SDE++

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

De aanvraagronde van 2022 start op 28 juni en staat open tot en met 6 oktober.

SDE++ IN HET KORT

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is een subsidie van de RVO. De SDE++ richt zich op de grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en andere technieken die de uitstoot van broeikasgas (CO₂) verminderen.

 Voor wie?
 • bedrijven
 • (non-)profitinstellingen in de sectoren industrie, landbouw, elektriciteit en de gebouwde omgeving

 Voor wat?

De SDE++ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat je subsidie kunt ontvangen tijdens de exploitatieperiode van jouw project. Heb je installaties voor de productie van hernieuwbare energie? Heb je installaties waarbij je de uitstoot van CO₂ vermindert of systemen voor het afvangen van CO₂? Dan kunnen die in aanmerking komen voor SDE++-subsidie.

 

Subsidiebudget €13 miljard

Het budget van de subsidieregeling SDE++ bedraagt dit jaar €13 mrd. In 2021 was dit nog €5 mrd. De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO₂-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die je gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO₂-reductie die je daarmee uiteindelijk realiseert. De maximale subsidie-intensiteit waarop je met een SDE++-techniek aanspraak kunt maken, is € 300 per ton CO₂-reductie.

 • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 65 €/ton CO2
 • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 75 €/ton CO2
 • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 105 €/ton CO2
 • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 165 €/ton CO2
 • Fase 5 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 €/ton CO2

 Thema’s binnen SDE++

Hernieuwbare elektriciteit

 • Osmose
 • Waterkracht
 • Wind
 • Zon

Hernieuwbare warmte (WKK)

 • Biomassa (vergisting en verbranding)
 • Compostering Champost
 • Geothermie (ultra)diep
 • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

 • Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2-arme warmte

 • Aquathermie (TEO en TEA)
 • Daglichtkas
 • Elektrische boiler
 • Geothermie (ondiep)
 • Restwarmte
 • Warmtepomp

CO2-arme productie

 • CO₂-afvang en -opslag

 • Waterstof door elektrolyse

Criteria

Wil je in aanmerking komen voor de SDE++? Dan moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden:

 • De subsidie is alleen bedoeld voor beoogde producenten;
 • Per categorie kun je 1 aanvraag indienen;
 • Zorg voor een sterke haalbaarheidsstudie;
 • Meestal zijn voor de productie-installatie 1 of meer vergunningen vereist;
 • Het bedrag waarvoor je subsidie aanvraagt (het zogenaamde fasebedrag) kan variëren.
SDE++-subsidieregeling-2021-is-gepubliceerd

NIEUWE CATEGORIEËN EN AANPASSINGEN 2022

Voor het eerst mogelijk om subsidie te krijgen voor waterstofproductie-installaties die direct aan een wind- of zonnepark gekoppeld zijn. Ook hybride glasovens voor de industrie komen voor het eerst in aanmerking voor SDE++.

Een andere aanpassing is dat het plafond voor CO₂-afvang en opslag (CCS) in de industrie verhoogd wordt met 1,5 megaton.

DOEL VAN DE SUBSIDIE

De SDE++ is een subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

Gefaseerde openstelling

De openstellingsronde van de SDE++ kent 5 fases. Tijdens de eerste fase kun je alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag / ton CO₂. Tijdens de volgende fases wordt dit maximale subsidiebedrag/ton CO₂ stapsgewijs opgehoogd. Je mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Openstellingsronde SDE++ 2022 Fasegrenzen € / ton CO2
Fase 1: 28 juni 09.00 uur – 11 juli 17.00 uur 65 €/ton CO2
Fase 2: 11 juli 17.00 uur – 29 augustus 17.00 uur 75 €/ton CO2
Fase 3: 29 augustus 17.00 uur – 12 september 17.00 uur 105 €/ton CO2
Fase 4: 12 september 17.00 uur – 26 september 17.00 uur 165 €/ton CO2
Fase 5: 26 september 17.00 uur – 6 oktober 17.00 uur 300 €/ton CO2
Bij EGEN werk ik aan energiebesparing in de industrie en grootschalige duurzame energieprojecten. Ik ga met klanten in gesprek over energie en duurzaamheid en kom met praktische kansen vanuit de wet- en regelgeving. Zo werk ik mee aan het ontwikkelen van projecten met een grote impact.

Niels Schoorlemmer – Senior Consultant →

Bij EGEN werk ik aan energiebesparing in de industrie en grootschalige duurzame energieprojecten. Ik ga met klanten in gesprek over energie en duurzaamheid en kom met praktische kansen vanuit de wet- en regelgeving. Zo werk ik mee aan het ontwikkelen van projecten met een grote impact.

Niels Schoorlemmer – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.