Waterstof in mobiliteit

Subsidieregeling voor het verder ontwikkelen van waterstof in mobiliteit  

Contact EGEN

Beoogde start in loop van 2024

Subsidieregeling Waterstof in Mobiliteit

Een van de doelen uit het Nederlandse Klimaatakkoord is de ontwikkeling van 50 waterstoftankstations in het jaar 2050. Momenteel beschikt ons land over 14 publieke waterstoftankstations, waarvan er enkele geschikt zijn voor zwaar wegvervoer. Verdere opschaling en uitrol vraagt om techniekontwikkeling, tests en investeringen. Ook de patstelling tussen beschikbare tankinfra en voertuigen speelt mee.

Eerder zijn er al verschillende subsidieinstrumenten ingezet, zoals IPCEI Waterstof (voor toepassingen in mobiliteit en transport) en DKTI-Transport (waterstof-pilots). Op dit moment werkt de (Nederlandse) overheid echter aan een nieuwe ’tijdelijke subsidieregeling waterstof In mobiliteit. Deze pagina geeft een globale indruk van de plannen.  

In het kort

Waterstof in Mobiliteit overzicht

Voor wie?

Gedacht wordt aan samenwerkende partijen (consortia) uit de hele waterstofketen (inclusief waterstofproductie, -transport en -distributie, tankinfrastructuur, vrachtwagenproducenten, verladers en transportondernemingen).

Hoeveel?

De subsidieregeling start waarschijnlijk met een budget van 22 miljoen euro. Verdere verhogingen liggen voor de hand, want een veelvoud lijkt nodig om de beleidsdoelen te behalen (KA en AFIR).

Wanneer?

De subsidieregeling is nog in voorbereiding (voorjaar 2023). Zomer 2023 start eerst een internetconsultatie ('inspraakronde'). De regeling verschijnt naar verwachting in de Staatscourant in de eerste helft van 2024. Pas daarna is het mogelijk om subsidieaanvragen in te dienen.

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld voor consortia met projectvoorstellen die een koppeling maken tussen tankinfrastructuur en voertuigen. De focus ligt daarbij op logistiek en zwaar wegvervoer. Gedacht wordt aan een 'aanschafsubsidie', die een tegemoetkoming biedt voor de onrendabele top van tankstation en voertuig. Waarschijnlijk gaat de regeling werken volgens het tender-principe: projecten met relatief de laagste subsidievraag (in euro's per kg CO2) worden het eerst gehonoreerd. Ook regionale spreiding zal waarschijnlijk meewegen bij de beoordeling.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Meer weten over deze subsidieplannen? De experts van EGEN zijn als eerste op de hoogte van nieuwe subsidiekansen op het gebied van transport, mobiliteit en waterstof. Door hun jarenlange ervaring kunnen zij als geen ander behulpzaam zijn bij het voorbereiden van een projectvoorstel, consortium of subsidieaanvraag.  

“Momenteel ben ik onderdeel van team Transport dat zich met name richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Het leuke van deze sector is dat deze snel een koppeling heeft met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schone brandstoffen.”

Neem contact op met Maurits Simons →

maurits simons

Voldoe aan alle

Subsidievoorwaarden

De subsidievoorwaarden zijn op dit moment nog niet bekend

Blijf op de hoogte

Nieuws

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Vorige week presenteerde minister Jetten de ‘Klimaatnota 2023’ en de nieuwe Energie- en Klimaatverkenning (KEV). Belangrijkste conclusie: volgens het kabinet ligt het Nederlandse klimaatbeleid 'op koers'. Maar om de klimaatdoelen voor 2030 écht te halen moet wel alles...

Lees meer
EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer

Contact

Meer weten over Waterstof in Mobiliteit ?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81