DEI+ subsidie

Test nieuwe energietechnologie in een pilot- of demoproject

Contact EGEN

VOOR PILOT- EN DEMONSTRATIEPROJECTEN

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

DEI+ is een subsidie voor projecten waarbij nieuwe innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie worden uitgeprobeerd in de vorm van een pilot of demonstratieproject. Het gaat daarbij om innovaties waarvoor het meeste onderzoek inmiddels al achter de rug is. Denk hierbij aan het testen van een prototype op een praktijklocatie of een proefopstelling, of aan het toepassen van een nieuwe technologie in een industrieel productieproces.

In het kort

DEI+ overzicht

Voor wie?

Nederlandse bedrijven die een nieuwe energie- en/of klimaatinnovatie in de praktijk gaan testen. Het gaat hier doorgaans om industriële partijen die optreden als 'first user' van de betreffende innovatie. De nieuwe technologie wordt dan op locatie getest, gedemonstreerd en geperfectioneerd. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de ontwikkelaar, fabrikant, leverancier of andere partners.

Wanneer?

De aanvraagronde van 2023/2024 loopt van 15 maart 2023 tot en met uiterlijk 31 augustus 2023 (17:00 uur). Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’ (zolang het budget voor het betreffende thema reikt, zie ook de DEI+ thema's hieronder). In de tweede helft van 2023 volgt nog een aparte tender rondom Waterstof & groene chemie (‘GroenvermogenNL’).

Hoeveel?

Het DEI+ subsidiebudget voor de aanvraagronde van 2023/2024 bedraagt 65 miljoen euro (voor de eerste zeven thema's samen), plus 9 miljoen euro voor het thema 'aardgasloos'. Het budget voor het thema ‘waterstof en groene chemie’ is nog niet bekend (in 2022 was dat: 29,4 miljoen euro).

Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen 25 en 50% van de projectkosten. De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro per project.

Waarvoor?

CO₂-reducerende projecten voor verduurzaming en energie-innovatie, zoals:

 • Pilotprojecten, waarbij je een nieuwe technologie test en verbetert in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk.
 • Demonstratieprojecten, waarbij je investeert in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Overzicht van

DEI+ thema’s

 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
 • Flexibilisering van het energiesysteem (waaronder waterstof-pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire Economie
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCU/CCS)
 • Overige CO₂-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Waterstof en Groene Chemie (tender)
 • Mogelijk wordt Biomassa Vergassingstechnologie toegevoegd aan de DEI+ thema’s. Daarvoor zal naar verwachting een extra budget beschikbaar komen (met middelen vanuit het klimaatfonds).

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden DEI+

De belangrijkste DEI+ voorwaarden zijn:

Voor de projecten geldt een maximale looptijd van 4 jaar.

De projecten moeten innovatief zijn.

Bij pilotprojecten kijkt RVO naar de internationale stand van de techniek.

Voor demonstratieprojecten geldt dat je maximaal twee keer eerder subsidie mag hebben ontvangen voor eenzelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Waarom deze subsidie?

Doel van de DEI+

De DEI+ subsidie is een investeringssubsidie voor Nederlandse innovaties op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Het doel van deze subsidie is tweeledig:

   • Het stimuleren van de verduurzaming van Nederland;
   • Het stimuleren van de economie – zo kunnen Nederlandse bedrijven makkelijker de stap maken naar de internationale markt

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten over DEI+ subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81