LIFE subsidie

Subsidie voor projecten die bijdragen aan het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid.

Contact EGEN

Natuur-, Milieu- en Klimaatsubsidie

L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE)

Werk je aan projecten die het klimaat en het milieu ten goede komen? Bijvoorbeeld een project voor het bevorderen van de biodiversiteit of het verminderen van geluidsoverlast? Dan kun je in aanmerking komen voor een LIFE-subsidie (oorspronkelijk: L’Instrument Financier pour l’Environnement). Bekijk de deelprogramma’s en voorwaarden of neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.

In het kort

LIFE subsidie overzicht

Voor wie?

Bedrijven, overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties (NGO's) en kennisinstellingen uit de lidstaten van de EU.

Wanneer?

LIFE is een meerjaren-subsidieprogramma voor de periode 2021-2027. Het heeft een totale begroting van 5,43 miljard euro, die wordt verdeeld via verschillende 'Calls for Proposals'. De LIFE-calls voor 2024 zijn gepubliceerd op 18 april 2024 en de deadlines voor de Standard Action Projects (SAPs) zijn op 17-19 september 2024 (andere acties hebben vergelijkbare deadlines).

Hoeveel?

Voor de 2024 openstellingen is een totaal budget van €571 miljoen beschikbaar gesteld.

Bij de zogenoemde ‘traditionele projecten’, de Standard Action Projects (SAPs), zijn er geen specifieke bepalingen voor projectbudgetten. Wij merken daarbij op dat kleine projecten van minder dan 500.000 euro zelden worden geselecteerd voor subsidie. Het co-financieringspercentage bedraagt maximaal 60% (met enkele uitzonderingen).

Waarvoor?

Projecten die een oplossing bieden voor een natuur-, milieu-, of klimaatprobleem en in overeenstemming zijn met de doelstellingen en regelgeving van de EU. In aanmerking komende projecten kunnen zijn:

 • Projecten die innovatieve technieken, methoden en benaderingen ontwikkelen, demonstreren en promoten om de doelstellingen van de relevante EU-wetgeving en beleid te bereiken, die bijdragen aan de kennisbasis en, indien relevant, aan de toepassing van best practices.
 • Projecten die de ontwikkeling, implementatie, monitoring en handhaving van de relevante EU-wetgeving en beleid ondersteunen.
 • Projecten die de grootschalige implementatie van succesvolle oplossingen/benaderingen voor het uitvoeren van EU-wetgeving en beleid katalyseren door resultaten te repliceren, gerelateerde doelstellingen te integreren in andere beleidslijnen en in praktijken van publieke en private sector, investeringen te mobiliseren en de toeging tot financiering te verbeteren.

Overzicht van

LIFE thema’s

Het LIFE-financieringsprogramma is gestructureerd in twee domeinn – milieu- en klimaatactie- en vier subprogramma’s 

Natuur and biodiversiteit:

 • het stimuleren en integreren van de uitvoering van de beleidsdoelstellingen van de EU om het verlies van habitats en soorten in alle sectoren tegen te gaan en om te keren, met een sterke focus op biodiversiteit en het Natura2000-netwerk.
    

Circulaire economie en kwaliteit van leven:

 • ondersteuning van de overgang naar een circulaire economie, met een focus op bijvoorbeeld afvalrecycling en circulair ontwerp, en het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen van de EU, waaronder lucht, bodem en water. 
life subsidie themas
LIFE subsidie themas

Klimaatverandering Mitigatie en Adaptatie:

 • ondersteuning van onder andere het klimaatneutraliteitsdoel van de EU tegen 2050, het aanpakken van onderwerpen zoals duurzame hernieuwbare energie of de vermindering van broeikasgassen in transport, industrie en land en kustmanagement.

Clean Energy Transition:

 • het opbouwen van capaciteit, het stimuleren van investeringen en het ondersteunen van de implementatie van beleid gericht op energie-efficiënte en kleinschalige hernieuwbare energiebronnen.  

