Circulaire Ketenprojecten

Subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens

Contact EGEN

Naar circulaire product- en materiaalketens

Circulaire Ketenprojecten

De subsidie Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor ondernemers die binnen hun keten samenwerken aan een circulaire oplossing, oftewel een oplossing die zorgt voor grondstoffenbesparing en reductie van CO2-uitstoot.

Een project komt voor deze subsidie in aanmerking als het gericht is op het circulair ontwerpen, produceren of organiseren van een product, proces of dienst. Daarbij moet het hoofdzakelijk gaan om ‘uitzoekwerk’ en er moet sprake zijn van samenwerking tussen meerdere partijen in de product- of materiaalketen (zoals afnemers of leveranciers, bijvoorbeeld voor productie, verwerking of grondstoffen). Van belang is dat dit samenwerkingsverband een ervaren procesbegeleider inhuurt.

In het kort

Overzicht Circulaire Ketenprojecten

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden bestaande uit meerdere mkb’s, eventueel aangevuld met één groot bedrijf.

Wanneer?

De aanvraagronde van 2024 loopt van 4 april (9:00 uur) tot uiterlijk 4 september (12:00 uur). Maar let op: aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst (en zolang het budget reikt).

Hoeveel?

Het budget voor de aanvraagronde van 2024 bedraagt 4,75 miljoen euro.

De subsidie kan oplopen tot 20.000 euro per onderneming die deelneemt aan het samenwerkingsverband. De vergoeding bedraagt 50% van de goedgekeurde ‘eigen kosten’ van de ondernemer, inclusief de inhuur van een ervaren procesbegeleider.

Waarvoor?

Samenwerkingsprojecten gericht op het circulair maken van product- en materiaalketens.

Overzicht van

Thema’s CKP

  • De sluiting van industriële ketens. Het project innoveert de keten en neemt daarbij ook reststromen mee.
  • Een slim proces van industriële clusters en bedrijven. Het ontwerp stuurt op een CO2-vrij industrieel warmtesysteem en een klimaatneutraal energie- en warmtesysteem.
  • Een compleet klimaatneutraal productieproces in 2050. De innovatie zorgt voor maximale elektrificatie en betekent een radicale vernieuwing van de processen.

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden Circulaire Ketenprojecten

Aan de subsidieregeling CKP zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

De subsidie kan alleen worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden. Een mkb-samenwerkingsverband moet bestaan uit minimaal drie en maximaal zes mkb’s. Het moet daarbij gaan om onafhankelijke bedrijven (niet verbonden in een holding), die binnen de keten verschillende rollen vervullen.

Per samenwerkingsverband mag ook één groot bedrijf meedoen en subsidie aanvragen. In dat geval is er binnen het samenwerkingsverband nog ruimte voor minimaal twee en maximaal vijf mkb’s.

De regeling is ook open voor ondernemers op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Het samenwerkingsproject mag een looptijd hebben van maximaal twee jaar.

Het project moet na die periode leiden tot blijvende samenwerking tussen meerdere deelnemers, elk met een eigen rol in de product- of materiaalketen.

Het samenwerkingsverband moet een procesbegeleider inhuren. Deze heeft minimaal één jaar ervaring met het begeleiden van ondernemingen op het vlak van circulaire economie. De procesbegeleider kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijke persoon zijn.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De experts van EGEN komen graag in contact met ondernemers die werken aan circulaire innovaties en kansen zien voor samenwerking met andere partijen. Wij beschikken over uitgebreide ervaring op dit gebied, en vertellen je graag meer over de nieuwe aanvraagronde en de voorwaarden.

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met veel van de klanten van EGEN, voornamelijk in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (het glas is halfvol!) die houdt van uitdagingen en resultaten.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over Circulaire Ketenprojecten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81