LIFE

Draag met jouw project bij aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen

Schakel EGEN in

Start aanvraag LIFE: 13 juli 2021

Einde aanvraag: verschillend (zie Engelse pagina)

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Milieu- en klimaatactie

Commissie publiceert nieuwe LIFE 2021 programma

De Europese Commissie heeft op 13 juli de langverwachte eerste serie subsidieoproepen (‘calls for proposals’) van het nieuwe Europese LIFE 2021 subsidieprogramma voor milieu- en klimaatactie gepubliceerd. De eerste deadlines zijn in september. De experts van EGEN (onderdeel PNO Group) lichten het programma voor u toe.

Lees meer informatie op de Engelse website →

Doel LIFE 2021-2027

LIFE staat voor L’Instrument Financier pour l’Environnement, het belangrijkste Europese subsidieprogramma om innovatie op het gebied van milieu en klimaat te stimuleren. De belangrijkste wijzigingen voor LIFE vanaf 2021 zijn:

 • Clean Energie Transition (CET) komt als nieuw onderdeel onder het deelprogramma Klimaat. Hiermee verbreedt de doelstelling van LIFE.
 • Het Caribisch gebied mag straks ook aanspraak maken op LIFE. Het bevorderen van biodiversiteit krijgt daarbij de prioriteit.
 Voor wie?
 • Bedrijven
 • Overheidsorganisaties
 • Non-gouvernementele organisaties (NGO)
 • Kennisinstellingen

 Voor wat?

Projecten die bijdragen aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen, zoals:

 • traditionele projecten
 • integrale projecten
 • ondersteuning voor NGO’s
 • voorbereidende projecten
 • technische ondersteuningsprojecten

Subsidiebudget € 5,45 miljard

 • Traditionele projecten: 55% van totale projectbudget. Maximaal 75% voor het subprogramma Milieu, onderdeel natuur en biodiversiteit
 • Integrale projecten: max. 60% van het totale projectbudget → tussen €8 en €12 miljoen subsidie
 • Voorbereidende projecten: max. 60% van totale projectbudget
 • Technische ondersteuning: Maximaal 55%, niet boven de €100.000,- per project
 • NGO’s: max. €700.000,- per NGO per jaar (max. 60% van de kosten)

 Thema’s binnen LIFE

 • natuur en biodiversiteit;
 • circulaire economie en levenskwaliteit;
 • klimaatverandering;
 • overgang naar schone energie.
Criteria

Voor het schrijven van een succesvolle LIFE-aanvraag moet jouw project voldoen aan de volgende punten:

 • Eén of meer deelnemende partijen
 • Deelnemers zijn gevestigd in een EU-lidstaat
 • De innovatie draagt bij aan het oplossen van een natuur-, milieu- of klimaatprobleem
 • Het project past binnen de EU-doelen en regelgeving

LIFE in het kort

Werk je aan projecten die het klimaat en milieu ten goede komen? Dan kun je in aanmerking komen voor de LIFE subsidie. Het programma maakt onderscheid tussen twee deelprogramma’s: Milieu en Klimaat. LIFE is een programma waarbij veel mogelijk is. Zo kan een LIFE project bijdragen aan het verminderen van geluidsoverlast, het efficiënter gebruikmaken van grondstoffen of het bevorderen van de biodiversiteit. Jouw project moet het beleid verder ontwikkelen of in de praktijk brengen, met een duidelijke onderbouwing van de impact.

Type projectsoorten

De subsidieregeling LIFE ondersteunt verschillende projectsoorten:

 • Traditionele projecten: een traditioneel project op één specifiek natuur-, milieu- of klimaatprobleem;
 • Integrale projecten: samenwerkingen tussen rijksoverheden (indieners) en andere overheden, ngo’s, bedrijven en kennisinstellingen;
 • Ondersteuning voor NGO’s: Eens in de 2 jaar komen zij in aanmerking voor subsidie;
 • Voorbereidende projecten: partijen die een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van milieu- en klimaatbeleid.
 • Technische ondersteuningsprojecten: voorbereiden van een integraal project door rijksoverheden, eventueel in overleg met andere initiatiefnemers.

LIFE milieu

Het programma Milieu richt zich op:

 • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik: jij hebt een projectidee om een innovatie te ontwikkelen, testen of te demonstreren. Daarbij richt jij je bijvoorbeeld op een groene en circulaire economie. Maar het kan ook gaan om water, zee, lucht en emissies, milieu en gezondheid.
 • natuur en biodiversiteit: jij wilt Natura 2000-gebieden of andere natuur in Europa beschermen en verbeteren. Ook hiervoor ontwikkel, test of demonstreer je oplossingen voor een versteviging van beleid en wetgeving.
 • informatie en bestuur: je richt je op bewustwording van het milieu. Je ondersteunt de communicatie, verspreiding van informatie, stimuleert handhaving, naleving en beter bestuur. Daarnaast zoek je samenwerking en betrokkenheid van andere belanghebbenden.

LIFE Klimaat

Het programma Klimaat richt zich op:

 • vermindering klimaatverandering (mitigatie): je weet de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Dit kan op verschillende manieren, zoals met wetgeving en beleid. Of juist door innovatieve technologieën of methoden die je ontwikkelt en demonstreert.
 • aanpassing klimaatverandering (adaptatie): met welke ideeën kunnen we ons beter voorbereiden op bijvoorbeeld wateroverlast en droogte? Je ontwikkelt of demonstreert innovaties op het gebied van bijvoorbeeld beleid, wetgeving, technologie of methoden.
 • informatie en bestuur: Je richt je op beleid en bewustwording rond het klimaat. Denk aan communicatie, samenwerking of verspreiding van kennis

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.