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden LIFE

Wil je reageren op een call van het LIFE-programma? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen:

Je project heeft een duidelijke link met het natuur-, milieu of klimaatprobleem die bijdraagt aan de doelstellingen en targets van de EU Green Deal.

Je kan de impact van je project kwantificeren, bij voorkeur in tabelvorm. Hulp nodig? Wij voeren graag een kosten-baten analyse of impactscan voor je uit.

Er is een potentieel voor de projectresultaten om gerepliceerd of opgeschaald te worden in dezelfde of andere sectoren of plaatsen.

Alle partners betrokken bij het project zijn gevestigd in de EU.

Waarom deze subsidie

Het doel van LIFE

De algemene doelstelling van het LIFE-subsidieprogramma is bij te dragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -bestendige economie, om zo de kwaliteit van het milieu (waaronder lucht, water en bodem) te beschermen, te herstellen en te verbeteren, het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen en de aantasting van ecosystemen aan te pakken. Het programma doet dit door milieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de hele EU te ondersteunen in overeenstemming met de Europese Green Deal (“tegen 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn”). 

“In my role as a consultant at EGEN, my work encompasses a wide range of tasks throughout the entire lifecycle of European funding applications. My main areas of interest include water, environment and renewable energies. “

Neem contact op met Carol Trisorio 

carol-tresorio

Waarvoor is de LIFE subsidie

Typen projecten

Het LIFE-subsidieprogramma staat open voor ondernemingen, overheidsinstanties, gemeenschappen, NGO’s en kenniscentra uit de lidstaten van de EU. Binnen LIFE zijn er altijd mogelijkheden geweest voor projecten die zijn ontwikkeld voor de circulaire economie, zoals nationale of Europese demonstratie- of pilotprojecten op het gebied van efficiënt (her)gebruik van grondstoffen of recycling (bijvoorbeeld upcycling van afval, innovatieve recycling van plastic, of recycling van bodemas uit afvalverbranding). LIFE zoekt ook projecten die zich richten op een efficiëntere procesindustrie, biogasproductie, emissievrije of bijna-emissievrije transportoplossingen, vermindering van broeikasgasemissies of koolstofverwijdering (bijvoorbeeld het gebruik van waterstof in de industrie, slimme oplaadoplossingen, of koolstofopvang en -opslag).

Elk jaar worden binnen de subprogramma’s verschillende onderwerpen geprioriteerd. In 2024 zijn enkele interessante prioritaire onderwerpen: 

 • de inzameling en recycling van afval van elektrische en elektronische apparatuur, batterijen, plastic(verpakkingen), biologisch afval, kritieke grondstoffen; 
 • de vermindering van fijnstof in gebieden met hoge vervuiling; 
 • duurzaam (zero-emissie) transport; 
 • verbetering van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld via beheer van voedingsstoffen en organische verontreinigingen; 
 • innovatieve oplossingen voor drink- of afvalwaterbehandeling; 
 • oplossingen voor geluidsreductie in dichtbevolkte gebieden; 
 • decarbonisering van niet-wegvervoerswijzen; 
 • productie van biogas en biomethaan; 
 • industriële oplossingen voor kolstofverwijdering, koolstofopvang en gebruik en/of opslag. 

Om uw LIFE-aanvraag succesvol te laten zijn, moet uw project bijdragen aan het oplossen van een natuur-, milieu of klimaatprobleem en moet het in lijn zijn met de doelstellingen en regelgeving van de EU.  In aanmerking komende projecten kunnen zijn: 

 • Best practices projecten waarbij bewezen methoden worden ontwikkeld; 
 • Demonstratie- en pilotprojecten waarin nieuwe innovatieve methoden en benaderingen werden moeten worden getest en ontwikkeld.  
 • Communicatieprojecten die bijvoorbeeld bedoeld zijn om het bewustzijn te vergroten.  

Blijf op de hoogte

Nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over LIFE?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81