LIFE subsidie

Subsidie voor projecten die bijdragen aan het Europese milieu-, energie- en klimaatbeleid.

Contact EGEN

Natuur-, Milieu- en Klimaatsubsidie

L’Instrument Financier pour l’Environnement (LIFE)

Werk je aan projecten die het klimaat en het milieu ten goede komen? Bijvoorbeeld een project voor het bevorderen van de biodiversiteit of het verminderen van geluidsoverlast? Dan kun je in aanmerking komen voor een LIFE-subsidie (oorspronkelijk: L’Instrument Financier pour l’Environnement). Bekijk de deelprogramma’s en voorwaarden of neem direct contact met ons op voor vrijblijvend advies.

In het kort

LIFE subsidie overzicht

Voor wie?

Bedrijven, overheidsorganisaties, non-gouvernementele organisaties (NGO's) en kennisinstellingen uit de lidstaten van de EU.

Wanneer?

Subsidie aanvragen vóórdat je met een project start.

Hoeveel?

Het LIFE-subsidiebudget voor 2021-2027 is € 5.53 miljar.d

Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van het maximale subsidiepercentage dat voor de specifieke oproep geldt. Bij de zogenoemde ‘traditionele projecten’, de Standard Action Projects (SAPs), zijn er geen specifieke bepalingen voor projectbudgetten. Wij merken daarbij op dat kleine projecten van minder dan 500.000 euro zelden worden geselecteerd voor subsidie.

Waarvoor?

Projecten die een oplossing bieden voor een natuur-, milieu-, of klimaatprobleem en in overeenstemming zijn met de doelstellingen en regelgeving van de EU;

 • best-practice projecten waarin beproefde methoden worden ontwikkeld;
 • demonstratie- en pilotprojecten waarbij nieuwe methoden en werkwijzen verder moeten worden getest en ontwikkeld;
 • communicatieprojecten, bijvoorbeeld bedoeld om de bewustwording te vergroten.

Overzicht van

LIFE thema’s

Nature and Biodiversity:

 • natuurbescherming en -herstel, bijvoorbeeld in Natura 2000-gebieden;
 • bescherming van bedreigde dier- en plantsoorten;
 • faciliteren van gedragsverandering, veranderen van beheer en onderhoud, beschermen van natuurlijke hulpbronnen;
 • verbeteren van naleving van Europese regelgeving, borgen van toepassing, vergroten van de toegang tot justitie.

Circular Economy and Quality of Life:

 • efficiënter gebruik van hulpbronnen, circulair ontwerp, hergebruik van afval;
 • verbeteren van lucht-, water-, bodemkwaliteit, chemicaliënbeheer, verminderen van geluidsoverlast.

 

life subsidie themas
LIFE subsidie themas
Climate Change Mitigation and Adaptation:

 • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld via wetgeving/beleid of met behulp van innovatieve technologieën/methoden;
 • aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie);
 • werken aan beleid en bewustwording rond het klimaat, bijvoorbeeld via communicatie, samenwerking of verspreiding van kennis.

Clean Energy Transition:

 • bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader dat de overgang naar hernieuwbare energie ondersteunt;
 • versnellen van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbeteren van de gerelateerde beroepsvaardigheden in de markt;
 • aantrekken van particuliere financiering voor duurzame energie;
 • ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
 • betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.

 

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden LIFE

Wil je reageren op een call van het LIFE-programma? Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waar je aan moet voldoen:

Je project heeft een duidelijke link met het natuur-, milieu of klimaatprobleem zoals geïdentificeerd door de EU.

Je geeft de impact van je project zo meetbaar mogelijk weer, bij voorkeur in een tabel. Hulp nodig? Wij voeren graag een kosten-baten analyse of impactscan voor je uit.

Alle partners betrokken bij het project zijn gevestigd in de EU.

Waarom deze subsidie

Het doel van LIFE

De algemene doelstelling van het LIFE-subsidieprogramma is bij te dragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -bestendige economie, om zo de kwaliteit van het milieu (waaronder lucht, water en bodem) te beschermen, te herstellen en te verbeteren, het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen en de aantasting van ecosystemen aan te pakken. Het programma doet dit door milieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de hele EU te ondersteunen in overeenstemming met de Europese Green Deal (“tegen 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn”).

LIFE is een meerjarenprogramma voor de periode 2021-2027. Het totale budget van 5,45 miljard euro zal via diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) worden verdeeld.

“Ik heb een technische achtergrond in de milieu- en energiewetenschappen. Bij EGEN werk ik vooral voor klanten die bezig zijn met innovatieve circulaire projecten. Met de klanten bespreek ik de mogelijkheden om het project mogelijk te kunnen maken of het financieel nét iets aantrekkelijker te laten zijn.”

Neem contact op met Tim Huitema →

Tim Huitema

Waarvoor is de LIFE subsidie

Typen projecten

Het LIFE-subsidieprogramma staat open voor ondernemingen, overheidsinstanties, gemeenschappen, NGO’s en kenniscentra uit de lidstaten van de EU. Binnen LIFE zijn er altijd mogelijkheden geweest voor projecten die zijn ontwikkeld voor de circulaire economie, zoals nationale of Europese demonstratie- of pilotprojecten op het gebied van efficiënt (her)gebruik van grondstoffen of recycling (bijvoorbeeld upcycling van afval, innovatieve recycling van plastic, of recycling van bodemas uit afvalverbranding). LIFE zoekt ook projecten die zich richten op een efficiëntere procesindustrie, (slimme) mobiliteit of waterbesparing (bijvoorbeeld het gebruik van waterstof in de industrie, of de elektrificatie van mobiliteit).

Voor een succesvolle LIFE-subsidieaanvraag moet jouw project een oplossing bieden voor een natuur-, milieu- of klimaatprobleem en moet het in overeenstemming zijn met de doelstellingen en regelgeving van de EU. Projecten die in aanmerking komen, zijn:

 • best-practice projecten waarin beproefde methoden worden ontwikkeld;
 • demonstratie- en pilotprojecten waarbij nieuwe methoden en werkwijzen verder moeten worden getest en ontwikkeld;
 • communicatieprojecten, bijvoorbeeld bedoeld om de bewustwording te vergroten.

Benieuwd of je SDE kunt aanvragen? Aan de hand van onderstaand rekenvoorbeeld kun je inzien of je in aanmerking komt en zo ja, hoeveel subsidie je kunt krijgen.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Vorige week presenteerde minister Jetten de ‘Klimaatnota 2023’ en de nieuwe Energie- en Klimaatverkenning (KEV). Belangrijkste conclusie: volgens het kabinet ligt het Nederlandse klimaatbeleid 'op koers'. Maar om de klimaatdoelen voor 2030 écht te halen moet wel alles...

Lees meer
EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer

Contact

Meer weten over LIFE?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81