Walstroom-subsidie

Aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens
Contact EGEN

Duurzame ‘walstroom’ in zeehavens

Subsidieregeling Walstroom Zeeschepen

De subsidieregeling walstroom zeeschepen biedt financiële steun voor de aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact van zeeschepen en -havens. Aangemeerde zeeschepen kunnen dan worden aangesloten op een (stillere en schonere) walstroomvoorziening op de kade, en hoeven voor hun energieverbruik geen gebruik meer te maken van de eigen vervuilende dieselgeneratoren aan boord 

In het kort

Walstroomsubsidie – overzicht

Voor wie?

Havenbeheerders en andere initiatiefnemers/ investeerders.

Wanneer?

De ‘Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2022-2023’ heeft in totaal vier openstellingsrondes (tenders). De vierde en laatste ronde loopt van 19 juni tot 15 september 2023 (17:00u).

NB er wordt gewerkt aan een vervolg-regeling voor de komende jaren, die naar verwachting een vergelijkbare opzet zal krijgen 

Hoeveel?

De tenderronde van juni-september 2023 heeft een budget van 6,5 miljoen euro. De subsidie vergoedt 35% van de subsidiabele kosten, tot een subsidiebedrag van maximaal 5 miljoen per project.

NB de beoogde vervolgregeling heeft een aangekondigd budget van 140 miljoen euro, aangevuld met 40 miljoen uit het Klimaatfonds. Er zijn daarover nog geen verdere details bekend (bijvoorbeeld over de timing en budgetten van de rondes). 

Waarvoor?

De aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens, bedoeld voor de energievoorziening van aangemeerde zeeschepen.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden walstroomsubsidie

Aan de walstroomsubsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

De aanvrager is gevestigd in Nederland en is een natuurlijke of rechtspersoon.

Deze investeert in de aanleg van een walstroomvoorziening in een Nederlandse zeehaven.

De voorziening is (vooral) bedoeld voor aangemeerde zeeschepen (geen pleziervaartuigen).

De werkzaamheden voor de aanleg zijn nog niet gestart. Oplevering gebeurt binnen 4 jaar.

walstroomsubsidie-voorwaarden

Waarom deze subsidie?

Doel van de subsidieregeling walstroom zeeschepen  

De subsidieregeling stimuleert de aanleg en het gebruik van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens, met het oog op twee doelen:  

    1. Het verminderen van de stikstofdepositie (neerslag van stikstof) op stikstofgevoelige en met stikstof overbelaste Natura2000-gebieden en voor ruimtelijke ontwikkelingen die gebruik maken van het Stikstofregistratiesysteem (SSRS).
    2. Het verminderen van het geluid(soverlast) en verbetering van de luchtkwaliteit. 

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Plannen voor de aanleg van een walstroomvoorziening in een Nederlandse zeehaven? Dan is de subsidieregeling walstroom zeeschepen mogelijk interessant! De experts van EGEN beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van o.a. duurzame mobiliteit en scheepvaart. Zij informeren je graag over de subsidiekansen voor jouw plannen/investeringen, binnen de bovenstaande walstroom-regeling of andere regelingen, zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor walstroominstallaties bedoeld voor het leveren van walstroom aan eigen schepen.  

“De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over de Walstroom-subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81