IPCEI-subsidie

Europese samenwerkingsverbanden die werken aan innovatie

Contact EGEN

Waterstof, Micro-elektronica en Cloudinfrastructuur

Important Projects of Common European Interest (IPCEI)

IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (Important Projects of Common European Interest). Hiermee stimuleert de EU de lidstaten om middelen te bundelen in grote geïntegreerde projecten die bijdragen aan de concurrentiekracht van de Europese Unie. Via deze projecten kunnen aanzienlijk marktfalen of grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden waar er anders geen oplossing zou komen.

Nederland doet mee aan verschillende IPCEI-initiatieven: IPCEI Health, IPCEI Cloudinfrastructuur (CIS), IPCEI Micro-elektronica 2 (ME2) en IPCEI Waterstof (H2). Onderstaande beschrijving focust op IPCEI Waterstof.

In het kort

IPCEI overzicht

Voor wie?

Bedrijven

Consortia

Overheden

Kennisinstellingen

Wanneer?

IPCEI werkt met officiële aanvraagrondes (hier aangeduid als 'waves').

Hoeveel?

Het beschikbare subsidiebudget verschilt per aanvraagronde ('wave'):

  • IPCEI Waterstof, Wave 1: 35 miljoen euro
  • IPCEI Waterstof, Wave 2: 783,5 miljoen euro
  • IPCEI Waterstof, Wave 3: 600 miljoen euro
  • IPCEI Waterstof, Wave 4: ca 200 miljoen euro.

Waarvoor?

De nadruk ligt op investeringsprojecten, maar onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kunnen ook financiering krijgen.

Overzicht van

IPCEI thema’s

De subsidiethema’s verschillen per aanvraagronde (‘waves’ genaamd).

Binnen IPCEI Waterstof gaat het om:

  • Wave 1 (‘Hy2Tech’): waterstoftechnologie. Was open van 25 februari 2022 tot en met 11 maart 2022.
  • Wave 2 (‘Hy2Use’): waterstofproductie door elektrolyse. Was open van 1 september 2022 tot en met 14 september 2022
  • Wave 3 (‘RHATL’): waterstofimport en opslag. Was open van 15 november tot en met 14 december 2022.
  • Wave 4 (‘M&T’): waterstoftoepassingen in mobiliteit & transport. Was open van 15 februari 2023 tot en met 18 april 2023 (de oorspronkelijke sluitingsdatum was: 14 maart 2023).
ipcei subsidie themas

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden IPCEI

Je project:

moet innovatief zijn en een belangrijke toegevoegde waarde hebben;

voer je uit in het land waar IPCEI is aangevraagd;

moet een aanzienlijk effect hebben in de hele EU;

moet medegefinancierd worden door de begunstigden.

Waarom deze subsidie?

Doel van IPCEI

IPCEI heeft als doel nationale projecten samen te brengen en één groot Europees project te creëren. Zijn er voldoende geïnteresseerde partijen in een deelnemende lidstaat? Dan kunnen deze partijen extra overheidssteun krijgen. Tot 100% van de onrendabele top kan worden gesubsidieerd.

“Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.”

Neem contact op met Roy Neijland →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over IPCEI?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81