CEF Transport AFIF

Subsidie voor het ondersteunen van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

Contact EGEN

Naar een betere infrastructuur voor alternatieve brandstoffen

CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF)

De Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF), onderdeel van CEF Transport, is een doorlopend financieringsinstrument dat de vernieuwing en verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen ondersteunt, met als doel het vervoer langs het TEN-T-netwerk koolstofvrij te maken.

In het kort

CEF Transport AFIF overzicht

Voor wie?

Overheden (Rijk, provincies, gemeenten)

Bedrijven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven)

Wanneer?

Het CEF AFIF-programma ging voor het eerst van start op 16 september 2021 met een totale begroting van 1.575 miljoen euro. Tot nu toe zijn er vier calls voor het indienen van aanvragen geweest. De vijfde en laatste call heeft een sluitingsdatum op 7 november 2023. Dit kan de laatste kans zijn om financiering via CEF Transport AFIF te verkrijgen. Er zijn namelijk nog geen details vrijgegeven over toekomstige AFIF-calls.

Waarvoor?

Uitvoeringsprojecten

Hoeveel?

1.575 miljoen euro van de begroting van CEF Transport is bestemd voor AFIF.

Voor de eerste drie toetsmomenten is bijna 568 miljoen euro toegekend. Bij de vierde toetsmoment is een totaalbedrag van 430 miljoen euro aangevraagd (deze voorstellen zijn nog niet geëvalueerd). Het budget voor de vijfde call zal ten minste 577 miljoen euro bedragen.

De subsidiebedragen zijn als volgt:

 • Voor emissievrije infrastructuur (elektriciteit en waterstof) bedraagt het subsidiepercentage 30% in het kader van ’the General Envelope’ en 50% in het kader van ’the Cohesion envelope’  (voorbehouden aan de 15 EU-lidstaten die in aanmerking komen voor steun uit het Cohesiefonds).
 • Voor infrastructuur met lage emissies (LNG) (gericht op tankstations die binnenschepen en zeeschepen bevoorraden) bedraagt het subsidiepercentage 10% in het kader van ’the General Envelope’ en 20% in het kader van ’the Cohesion envelope’.
 • In sommige gevallen is er een vast bedrag per eenheid (bijvoorbeeld per oplaadpunt).
 • Scheepvaartuigen kunnen in bepaalde situaties en in beperkte mate ook in aanmerking komen voor een subsidie voor de korte vaart en de binnenvaart.

Overzicht van

CEF Transport AFIF thema’s

 • Uitrol van snelladers voor elektriciteit
 • Uitrol van waterstof vulinfrastructuur op het TEN-T wegennetwerk, bij voorkeur voor zwaar lange-afstandstransport
 • Uitrol van laadpunten voor waterstof en elektriciteit voor openbaar vervoer en zwaar transport in stedelijke knooppunten
 • Uitrol van walstroom in zeehavens, binnenhavens en luchthavens
 • LNG-bunkering voor TEN-T zeehavens en binnenhavens.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden CEF Transport AFIF

Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

De subsidie moet worden gecombineerd met een lening van andere financiële instellingen ('blending'). Aanvragers moeten een deel (min. 10%) van de financiering garanderen bij een

 • ‘Uitvoeringspartner’ (IP): de Europese Investeringsbank (EIB) en andere nationale promotiebanken.
 • ‘Niet-uitvoerende partner’ (non-IP): andere openbare of particuliere financiële instellingen, bijvoorbeeld commerciële banken.

Van het AFIF-budget is ten minste 2/3 beschikbaar voor IP goedgekeurde financiering, en maximaal 1/3 voor niet-IP goedgekeurde financiering.

De (niet-)uitvoeringspartner moet de financiering van het project goedkeuren in een "financiële goedkeuringsbrief".

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Heb je ideeën voor een project dat past bij één van de AFIF-thema’s? Leg ze eens aan ons voor. Wij hebben al diverse succesvolle AFIF-subsidieaanvragen verzorgd, en helpen ook jou graag verder!

“De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

overzicht van de deadlines

Aanvragen van CEF Transport AFIF

De vijfde en laatste sluitingsdatum / deadline voor toelating is op 7 november 2023.

Hierna stopt het huidige AFIF-programma. Meer details over het vervolg-programma voor de komende jaren (inclusief eventuele wijzigingen en nieuwe aanvraagrondes) zijn op dit moment nog niet met zekerheid te geven).

Cef Transport wegennetwerk

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over CEF Transport AFIF?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81