DEI+ subsidie

Test en verbeter je nieuwe energietechnologie in een pilotproject

Contact EGEN

CO2-emissiereductie door bedrijven

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

DEI+ is een subsidie voor bedrijven die minder energie gaan verbruiken in hun productieproces. Heb je een innovatieve techniek waarmee je CO2-emissiereductie kunt realiseren? Of wil je investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kun je subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

In het kort

DEI+ overzicht

Voor wie?

Nederlandse bedrijven: ontwikkelaars en/of gebruikers van nieuwe (toepassingen van) apparaten, systemen of technieken die bijdragen aan een kosteneffectieve CO₂-emissiereductie in 2030. Te denken valt aan fabrikanten, technische dienstverleners of leveranciers. Het kan raadzaam zijn om partners te betrekken bij een project.

Wanneer?

De DEI+ aanvraagrondes van 2022/2023 (alle thema’s) liepen tot en met 10 januari 2023. In 2023/2024 worden weer nieuwe aanvraagrondes verwacht. Aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’, zolang het budget reikt.

Hoeveel?

Het DEI+ subsidiebudget voor de aanvraagrondes van 2022/2023 bedroeg 74,6 miljoen euro. Voor het thema ‘waterstof en groene chemie’ was een aanvullend budget van 29,4 miljoen euro beschikbaar en voor ‘aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ een aanvullend budget van 9 miljoen euro.

Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen 25 en 50% van de projectkosten.

De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro per project.

Waarvoor?

CO₂-reducerende projecten voor verduurzaming en energie-innovatie, zoals:

 • Pilotprojecten, waarbij je een nieuwe technologie test en verbetert in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk.
 • Demonstratieprojecten, waarbij je investeert in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Overzicht van

DEI+ thema’s

 • Waterstof en groene chemie
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Circulaire Economie
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden DEI+

De belangrijkste DEI+ voorwaarden zijn:

Voor de projecten geldt een maximale looptijd van 4 jaar.

De projecten moeten innovatief zijn.

Bij pilotprojecten kijkt RVO naar de internationale stand van de techniek.

Voor demonstratieprojecten geldt dat je maximaal twee keer eerder subsidie mag hebben ontvangen voor eenzelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Waarom deze subsidie?

Doel van de DEI+

De DEI+ subsidie is een investeringssubsidie voor Nederlandse innovaties op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Het doel van deze subsidie is tweeledig:

   • Het stimuleren van de verduurzaming van Nederland;
   • Het stimuleren van de economie – zo kunnen Nederlandse bedrijven makkelijker de stap maken naar de internationale markt

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten over DEI+ subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81