SDE++

Subsidie voor hernieuwbare energie en CO2-reducerende technieken

Contact EGEN

CO2 verminderen of afvangen

Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++)

Heb je een installatie voor de productie van hernieuwbare energie? Of ben je bezig met het bouwen van systemen voor het verminderen of afvangen van CO2? Voor de exploitatie van technieken en producten voor de opwekking van hernieuwbare energie en andere CO2-verlagende technieken kun je de SDE++ aanvragen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, maar zolang jouw idee helpt bij het verminderen van uitstoot, kun je subsidie krijgen voor jouw project.

In het kort

SDE++ overzicht

Voor wie?

Bedrijven

(Non-)profitinstellingen in de sectoren industrie, landbouw, elektriciteit en de gebouwde omgeving

Wanneer?

Deze regeling is momenteel gesloten voor aanvragen. Naar verwachting volgt in 2023 een nieuwe aanvraagronde.

Hoeveel?

Het budget van de subsidieregeling SDE++ bedroeg in 2022 13 miljard euro en in 2021 was dit nog 5 miljard euro. Lees hier meer over de subsidiebedragen van SDE++.

Waarvoor?

Subsidie voor reductie van CO₂-uitstoot

Subsidie voor productie van hernieuwbare elektriciteit en gas

Subsidie voor CO₂-arme warmte en productie

Overzicht van

SDE++ categorieën

Hernieuwbare elektriciteit

  • Osmose
  • Waterkracht
  • Wind
  • Zon-PV

Hernieuwbare warmte (WKK)

  • Biomassa
  • Compostering
  • Geothermie (ultra)diep
  • Zonthermie

Hernieuwbaar gas

  • Biomassa (vergisting en vergassing)

CO2-arme warmte

  • Aquathermie (TEO, TEA en TED)
  • Daglichtkas
  • Zon-PVT panelen met warmtepomp
  • Elektrische boiler
  • Geothermie ondiep
  • Restwarmte
  • Industriële warmtepomp
  • Hybride glasoven

CO2-arme productie

  • CO2-afvang en -opslag
  • CO2-afvang en -gebruik
  • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
  • Waterstof uit elektrolyse

SDE++ aanpassingen

Subsidie voor waterstof en hybride glasovens

Het is inmiddels ook mogelijk om subsidie te krijgen voor waterstofproductie-installaties die direct aan een wind- of zonnepark gekoppeld zijn. Hybride glasovens voor de industrie komen eveneens in aanmerking voor de SDE++.

Een andere meer recente aanpassing is dat het plafond voor CO2-afvang en opslag (CCS) in de industrie verhoogd is met 1,5 megaton.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden SDE++

Wil je in aanmerking komen voor de SDE++? Dan moet je voldoen aan een aantal algemene voorwaarden:

De subsidie is alleen bedoeld voor beoogde producenten.

Per categorie kun je één aanvraag indienen.

Zorg voor een sterke haalbaarheidsstudie.

Meestal zijn voor de productie-installatie één of meer vergunningen vereist.

Het bedrag waarvoor je subsidie aanvraagt (het zogenoemde fasebedrag) kan variëren.

Waarom deze subsidie?

Doel van de SDE++

De SDE++ is een subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare energie en van andere CO2-verlagende technieken. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft.

“Bij EGEN werk ik aan energiebesparing in de industrie en grootschalige duurzame energieprojecten. Ik ga met klanten in gesprek over energie en duurzaamheid en kom met praktische kansen vanuit de wet- en regelgeving. Zo werk ik mee aan het ontwikkelen van projecten met een grote impact.”

Neem contact op met Niels Schoorlemmer →

Subsidiebedragen

Hoeveel levert de SDE++ subsidie op?

De SDE++ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van de duurzame energie of de te verminderen CO2-uitstoot en de (mogelijke) opbrengsten. De subsidie wordt toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Hoeveel jaren je subsidie krijgt, is afhankelijk van de technologie die je gebruikt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toegepaste technologie en de CO2-reductie die je daarmee uiteindelijk realiseert. De maximale subsidie-intensiteit waarop je met een SDE++-techniek aanspraak kunt maken, is 300 euro per ton CO2-reductie.

 

 • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 65 euro per ton CO2
 • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 75 euro per ton CO2
 • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 105 euro per ton CO2
 • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 165 euro per ton CO2
 • Fase 5 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per ton CO2

Gefaseerde openstelling

Openstellingsronde SDE++

Een openstellingsronde van de SDE++ kent 5 fasen. Tijdens de eerste fase kun je alleen subsidie aanvragen voor projecten met een subsidiebehoefte tot een bepaald subsidiebedrag per ton CO2. Tijdens de volgende fasen wordt dit maximale subsidiebedrag per ton CO2 stapsgewijs opgehoogd. Je mag ook projecten indienen met een lagere subsidiebehoefte dan het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Marktpartijen worden op deze manier geprikkeld om projecten voor een lagere prijs in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie.

Openstellingsronde SDE++ 2022
Fasegrenzen € / ton CO₂
FASE 1
28 juni 09.00 uur – 11 juli
17.00 uur
65
FASE 2
11 juli 17.00 uur – 29 augustus
17.00 uur
75
FASE 3
29 augustus – 12 september
17.00 uur
105
FASE 4
12 september – 26 september
17.00 uur
165
FASE 5
26 september – 6 oktober
17.00 uur
300

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over SDE++ subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81