North Sea Wind Power Hub project

North Sea Wind Power Hub consortium zet in op internationale uitrol van het net op zee

Zowel wind op land als wind op zee zijn belangrijke bronnen van duurzame elektriciteit. TenneT TSO is de netbeheerder op zee en sluit offshore windparken via het net op zee aan op het elektriciteitsnet op land zodat de opgewekte energie gebruikt kan worden. Het bedrijf is is één van deelnemers in het North Sea Wind Power Hub consortium dat werkt aan technische concepten voor wind power hubs met het oog op de internationale uitrol van het net op zee. EGEN heeft het consortium succesvol ondersteund bij de CEF-Energy-subsidieaanvraag.

Wat houdt het North Sea Wind Power Hub project in?

In het North Sea Wind Power Hub project werkt Tennet TSO (Transmission System Operator) samen met TenneT Duitsland, de Deense netbeheerder Energinet en Gasunie. Het doel van het project is de ontwikkeling van meerdere wind power hubs die na 2030 als centrale platforms dienen voor het verzamelen van windenergie en het transport ervan naar – en tussen – verschillende landen. Ook wordt gekeken naar omzetting van elektrische stroom naar andere energiedragers zoals (groene) waterstof.

EGEN ondersteunt consortium bij CEF-Energy-aanvraag

EGEN (onderdeel van de PNO Group) heeft het North Sea Wind Power Hub consortium succesvol ondersteund bij de CEF-Energy-studieaanvraag (Connecting Europe Facility). Het ging daarbij om de volgende werkzaamheden:

  • afbakenen van het North Sea Wind Power Hub project in actief overleg met subsidieverstrekker INEA (Innovation & Networks Executive Agency) (nu CINEA) en de betrokken lidstaten
  • opstellen en tijdig indienen van de subsidieaanvraag
  • ondersteuning bieden tijdens de contractonderhandelingsfase met de Europese Commissie met als eindresultaat een ondertekende grant agreement.

Wat doen EGEN en ffiqs nog meer?

Na afronding van genoemde werkzaamheden, naar volle tevredenheid van het NSWPH-consortium, ondersteunt ffiqs (onderdeel van de PNO Group) het consortium met financiële projectmanagementondersteuning tijdens de uitvoering van het project. Daarbij gaat het om voortgangsrapportages, het eindverslag, de financiële verklaring, potentiële wijzigingsverzoeken en algemene projectmanagementondersteuning bij de operationele naleving van de CEF-financieringsverordening.

Op verzoek van het consortium voert brengt EGEN de komende maanden de internationale subsidiemogelijkheden in kaart voor de realisatiefase die volgt op de huidige CEF-Energy-studiefase.

CONTACT

Wilt u meer weten over het NSWPH-project? Kijk op northseawindpowerhub.eu. Benieuw naar hoe EGEN u kan ondersteunen bij uw CEF-Energy aanvraag? Neem contact op via +31 (0)88 838 13 81 of vul het contactformulier in.