Cruiseschepen in 2025 aan de stekker in de Amsterdamse haven door succesvolle subsidieaanvragen

Gepubliceerd op: 7 december 2023 | Laatst bijgewerkt op: 8 december 2023

De Amsterdamse Haven heeft opnieuw een belangrijke stap gezet in de transitie naar duurzame energie en de verbetering van de lucht- en geluidskwaliteit in de regio. Ondersteund door EGEN heeft Port of Amsterdam met succes drie subsidies verworven voor een grootschalig project om de infrastructuur voor zeecruise bij de Passenger Terminal Amsterdam (PTA) te verduurzamen. In 2025 voorziet de PTA voor het eerst zeecruiseschepen van walstroom waardoor de uitstoot aan de kade aanzienlijk vermindert.

Drie succesvolle subsidieaanvragen

Namens Havenbedrijf Amsterdam heeft EGEN aan drie subsidieaanvragen gewerkt en met succes bijgedragen aan het realiseren van dit duurzame initiatief voor de Amsterdamse haven:

  • CEF-Transport Studies (2021). Port of Amsterdam heeft een Europese subsidie ontvangen in het kader van het Connecting Europe Facility programma (CEF) voor verdere ontwikkeling van walstroom in de Amsterdamse haven. Met CEF-Transport Studies ondersteunde de Europese Commissie de voorbereidende onderzoeken en haalbaarheid naar de verbetering en versterking van het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) in het Amsterdamse Havengebied.
  • Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen (2022). Port of Amsterdam heeft een nationale subsidie ontvangen in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen voor de realisatie van walstroom bij de PTA. De subsidieregeling walstroom zeeschepen voorziet in financiële steun voor de aanleg van walstroomvoorzieningen bij de Passenger Terminal Amsterdam, om op deze manier de impact op milieu (met name de stikstofdepositie), luchtkwaliteit en geluid van zeeschepen en -havens te verminderen.
  • CEF-Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF) (2022). Port of Amsterdam heeft een Europese subsidie ontvangen in het kader van de CEF Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility voor verdere realisatie van walstroom in de Amsterdamse haven. Deze faciliteit (ook bekend als AFIF) is onderdeel van CEF-Transport en ondersteunt de vernieuwing en verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waaronder de uitrol van walstroom in (zee)havens. CINEA, het Europees Uitvoerend Agentschap voor klimaat, milieu en infrastructuur, verantwoordelijk voor uitvoering van de CEF Transport en AFIF subsidieprogramma’s, ondersteunt door de toekenning van deze subsidie ook de uitrol van walstroom in zeehavens. Ook binnenhavens en luchthavens kunnen hier gebruik van maken.

Visie duurzame scheepvaart in de Haven van Amsterdam

De transitie naar walstroom draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot en verbetert de lucht- en geluidskwaliteit in de omgeving. Zeecruises ‘aan de stekker’ hoeven niet langer hun generatoren te gebruiken, wat niet alleen de uitstoot van schadelijke stoffen vermindert, maar ook geluidshinder en geurhinder beperkt.

Vanaf 2030 is het wettelijk verplicht voor de scheepvaart om van walstroom gebruik te maken. Het gaat dan om containerschepen, cruiseschepen, passagiersschepen, en gecombineerde passagiers- en vrachtschepen vanaf 5.000 ton. Port of Amsterdam heeft echter besloten de aanleg van groene walstroom voor zeecruise te versnellen, en loopt op deze manier voor in de energietransitie. Vanaf 2024 mogen schepen met oudere motoren niet meer aanmeren bij de PTA. Op deze manier worden niet alleen de ligplaatsen bij PTA vergroend, ook wordt er bijgedragen aan de Visie Schone Scheepvaart van de Port of Amsterdam om in 2050 een emissievrije scheepvaart in de Amsterdamse Haven te realiseren.

Samen op weg naar een duurzame scheepvaart

Met trots en veel genoegen heeft EGEN zich samen met Havenbedrijf Amsterdam ingezet voor het realiseren van zijn duurzame walstroomprojecten. Naast het begeleiden van de subsidieaanvragen hebben we de Cost Benefit Analysis (CBA) en Aerius calculatie voor bovengenoemde projecten uitgevoerd, en zijn we nauw betrokken bij de administratieve afhandeling en compliance met subsidievereisten. Samen streven we naar een duurzame scheepvaart!

EGEN versnelt groene innovaties

Wil je meer weten over dit verduurzamingsproject of de genoemde subsidies? Of ben je als bedrijf in de Transport & Logistiek op zoek naar deskundige ondersteuning bij plannen op het gebied van duurzaamheid, schone energie en CO2-reductie? De experts van EGEN kunnen helpen! Leg ons je vraag of plannen voor: bel 088-838 13 81 of gebruik het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81