CEF TRANSPORT AFIF

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

Zolang er budget is, blijft de doorlopende subsidieoproep van AFIF van kracht tot en met 2023. Elke 4 à 5 maanden is er een toetsmoment (cut-off date).

CEF TRANSPORT AFIF IN HET KORT

De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), onderdeel van CEF Transport, is een doorlopend financieringsinstrument dat de vernieuwing en verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ondersteunt.

Thema’s van CEF Transport AFIF

 • Uitrol van snelladers voor elektriciteit
 • Uitrol van waterstof vulinfrastructuur op het TEN-T wegennetwerk, bij voorkeur voor zwaar lange-afstandstransport
 • Uitrol van laadpunten voor waterstof en elektriciteit voor openbaar vervoer en zwaar transport in stedelijke knooppunten
 • Uitrol van walstroom in zeehavens, binnenhavens en luchthavens
 • LNG-bunkering voor TEN-T zeehavens en binnenhavens
 Voor wie?
 • Overheden (Rijk, provincies, gemeenten)
 • Bedrijven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven)

Waarvoor?

 • Uitvoeringsprojecten

  Subsidiebudget en -bedragen

  • Van het budget voor CEF Transport is 1,575 miljard euro bestemd voor AFIF.

   De subsidiebedragen zijn als volgt:

   • Uitvoeringsprojecten: maximaal 30 tot 50% van de projectkosten óf een vast bedrag per eenheid (bijvoorbeeld per laadpunt)

   Bij short sea en binnenvaart kunnen in bepaalde situaties en in beperkte mate ook schepen in aanmerking komen voor subsidie.

  DEADLINES VOOR INDIENING

  Voor het indienen van subsidieaanvragen gelden de volgende deadlines:

  Toetsmoment (cut-off date) Deadline voor indiening
  1 19 januari 2022
  2 7 juni 2022
  3 10 november 2022
  4 13 april 2023
  5 19 september 2023

  VOORWAARDEN

  Aan deze subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

  • De subsidie moet worden gecombineerd met een lening van instituties, zoals de Europese Investeringsbank, nationale investeringsbanken of commerciële banken (‘blending’).

   

  WAT KAN EGEN VOOR JOU BETEKEN?

  Heb je ideeën voor een project dat past bij één van de AFIF-thema’s? Leg ze eens aan ons voor. Wij hebben al diverse succesvolle AFIF-subsidieaanvragen verzorgd, en helpen ook jou graag verder!

  De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.

  De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.

  CONTACT

  Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.