DKTI-transport

Reduceer de CO₂-uitstoot in de transportsector

Contact EGEN

Groene transportsector

Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport

De transportsector moet schoner en groener worden om klimaatverandering tegen te gaan. Om dit proces te versnellen zijn innovaties nodig die zich richten op nieuwe uitstoot-verminderende technieken en producten. Denk hierbij aan schepen die varen op elektriciteit of vrachtwagens die rijden op waterstof. Ontwikkel jij ook een innovatie met weinig of geen CO2-uitstoot? Dan kun je subsidie aanvragen via de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in Transport (DKTI-transport)!

In het kort

DKTI-transport overzicht

Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen

Hoeveel?

Op dit moment is de regeling gesloten. In 2021 bedroeg het budget voor DKTI-transport bijna 37 miljoen euro. Het subsidiebedrag hangt af van het type project en de categorie van het vervoermiddel.

Wanneer?

De subsidieregeling DKTI-Transport liep van 2017 tot en met 2021. Het programma is op dit moment gesloten voor aanvragen. Nieuwe indieningsrondes worden niet helemaal uitgesloten, maar: áls die er gaan komen is dat waarschijnlijk pas ná 2023.

Waarvoor?

CO₂-reducerende projecten voor de transportsector, zoals:

 • experimentele ontwikkeling
 • proeftuin
 • haalbaarheidsstudie
 • innovatiecluster
 • cofinanciering
 • learning by using

Overzicht van

DKTI-transport thema’s

 • elektrisch rijden en varen
 • efficiënt wegverkeer
 • efficiënte schepen
 • rijden op waterstof
 • mobiele machines
 • zwaar wegverkeer en luchtvaart
 • biobrandstoffen in de luchtvaart
DKTI transport subsidie themas

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden DKTI-transport

Een van de belangrijke voorwaarden van DKTI-transport is dat wanneer je de subsidie aanvraagt, je nog niet met werkzaamheden van het project bent begonnen.

DKTI-transportregelingen bieden subsidiekansen voor proeftuinprojecten, experimentele ontwikkelingsprojecten en innovatieclusters. De subsidierondes hebben doorgaans de vorm van een tender. Kwaliteit van de aanvraag is bij deze subsidie dus van groot belang.

Jouw oplossing verkeert in de fase van productontwikkeling (‘technology readiness level’ 5 tot en met 8).

Je moet een sterke business case aanleveren en de innovatie moet levensvatbaar zijn.

Wil je het maximale subsidiepercentage ontvangen? Dan is samenwerking met andere partijen in de vorm van een consortium verplicht.

RVO beoordeelt de aanvraag op de mate van vernieuwing, impact en de uitvoering van het project.

Waarom deze subsidie?

Doel van DKTI-transport

Het doel van de subsidie is het versnellen van goede en groene innovaties in de transportsector. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe uitstootverminderende technieken en andere klimaatinnovaties.

“Momenteel ben ik onderdeel van team Transport dat zich met name richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Het leuke van deze sector is dat deze snel een koppeling heeft met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schone brandstoffen.”

Neem contact op met Maurits Simons →

maurits simons

Waarvoor is DKTI-Transport?

Typen projecten

 • experimentele ontwikkeling
 • proeftuin
 • haalbaarheidsstudie
 • innovatiecluster
 • cofinanciering
 • learning by using – doel is het opdoen en delen van ervaringen met de inzet op grotere schaal van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer (elektrisch, op waterstof, of de schoonste hybridevarianten).

Blijf op de hoogte

Nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten over DKTI-transport?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81