Walstroom-subsidie

Aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens
Contact EGEN

Duurzame ‘walstroom’ in zeehavens

Subsidieregeling Walstroom Zeeschepen

De subsidieregeling walstroom zeeschepen biedt financiële steun voor de aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens. Dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de milieu-impact van zeeschepen en -havens. Aangemeerde zeeschepen kunnen dan worden aangesloten op een (stillere en schonere) walstroomvoorziening op de kade, en hoeven voor hun energieverbruik geen gebruik meer te maken van de eigen vervuilende dieselgeneratoren aan boord 

In vergelijking met haar voorganger, de ‘Tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen 2023-2024’, zijn  er enkele wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen drie soorten terminals: terminals met een Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)-status (categorie A), terminals zonder een AFIR-status die wel bijdragen aan de AFIR-verplichting op havenniveau (categorie B) en terminals die niet bijdragen aan een AFIR-verplichting en gericht zijn op CO2-reductie (categorie C).  Daarnaast is er in totaal een budget van €180 miljoen beschikbaar gesteld.

In het kort

Walstroomsubsidie – overzicht

Voor wie?

Havenbeheerders en andere initiatiefnemers/ investeerders.

Wanneer?

De eerste opstelling van de ‘tijdelijke subsidieregeling walstroom zeeschepen klimaat 2024-2026’ startte op 26 maart 2024 en loopt tot 15 oktober 2024. Voor categorie A en B terminals zal de subsidieregeling in 2025 opnieuw open gaan. Voor categorie C terminals wordt de regeling opnieuw geopend in 2025 als het budget in 2024 niet volledig wordt benut.

Budget?

Het budget voor terminals van categorie A en B bedraagt in totaal €170 miljoen gedurende de hele looptijd van de regeling. In 2024 is hiervan €150 miljoen beschikbaar, waarbij de subsidie maximaal 45% van de subsidiabele kosten bedraagt.

Voor terminals van categorie C is €10 miljoen beschikbaar in 2024, waarbij de subsidie maximaal 30% van de subsidiabele kosten bedraagt. Als het budget in 2024 niet volledig wordt gebruikt, zal de regeling voor deze categorie in 2025 opnieuw worden geopend.

Waarvoor?

De aanleg van walstroomvoorzieningen in Nederlandse zeehavens die vallen onder:

  • Categorie A: terminals met een AFIR-status;
  • Categorie B: terminals zonder een AFIR-status, die wel bijdragen aan de AFIR-verplichting op havoniveau;
  • Categorie C: terminals die niet bijdragen aan een AFIR-verplichting en gericht zijn op CO2-reductie.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden walstroomsubsidie

Aan de walstroomsubsidie zijn de volgende voorwaarden verbonden:

De aanvrager is gevestigd in Nederland en is een natuurlijke of rechtspersoon.

Deze investeert in de aanleg van een walstroomvoorziening in een Nederlandse zeehaven.

De voorziening is (vooral) bedoeld voor aangemeerde zeeschepen (geen pleziervaartuigen).

De werkzaamheden voor de aanleg zijn nog niet gestart. Oplevering gebeurt binnen 4 jaar.

walstroomsubsidie-voorwaarden

Waarom deze subsidie?

Doel van de subsidieregeling walstroom zeeschepen  

De subsidieregeling stimuleert de aanleg en het gebruik van walstroomvoorzieningen voor zeeschepen in zeehavens, met het oog op twee doelen:

  1. Het verminderen van de uitstoot van CO2 door zeeschepen tijdens hun verblijf in de haven. Door het aanbieden van walstroom kunnen zeeschepen overschakelen van hun eigen dieselgeneratoren naar een schonere en efficiëntere stroomvoorziening aan de wal.
  2. Het bevorderen van de installatie van minimale walstroomvoorzieningen in zeehavens die onder artikel 9 van de AFIR vallen. Dit artikel vereist dat havenfaciliteiten bepaalde infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waaronder walstroom, beschikbaar stellen om de overgang naar schonere energiebronnen te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Plannen voor de aanleg van een walstroomvoorziening in een Nederlandse zeehaven? Dan is de subsidieregeling walstroom zeeschepen mogelijk interessant! De experts van EGEN beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van o.a. duurzame mobiliteit en scheepvaart. Zij informeren je graag over de subsidiekansen voor jouw plannen/investeringen, binnen de bovenstaande walstroom-regeling of andere regelingen, zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor walstroominstallaties bedoeld voor het leveren van walstroom aan eigen schepen.  

“De manier waarop we de komende jaren duurzamer gaan reizen en goederen transporteren is volop in verandering en ik word er enthousiast van om aan deze fysieke veranderingen mijn steentje te kunnen bijdragen. Mijn doorzettingsvermogen om van projecten een goed verhaal te maken en de juiste partijen bij elkaar te brengen, is mijn belangrijkste troef.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over de Walstroom-subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81