de Europese Investeringsbank, nationale investeringsbanken of commerciële banken (‘blending’).

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Heb je ideeën voor een project dat past bij één van de AFIF-thema’s? Leg ze eens aan ons voor. Wij hebben al diverse succesvolle AFIF-subsidieaanvragen verzorgd, en helpen ook jou graag verder!

“De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

overzicht van de deadlines

Aanvragen van CEF Transport AFIF

Voor het indienen van subsidieaanvragen gelden de volgende deadlines:

Toetsmoment (cut-off date)
Deadline voor indiening
1
19 januari 2022
2
7 juni 2022
3
10 november 2022
4
13 april 2023
5
19 september 2023
Cef Transport wegennetwerk

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over CEF Transport AFIF?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81