IPCEI

Europese samenwerkingsverbanden die werken aan innovatie

Schakel EGEN in

IPCEI in het kort

IPCEI-projecten zijn belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang (Important Projects of Common European Interest). Hiermee stimuleert de EU de lidstaten om middelen te bundelen in grote geïntegreerde projecten die bijdragen aan de concurrentiekracht van de Europese Unie. Via deze projecten kunnen aanzienlijk marktfalen of grote maatschappelijke uitdagingen aangepakt worden waar er anders geen oplossing zou komen.

 Voor wie?
 • Bedrijven
 • Consortia
 • Overheden
 • Kennisinstellingen

Waarvoor?

De nadruk ligt op investeringsprojecten, maar onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten kunnen ook financiering krijgen.

Thema’s binnen IPCEI

 • Cloud-technologieën
 • Batterijcellen en -modules
 • Waterstof
 • Micro-electronica
Criteria

Je project:

 • moet innovatief zijn en een belangrijke toegevoegde waarde hebben
 • voer je uit in het land waar de IPCEI is aangevraagd
 • moet een aanzienlijk effect hebben in de hele EU
 • moet medegefinancierd worden door de begunstigden

Typen projecten

 • Investeringsprojecten
 • Onderzoeksprojecten
 • Ontwikkelingsprojecten

Doel van de IPCEI subsidie

IPCEI heeft als doel nationale projecten samen te brengen en één groot Europees project te creëren. Zijn er voldoende geïnteresseerde partijen in een deelnemende lidstaat? Dan kunnen deze partijen extra overheidssteun krijgen. Tot 100% van de onrendabele top kan worden gesubsidieerd.

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Kunnen wij je helpen bij jouw project? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.