Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Gepubliceerd op: 21 december 2023 | Laatst bijgewerkt op: 21 december 2023

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een schone energiedrager die het potentieel heeft om aanzienlijk bij te dragen aan het Nederlandse klimaatdoel van 57% CO₂-reductie in 2030. Om de overgang van het gebruik van fossiele energie naar groene waterstof te bevorderen, hebben Port of Amsterdam en Firan de handen ineengeslagen om een waterstofdistributienetwerk te ontwikkelen. Het ambitieuze project H2avennet is een belangrijke stap in de richting van het uitrollen van (regionale) waterstofnetwerken en het bevorderen van de energietransitie in het Amsterdamse havengebied.

Waterstof als sleutel tot klimaatdoelen

Om de wereldwijde klimaatdoelen te bereiken, zoals die zijn vastgelegd in het Parijs-akkoord, is het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen van cruciaal belang. Waterstof speelt een onmisbare rol in het verminderen van emissies, met name in sectoren waar elektrificatie moeilijk haalbaar is, zoals de (zware) industrie, de scheepvaart, de luchtvaart en het vrachtvervoer. Het thema waterstof krijgt dan ook toenemende aandacht in het subsidielandschap, waaronder het Groeifonds, IPCEI, DEI+, OWE en meer. Om een waterstofeconomie te realiseren, is het  opzetten van (regionale) waterstofnetwerken van essentieel belang. Dit biedt afnemers toegang tot waterstof om hun verduurzamingsdoeleinden te behalen en stelt producenten in staat om waterstof in het netwerk in te voeren.

Project H2avennet: een gezamenlijke inspanning voor de energietransitie

Port of Amsterdam, één van Europa’s grootste zeehavens, heeft zich al gevestigd als een voorloper op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Samen met Firan, als infraspecialist nieuwe energie, heeft men de ambitie om het Amsterdamse havengebied en omliggende gebieden te voorzien van een hoogwaardig  waterstofdistributienetwerk. Dat netwerk zorgt ervoor dat bedrijven in de toekomst via een aansluiting direct toegang hebben tot groene waterstof en dat waterstofproducenten waterstof kunnen invoeren in het netwerk. Naast gebruikers kunnen dit ook producenten zijn. Project H2avennet zorgt er op deze manier mede voor dat bedrijven op tijd kunnen verduurzamen om zo het Nederlandse klimaatdoel van 57% CO₂-reductie in 2030 te realiseren.

Het waterstofdistributienetwerk zal bestaan uit leidingen, opslagfaciliteiten en distributiepunten die waterstof beschikbaar maken voor de industrie, transport en andere toepassingen. Het distributienet is naar verwachting in 2026 voor gebruik. Vervolgens wordt het net gekoppeld aan het (hogedruk) hoofdleidingnetwerk van Hynetwork Services in het Noordzeekanaalgebied, waarop ook andere grote producenten en afnemers van waterstof direct aangesloten worden. Deze hoofdleiding is onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk, waarmee grote industriële clusters in Nederland met elkaar worden verbonden. 

Een duurzame toekomst samen vormgeven

EGEN heeft Firan en Port of Amsterdam ondersteund bij het succesvol verwerven van subsidie door middel van de regeling Duurzame waterstof Noord Holland. Met behulp van deze regeling  is het mogelijk om veel van de voorbereidende  activiteiten uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan relevante haalbaarheidsonderzoeken of het inventariseren en organiseren van de vereiste vergunningen. Ook voor de vervolgactiviteiten wordt waar mogelijk gebruikgemaakt van subsidies.
Bij EGEN streven we voortdurend naar het bevorderen van duurzaamheid en innovatie. Het H2avennet-project weerspiegelt onze kernwaarden en ons streven naar een duurzamere toekomst. Samen met de partners van project H2avennet kijken we uit naar de groeiende rol van waterstof in het behalen van klimaatneutraliteit en de realisatie van een wereld die gedreven wordt door schone en hernieuwbare energie.

EGEN versnelt groene innovaties

Wil je meer weten over dit mooie verduurzamingsproject of de genoemde subsidies? Of zoek je deskundige ondersteuning bij plannen op het gebied van duurzaamheid, schone energie en CO₂-reductie? De experts van EGEN kunnen helpen! Leg ons je vraag of plannen voor: bel 088-838 13 81 of gebruik het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Expert aan het woord: nieuwe kansen binnen de DEI+ subsidieronde

Expert aan het woord: nieuwe kansen binnen de DEI+ subsidieronde

Recent berichtten wij al over de nieuwe DEI+ subsidieronde voor pilots en demonstratieprojecten gericht op CO2-reductie. Er valt echter nog veel meer te vertellen over deze populaire subsidie. Daarom spraken wij met Bas Verbeek, consultant bij EGEN, en één van onze...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81