TSE INDUSTRIE (O&O)

Subsidie voor de ontwikkeling van duurzame producten en diensten voor de industrie

Contact EGEN

Onderzoek- en ontwikkelingssubsidies

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O)

TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O), onderdeel van het programma Topsector Energie (TSE), is een subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten die zich richten op industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

NB: met ingang van 2024 is de O&O-regeling onderdeel van de EKOO. Dit is een nieuw programma, waarin verschillende eerdere TSE-subsidieonderdelen zijn samengevoegd en opgenomen als aparte ’thema’s. Het gaat om: TSE Industrie O&O, TSE Gebouwde Omgeving, Wind op Zee R&D-projecten, Systeemintegratie, en een nieuw onderdeel Circulaire Economie.

In het kort

TSE Industrie O&O overzicht

Voor wie?

Ondernemingen (consortia)

Wanneer?

Het indienen van subsidieaanvragen kan alleen binnen officiële rondes. Het O&O-programma heeft in 2024 twee aanvraagrondes:

  • a) Onderdeel ‘TSE Industrie O&O’: open van 1 april t/m 14 mei 2024. Dit betreft R&D-projecten rond innovaties die bijdragen aan de transitie naar een klimaatneutrale circulaire industrie, zorgen voor CO2-reductie en binnen 10 jaar markt-klaar zijn.
  • b) Onderdeel ‘Circulaire Economie’: open van 7 mei t/m 15 augustus 2024. Dit onderdeel was eerder bekend als ‘Kortlopende projecten betreffende circulaire economie’. Dit betreft R&D-projecten gericht op innovatieve circulaire producten (inclusief processen en diensten) die binnen 10 jaar na de projectstart tot een eerste toepassing in Nederland kunnen leiden en die (nog) niet door een grootschalig consortium kunnen worden opgepakt.

NB: beide rondes werken volgens de tender-systematiek (ingezonden projecten worden onderling vergeleken: de beste krijgen subsidie).

Hoeveel?

Het beschikbare subsidiebudget voor de aanvraagrondes van 2024 bedraagt respectievelijk 3 miljoen euro (voor de aanvraagronde van onderdeel a) en 2,5 miljoen euro (onderdeel b). De subsidie vergoedt een deel van de projectkosten. Doorgaans gaat het om 50% tot 60% voor mkb's, en 40% voor het grootbedrijf. Hierop zijn echter verschillende uitzonderingen mogelijk. De subsidie kan oplopen tot maximaal 500.000 euro per project.

Waarvoor?

De subsidies zijn voor industriële onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die aansluiten op de thema's deze subsidie (zie hierna). Bij O&O mag het nadrukkelijk niet gaan om fundamenteel onderzoek. Ook pilot- en demonstratieprojecten vallen buiten deze subsidie.

Overzicht van

TSE Industrie O&O thema’s

Een project moet in elk geval aansluiten op o.a. de volgende thema’s en doelen:

  • Sluiting van industriële ketens (projecten moeten betrekking hebben op een innovatie die de hele keten omvat, met inbegrip van reststromen).
  • Een CO2-vrij en energiezuinige industrie (door middel van technische innovaties gericht op hergebruik van energie, vervanging van fossiele energiedragers, en productie van groene waterstof via elektrolyse).
  • Impactvolle keten- en systeemverandering naar circulaire koolstof en elektrificatie (via innovaties voor de industriesector met een eerste markttoepassing in 2034).

 

Vrouwelijke onderzoeker

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden TSE Industrie O&O

Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

Alleen een samenwerkingsverband mag een aanvraag doen. Het samenwerkingsverband heeft minimaal één onderneming.

De looptijd van een project is maximaal 4 jaar.

Geen subsidie is mogelijk voor innovaties die beter passen binnen een andere subsidieregeling. Zoals pilot- en demonstratieprojecten (DEI+ subsidie), grote innovatieprojecten (MOOI) , of fundamenteel onderzoek (NWO/PPS).

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Is jouw bedrijf betrokken bij ontwikkelingsprojecten die betrekking hebben op bovenstaande thema’s en wil je weten of er voor jou mogelijkheden zijn binnen deze tenderregeling? De consultants van EGEN hebben ruime ervaring met dit soort processen en helpen je graag verder. Zij kunnen je meer vertellen over de subsidievoorwaarden, helpen je bij het vormen van een sterk consortium en optimaliseren jouw subsidieaanvraag.

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over TSE Industrie O&O?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81