DKTI-TRANSPORT

Reduceer de CO2-uitstoot in de transportsector

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

Deze regeling is momenteel gesloten, aanvragen is op dit moment dus niet mogelijk. In het voorjaar van 2023 wordt een nieuwe aanvraagronde verwacht.

DKTI-transport in het kort

De transportsector moet schoner en groener worden om klimaatverandering tegen te gaan. Om dit proces te versnellen zijn innovaties nodig die zich richten op nieuwe uitstoot-verminderende technieken en producten. Denk hierbij aan schepen die varen op elektriciteit of vrachtwagens die rijden op waterstof. Ontwikkel jij ook een innovatie met weinig of geen COuitstoot? Dan kun je gebruikmaken van de DKTI-transport subsidie!

 Voor wie?

Bedrijven en kennisinstellingen

Waarvoor?

CO2-reducerende projecten voor de transportsector, zoals:

 • experimentele ontwikkeling
 • proeftuin
 • haalbaarheidsstudie
 • innovatiecluster
 • cofinanciering
 • learning by using

Subsidiebudget en -bedragen

Op dit moment is de regeling gesloten. In 2021 bedroeg het budget voor DKTI-transport bijna 37 miljoen euro. Het subsidiebedrag hangt af van het type project en de categorie van het vervoermiddel.

Thema’s binnen DKTI-transport

 • elektrisch rijden en varen
 • efficiënt wegverkeer
 • efficiënte schepen
 • rijden op waterstof
 • mobiele machines
 • zwaar wegverkeer en luchtvaart
 • biobrandstoffen in de luchtvaart

Voorwaarden en criteria

 • Een van de belangrijke voorwaarden van DKTI-transport is dat wanneer je de subsidie aanvraagt, je nog niet met werkzaamheden van het project bent begonnen.
 • DKTI-transportregelingen bieden subsidiekansen voor proeftuinprojecten, experimentele ontwikkelingsprojecten en innovatieclusters. De subsidierondes hebben doorgaans de vorm van een tender. Kwaliteit van de aanvraag is bij deze subsidie dus van groot belang.
 • Jouw oplossing verkeert in de fase van productontwikkeling (‘technology readiness level’ 5 tot en met 8).
 • Je moet een sterke business case aanleveren en de innovatie moet levensvatbaar zijn.
 • Wil je het maximale subsidiepercentage ontvangen? Dan is samenwerking met andere partijen in de vorm van een consortium verplicht.
 • RVO beoordeelt de aanvraag op de mate van vernieuwing, impact en de uitvoering van het project.

Doel van de subsidie

Het doel van de subsidie is het versnellen van goede en groene innovaties in de transportsector. De nadruk ligt daarbij op het ontwikkelen, testen en demonstreren van nieuwe uitstootverminderende technieken en andere klimaatinnovaties.

Typen projecten

De subsidieregeling DKTI-transport ondersteunt verschillende projectsoorten:

 • experimentele ontwikkeling
 • proeftuin
 • haalbaarheidsstudie
 • innovatiecluster
 • cofinanciering
 • learning by using – doel is het opdoen en delen van ervaringen met de inzet op grotere schaal van zero-emissie voertuigen in het goederenvervoer (elektrisch, op waterstof, of de schoonste hybridevarianten).

Momenteel ben ik onderdeel van team Transport dat zich met name richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Het leuke van deze sector is dat deze snel een koppeling heeft met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schone brandstoffen.

Maurits Simons – Consultant →

maurits simons
maurits simons

Momenteel ben ik onderdeel van team Transport dat zich met name richt op de transitie naar slimme- en duurzame mobiliteit voor personen- en goederenvervoer. Het leuke van deze sector is dat deze snel een koppeling heeft met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schone brandstoffen.

Maurits Simons – Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.