DEI+ subsidie

Test nieuwe energietechnologie in een pilot- of demoproject

Contact EGEN

VOOR PILOT- EN DEMONSTRATIEPROJECTEN

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

DEI+ is een subsidie voor projecten waarbij nieuwe innovaties op het gebied van energie en CO2-reductie worden uitgeprobeerd in de vorm van een pilot of demonstratieproject. Het gaat daarbij om innovaties waarvoor het meeste onderzoek inmiddels al achter de rug is. Denk hierbij aan het testen van een prototype op een praktijklocatie of een proefopstelling, of aan het toepassen van een nieuwe technologie in een industrieel productieproces.

In het kort

DEI+ overzicht

Voor wie?

Nederlandse bedrijven die een nieuwe energie- en/of klimaatinnovatie in de praktijk gaan testen. Het gaat hier doorgaans om industriële partijen die optreden als 'first user' van de betreffende innovatie. De nieuwe technologie wordt dan op locatie getest, gedemonstreerd en geperfectioneerd. Dit gebeurt vaak in samenwerking met de ontwikkelaar, fabrikant, leverancier of andere partners.

Wanneer?

De aanvraagronde van 2023/2024 loopt van 15 maart 2023 tot uiterlijk 31 augustus 2023 (17:00 uur). Alleen voor het thema 'Waterstof & Groene Chemie' geldt een afwijkend aanvraagtijdvak: van 3 juli 2023 tot uiterlijk 25 juni 2024. Let op: voor alle rondes geldt dat aanvragen worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’ (zolang het budget voor het betreffende thema reikt, zie ook de DEI+ thema's hieronder).

Hoeveel?

Het DEI+ subsidiebudget voor de aanvraagronde van 2023/2024 bedraagt 65 miljoen euro (voor de eerste zeven thema's samen), plus 9 miljoen euro voor het thema 'aardgasloos'. Voor de aanvraagronde ‘waterstof en groene chemie’ (2023/2024) is een budget van 40 miljoen euro beschikbaar.

Het subsidiepercentage ligt doorgaans tussen 25 en 50% van de projectkosten. De subsidie kan oplopen tot 15 miljoen euro per project.

Waarvoor?

CO₂-reducerende projecten voor verduurzaming en energie-innovatie, zoals:

 • Pilotprojecten, waarbij je een nieuwe technologie test en verbetert in een proefopstelling die kenmerkend is voor de praktijk.
 • Demonstratieprojecten, waarbij je investeert in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft.

Jouw voordeel

Wat levert de DEI+ subsidie op?

Type project
Subsidiepercentage
Pilot projecten
25%-80%
Demonstratieprojecten
25%-50%

* Hierbij komt nog 10% extra voor middelgrote ondernemingen en 20% extra voor kleine ondernemingen.

Investeringssubsidie wordt alleen verstrekt op de zgn. meerkosten; de addtionele investeringskosten tov een minder millieuvriendelijkere investering die ook gedaan zou kunnen worden. Graag denken wij mee in het bepalen van de referentie voor het optimaliseren van de subsidie.

Overzicht van

DEI+ thema’s

 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief ruimtelijke inpassing)
 • Flexibilisering van het energiesysteem (waaronder waterstof-pilots)
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire Economie
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCU/CCS)
 • Overige CO₂-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
 • Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen
 • Waterstof en Groene Chemie (tender)
 • Mogelijk wordt Biomassa Vergassingstechnologie toegevoegd aan de DEI+ thema’s. Daarvoor zal naar verwachting een extra budget beschikbaar komen (met middelen vanuit het klimaatfonds).

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden DEI+

De belangrijkste DEI+ voorwaarden zijn:

Voor de projecten geldt een maximale looptijd van 4 jaar.

De projecten moeten innovatief zijn.

Bij pilotprojecten kijkt RVO naar de internationale stand van de techniek.

Voor demonstratieprojecten geldt dat je maximaal twee keer eerder subsidie mag hebben ontvangen voor eenzelfde soort installatie vanuit de Topsector Energie-regelingen.

Waarom deze subsidie?

Doel van de DEI+

De DEI+ subsidie is een investeringssubsidie voor Nederlandse innovaties op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. Het doel van deze subsidie is tweeledig:

   • Het stimuleren van de verduurzaming van Nederland;
   • Het stimuleren van de economie – zo kunnen Nederlandse bedrijven makkelijker de stap maken naar de internationale markt

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Jouw aanvraag

DEI+ subsidie aanvragen

De DEI-subsidieaanvraag bestaat uit 3 fases:

step 1 process SDE report

Opstellen

Scoping en opstellen projectidee.

Step 2 EGEN

Schrijven

Het schrijven van de volledige aanvraag bestaande uit: Machtigingsformulier, projectplan, begroting, financieringsplan, exploitatieberekening, plan voor kennisspreiding

Step 3 EGEN

Indienen

Het indienen van de aanvraag

Stap 1: Opstellen
Scoping en opstellen projectidee.
Stap 2: Schrijven

Het schrijven van de volledige aanvraag bestaande uit: Machtigingsformulier, projectplan, begroting, financieringsplan, exploitatieberekening, plan voor kennisspreiding

Stap 3: Indienen
Het indienen van de aanvraag

Blijf op de hoogte

Nieuws

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Vorige week presenteerde minister Jetten de ‘Klimaatnota 2023’ en de nieuwe Energie- en Klimaatverkenning (KEV). Belangrijkste conclusie: volgens het kabinet ligt het Nederlandse klimaatbeleid 'op koers'. Maar om de klimaatdoelen voor 2030 écht te halen moet wel alles...

Lees meer
EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer

Contact

Meer weten over DEI+ subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81