DEI+ start subsidieronde voor pilots en demonstratieprojecten rondom CO2-reductie

Gepubliceerd op: 22 november 2023 | Laatst bijgewerkt op: 6 december 2023
De DEI+ is misschien wel de belangrijkste nationale subsidieregeling voor pilots en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie. Deze week start een gloednieuwe aanvraagronde. Het subsidiebudget (liefst 141 miljoen euro!) wordt verdeeld over zeven thema’s. Lees hier meer.

Subsidiemodule DEI+

De DEI-regeling biedt al jarenlang subsidies voor innovatieve pilot- of demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie in Nederland. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende thema’s. De recente subsidieronde van november 2023 heeft betrekking op de volgende thema’s: 

  • Energie-efficiëntie: Bij dit thema gaat het om projecten gericht op het energie-efficiënter maken van productieprocessen (dus niet op gebouwen). Het kan daarbij gaan om bestaande processen, maar ook om nieuwe processen indien deze efficiënter zijn dan de huidige stand der techniek.
  • Bevordering van energie uit hernieuwbare bronnen: Dit betreft de productie, opslag en inpassing van energie uit onder meer wind, zon, waterkracht, geothermie, biomassa, stortgas, biogas en rwzi-gas. Landschappelijke/ruimtelijke inpassing kan daar onderdeel van zijn. Nieuw is dat ook projecten rondom biobrandstoffen (bijvoorbeeld biokerosine) of energieopslag in aanmerking komen.
  • Flexibilisering van het energiesysteem: Pilotprojecten gericht op het voorkomen van netcongestie en andere onbalans met behulp van installaties of voertuigen (via energieopslag, conversie, off-grid aanbod, reactieve of realtimevraagsturing enzovoorts).
  • Lokale infrastructuur: Dit betreft demonstratieprojecten gericht op lokale energie-infrastructuur met een open/openbaar karakter (zoals distributienetwerken, stoom-netwerken, industriële infrastructuur, innovatieve warmtenetten of stadsverwarming).
  • Circulaire Economie: Dit thema is gericht op minder verbruik van fossiele grondstoffen of vervanging door secundaire grondstoffen (bijvoorbeeld biobased grondstoffen), afvalreductie, terugwinning, inzameling/sortering en het geschikt maken voor hergebruik of recycling. Nieuw is dat het nu ook mag gaan om de verwerking van eigen afvalstromen, of om vervanging van primaire grondstoffen door gerecyclede grondstoffen. In aanmerking komen alleen grote projecten (vanaf 3 miljoen euro subsidie).
  • Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS): Dit betreft afvang, transport, toepassing of opslag van CO2. Projecten moeten gericht zijn op reductie van industriële CO2-emissies, het voorzien in de toekomstige koolstofbehoefte of ‘negatieve’ emissietechnieken. Nieuw is dat nu ook demonstratieprojecten mogen aanvragen.
  • Overige CO2-reducerende maatregelen: Deze restcategorie biedt ruimte voor projecten die vallen buiten een van de andere DEI+ thema’s (inclusief ‘Waterstof & Groene Chemie’, en ‘Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen’).

Subsidiebedragen en -voorwaarden

De hoogte van de DEI+ subsidie wordt per project bepaald. De subsidie vergoedt doorgaans zo’n 25% van de projectkosten. Maar op die regel zijn meerdere uitzonderingen mogelijk (zoals een extra opslag van 5% of 10% bij kosten door respectievelijk een middelgroot of klein bedrijf, of een mogelijke verhoging naar 80% voor onderzoeksorganisaties.

Heel interessant: de maximale subsidiebedragen zijn fors verhoogd! Zo kan de subsidie voor een DEI+ pilotproject oplopen tot 25 miljoen euro (was bij eerdere rondes: maximaal 15 miljoen). En voor DEI+ demonstratieprojecten is het maximale subsidiebedrag zelfs verdubbeld naar 30 miljoen euro!

Verder van belang: alleen Nederlandse bedrijven kunnen deze subsidie aanvragen. Samenwerking met andere partijen is toegestaan (maar niet verplicht). Een project moet kunnen starten binnen zes maanden na de subsidiebeschikking, en mag een looptijd hebben van maximaal vier jaar.

Aanvraagtermijnen en subsidiebudget

De nieuwe DEI+ subsidieronde staat open voor aanvragen van 21 november 2023 tot en met uiterlijk 29 augustus 2024 (17:00 uur). Maar let op: aanvragen kan slechts zolang het subsidiebudget reikt. Dit bedraagt in totaal 141 miljoen euro voor alle zeven hierboven genoemde thema’s samen.

Tot slot: de eerder gepubliceerde DEI+ ronde voor ‘Waterstof & Groene Chemie‘ staat nog steeds open voor aanvragen. Die ronde loopt nog tot en met uiterlijk 25 juni 2024 (met een eigen budget van 40 miljoen euro). Ook daarvoor zijn de maximale subsidiebedragen inmiddels verhoogd naar 25 miljoen en/of 30 miljoen euro per project!
NB: voor de volledigheid merken wij op dat er momenteel geen aanvragen kunnen worden ingediend voor het DEI-thema ‘Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen’.

Belangstelling?

Heeft u plannen voor een pilot of demonstratieproject dat aansluit op de thema’s van de DEI+ regeling? En wilt u weten of u kans maakt op subsidie? De experts van EGEN vertellen u graag meer over de voorwaarden. Zij beschikken over jarenlange ervaring met de DEI-subsidies. Meer weten? Leg ons snel uw plannen voor. Bel 088-838 13 81 of vul het contactformulier hieronder in:

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81