HER+

Subsidie voor innovatieve projecten die leiden tot CO2-reductie in 2030

Contact EGEN

AANVRAAGRONDES

De HER+-aanvraagronde van 2022-2023 is geopend van 5 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Subsidies worden verstrekt zolang het budget reikt.

  HER+ IN HET KORT

  Hernieuwbare Energietransitie (HER+) is een subsidieregeling voor bedrijven die zich inzetten voor kosteneffectieve CO2-vermindering. Projecten voor hernieuwbare energieproductie via technieken als windenergie, zonnestroomtechnologie en hernieuwbaar gas komen in aanmerking voor subsidie. Maar de regeling richt zich ook op andere CO2-reducerende technieken, zoals waterstofproductie, CO2-afvang en -opslag (CSS) en elektrische boilers.

  HER+ projecten moeten leiden tot een besparing op toekomstige subsidie-uitgaven voor duurzame energie of tot kostenvoordelen die groter zijn dan de HER+-subsidie.

   Voor wie?

   • Ondernemingen
   • Onderzoeksorganisaties

   Waarvoor?

   • Innovatieve projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030

   Subsidiebudget en -bedragen

   Het budget voor de aanvraagronde van 2022-2023 bedraagt 30 miljoen euro.

   De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het type project. Het maximale subsidiebedrag is 6 miljoen euro.

   Voorwaarden

   Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

   • Het moet gaan om een industrieel onderzoek (IO), experimenteel onderzoek (EO), demonstratieproject (Demo) of een combinatie hiervan.
   • Alleen een samenwerkingsverband kan een subsidieaanvraag indienen. In het samenwerkingsverband zit tenminste één ondernemer. Samenwerking wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen.
   • Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.
   • Projecten hebben een looptijd van maximaal 4 jaar en mogen nog niet begonnen zijn op het moment van de subsidieaanvraag. Uiterlijk 6 maanden na de subsidietoewijzing moet het project van start gaan.

    HOE KAN EGEN JOU HELPEN?

    Wil je meer weten over de HER+-subsidieregeling en de mogelijkheden die deze regeling jou biedt? De experts van EGEN kunnen je er alles over vertellen. Ook helpen zij je bij het opstellen van een kansrijke subsidieaanvraag.

    Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met veel van de klanten van EGEN, voornamelijk in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (het glas is halfvol!) die houdt van uitdagingen en resultaten.

    Tim Huitema
    Tim Huitema

    Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met veel van de klanten van EGEN, voornamelijk in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (het glas is halfvol!) die houdt van uitdagingen en resultaten.

    CONTACT

    Hoe kunnen we je helpen? Neem gerust contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.