LIFE

Draag met jouw project bij aan de Europese klimaat- en milieudoelstellingen

Schakel EGEN in

LIFE IN HET KORT

Werk je aan projecten die het klimaat en het milieu ten goede komen? Dan kun je in aanmerking komen voor een LIFE-subsidie. LIFE (oorspronkelijk: L’Instrument Financier pour l’Environnement) is een Europees subsidieprogramma voor innovatie op het gebied van milieu en klimaat. Ben je benieuwd of jouw project in aanmerking komt voor een LIFE-subsidie? Wij helpen je hier graag bij.

DOELSTELLING

De algemene doelstelling van het LIFE-subsidieprogramma is bij te dragen aan de overgang naar een duurzame, circulaire, energie-efficiënte, op hernieuwbare energie gebaseerde, klimaatneutrale en -bestendige economie, om zo de kwaliteit van het milieu (waaronder lucht, water en bodem) te beschermen, te herstellen en te verbeteren, het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te buigen en de aantasting van ecosystemen aan te pakken. Het programma doet dit door milieu-, natuurbehoud- en klimaatprojecten in de hele EU te ondersteunen in overeenstemming met de Europese Green Deal (“tegen 2050 moet Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld zijn”).

LIFE is een meerjarenprogramma voor de periode 2021-2027. Het totale budget van 5,45 miljard euro zal via diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) worden verdeeld.

DEELPROGRAMMA’S

LIFE kent een viertal deelprogramma’s:

Nature and Biodiversity:

 • natuurbescherming en -herstel, bijvoorbeeld in Natura 2000-gebieden;
 • bescherming van bedreigde soorten;
 • faciliteren van gedragsverandering, veranderen van beheer en onderhoud, beschermen van natuurlijke hulpbronnen;
 • verbeteren van naleving van Europese regelgeving, borgen van toepassing, vergroten van de toegang tot justitie.

Circular Economy and Quality of Life:

 • efficiënter gebruik van hulpbronnen, circulair ontwerp, hergebruik van afval;
 • verbeteren van lucht-, water-, bodemkwaliteit, chemicaliënbeheer, verminderen van geluidsoverlast.

 

Climate Change Mitigation and Adaptation:

 • terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, bijvoorbeeld via wetgeving/beleid of met behulp van innovatieve technologieën/methoden;
 • aanpassen aan klimaatverandering (adaptatie);
 • werken aan beleid en bewustwording rond het klimaat, bijvoorbeeld via communicatie, samenwerking of verspreiding van kennis.

Clean Energy Transition:

 • bouwen aan een nationaal, regionaal en lokaal beleidskader dat de overgang naar hernieuwbare energie ondersteunt;
 • versnellen van technologie, digitalisering, nieuwe diensten en bedrijfsmodellen en verbeteren van de gerelateerde beroepsvaardigheden in de markt;
 • aantrekken van particuliere financiering voor duurzame energie;
 • ondersteunen van de ontwikkeling van lokale en regionale investeringsprojecten;
 • betrekken en mondig maken van burgers bij de overgang naar hernieuwbare energie.

BIJZONDERHEDEN

Het LIFE-subsidieprogramma staat open voor ondernemingen, overheidsinstanties, gemeenschappen, NGO’s en kenniscentra uit de lidstaten van de EU. Binnen LIFE zijn er altijd mogelijkheden geweest voor projecten die zijn ontwikkeld voor de circulaire economie, zoals nationale of Europese demonstratie- of pilotprojecten op het gebied van efficiënt (her)gebruik van grondstoffen of recycling (bijvoorbeeld upcycling van afval, innovatieve recycling van plastic, of recycling van bodemas uit afvalverbranding). LIFE zoekt ook projecten die zich richten op een efficiëntere procesindustrie, (slimme) mobiliteit of waterbesparing (bijvoorbeeld het gebruik van waterstof in de industrie, of de elektrificatie van mobiliteit).

Voor een succesvolle LIFE-subsidieaanvraag moet jouw project een oplossing bieden voor een natuur-, milieu- of klimaatprobleem en moet het in overeenstemming zijn met de doelstellingen en regelgeving van de EU. Projecten die in aanmerking komen, zijn:

 • best-practice projecten waarin beproefde methoden worden ontwikkeld;
 • demonstratie- en pilotprojecten waarbij nieuwe methoden en werkwijzen verder moeten worden getest en ontwikkeld;
 • communicatieprojecten, bijvoorbeeld bedoeld om de bewustwording te vergroten.

 

SUBSIDIEBEDRAGEN

Het maximale subsidiebedrag is afhankelijk van het maximale subsidiepercentage dat voor de specifieke oproep geldt. Bij de zogenoemde ‘traditionele projecten’, de Standard Action Projects (SAPs), zijn er geen specifieke bepalingen voor projectbudgetten. Wij merken daarbij op dat kleine projecten van minder dan 500.000 euro zelden worden geselecteerd voor subsidie.

Ik heb een technische achtergrond in de milieu- en energiewetenschappen. Bij EGEN werk ik vooral voor klanten die bezig zijn met innovatieve circulaire projecten. Met de klanten bespreek ik de mogelijkheden om het project mogelijk te kunnen maken of het financieel nét iets aantrekkelijker te laten zijn. 

Tim Huitema – Consultant →

Tim Huitema
Tim Huitema

Ik heb een technische achtergrond in de milieu- en energiewetenschappen. Bij EGEN werk ik vooral voor klanten die bezig zijn met innovatieve circulaire projecten. Met de klanten bespreek ik de mogelijkheden om het project mogelijk te kunnen maken of het financieel nét iets aantrekkelijker te laten zijn. 

Tim Huitema – Consultant →

CONTACT

Heb jij projectplannen of ideeën die in aanmerking kunnen komen voor een LIFE-subsidie? De experts van EGEN bespreken ze graag met je en helpen je bij het indienen van je subsidieaanvraag. Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op!