DEI+

Test en verbeter je nieuwe energietechnologie in een pilotproject

Schakel EGEN in

DEI+ IN HET KORT

DEI+ is een subsidie voor bedrijven die minder energie gaan verbruiken in hun productieproces. Heb je een innovatieve techniek waarmee je CO2-emissiereductie kunt realiseren? Of wil je investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Dan kun je subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

 Voor wie?

Bedrijven

 Voor wat?

CO2 reducerende projecten voor verduurzaming en energie-innovatie, zoals:

 • pilotprojecten
 • demonstratieprojecten

 Subsidiebedrag max. €15 miljoen per project*

 • *nu ook subsidie voor circulaire economieprojecten onder de 3 miljoen. De aanvraag start op 14-06-2021.
 • UPDATE! (20-4-2021): Het ministerie van EZK investeert dit jaar €50 miljoen extra in de DEI+. Dat is bovenop het al beschikbare budget van €76 miljoen. Het totaalbudget is nu €126 miljoen.
 • Voor ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’ is een apart aanvullend budget van €9 miljoen beschikbaar;
 • Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen de 25 en 30% van de projectkosten;
 • De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro per project;
 • Voor de projecten geldt een looptijd van maximaal 4 jaar.
 Thema’s binnen DEI+
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen;
 • Circulaire Economie 
 • CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing
 • Flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
Criteria
 • De projecten moeten innovatief zijn;
 • Bij pilotprojecten kijkt RVO naar de internationale stand van de techniek;
 • Voor demonstratieprojecten geldt dat je maximaal twee keer eerder subsidie mag hebben ontvangen voor een zelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

DOEL VAN DE SUBSIDIE

De DEI-subsidie is een investeringssubsidie voor Nederlandse innovaties op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Het doel van deze subsidie is tweeledig:

 • Het stimuleren van de verduurzaming van Nederland;
 • Het stimuleren van de economie – zo kunnen Nederlandse bedrijven makkelijker de stap maken naar de internationale markt

Type projecten

EGEN heeft op het gebied van duurzame energie gewerkt aan verschillende projecten op het gebied van duurzame energie, waaronder:

 • Pilotproject: In een pilotproject test je een nieuwe technologie en verbeter je deze in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk.
 • Demonstratieproject In een demonstratieproject investeer je in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.