DKTI-transport

Versnel je groene innovatie met de DKTI-transport

Schakel EGEN in

Start aanvraag DKTI-transport: 23-03-2021

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Einde aanvraag DKTI-transport: 06-04-2021

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

DKTI-transport in het kort

De transportsector moet schoner en groener worden om klimaatverandering tegen te gaan. Om dit proces te versnellen zijn innovaties nodig die zich richten op nieuwe uitstoot-verminderende technieken en producten. Denk hierbij aan schepen die varen op elektriciteit of vrachtwagens die rijden op waterstof. Ontwikkel jij ook een innovatie met weinig of geen COuitstoot? Dan kun je gebruikmaken van de DKTI-transport subsidie!

 Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen

 Voor wat?

CO2 reducerende projecten voor de transportsector, zoals:

 • experimentele ontwikkeling
 • proeftuin
 • haalbaarheidsstudie
 • innovatiecluster
 • cofinanciering
 • learning by using

 Subsidiebedrag maximaal €3 miljoen per project

Hoeveel subsidie je voor jouw project kunt aanvagen, hangt af van het type project en de categorie van het vervoermiddel.

 Thema’s binnen DKTI-regeling

 • elektrisch rijden en varen;
 • efficiënt wegverkeer;
 • efficiënte schepen;
 • rijden op waterstof;
 • mobiele machines;
 • zwaar wegverkeer en luchtvaart;
 • biobrandstoffen in de luchtvaart.
Criteria

Voorwaarden

 • Een van de belangrijke voorwaarden van de DKTI-subsidie is dat wanneer je de subsidie aanvraagt je nog niet met werkzaamheden aan het project bent begonnen;
 • DKTI-transportregelingen bieden subsidiekansen voor proeftuinprojecten, experimentele ontwikkelingsprojecten en innovatieclusters. De DKTI-subsidierondes hebben doorgaans de vorm van een tender. Kwaliteit van de aanvraag is bij deze subsidie dus van groot belang;
 • RVO beoordeelt de aanvraag op de mate van vernieuwing, impact en de uitvoering van het project.

Vereisten

 • Jouw oplossing bevindt zich in de fase van productontwikkeling => ‘technology readiness level’ 5 tot en met 8;
 • Je moet een sterke business case aanleveren en de innovatie moet levensvatbaar zijn;
 • Wil je het maximale subsidiepercentage ontvangen? Dan is samenwerking met andere partijen verplicht in de vorm van een consortium.

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Het doel van de subsidie is het versnellen van goede en groene innovaties in de transportsector. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe uitstootverminderende technieken en andere klimaatinnovaties.

Type projecten

De subsidieregeling DKTI-transport ondersteunt verschillende projectsoorten:

 • experimentele ontwikkeling
 • proeftuin
 • haalbaarheidsstudie
 • innovatiecluster
 • cofinanciering
 • nieuw dit jaar: learning by using – Doel is het opdoen en delen van ervaringen van de inzet op grotere schaal van zero-emissie voertuitgen in het goederenvervoer (elektrisch, op waterstof, of de schoonste hybridevarianten)

Momenteel ben ik onderdeel van team Transport dat zich met name richt op de transitie naar slimme- en duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Het leuke van deze sector is dat deze snel een koppeling heeft met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schone brandstoffen.

Maurits Simons – Consultant →

maurits simons
maurits simons

Momenteel ben ik onderdeel van team Transport dat zich met name richt op de transitie naar slimme- en duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Het leuke van deze sector is dat deze snel een koppeling heeft met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schone brandstoffen.

Maurits Simons – Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.