DEI+ subsidie zoekt pilots en demonstratieprojecten rondom ‘waterstof en groene chemie’

Gepubliceerd op: 26 juni 2023 | Laatst bijgewerkt op: 5 juli 2023

Het subsidieprogramma DEI+ start op 3 juli weer een speciale subsidieronde voor innovaties op het gebied van waterstof en groene chemie. Dit jaar is er een budget beschikbaar van 40 miljoen euro (in 2022: 30 miljoen). Bovendien is er zeer interessant nieuw subsidiethema toegevoegd. In dit artikel geven we een snelle update. Maar let op: subsidie aanvragen kan zolang het budget reikt!

DEI+ subsidieronde voor ‘waterstof en groene chemie’

De DEI+ is al jaren misschien wel de belangrijkste Nederlandse subsidieregeling voor pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie. De regeling is breed van opzet en biedt ruimte voor verschillende technologie-thema’s. Een van die thema’s is ‘Waterstof & Groene Chemie’. Daarmee biedt de DEI+ specifieke subsidiekansen voor ondernemers die werken aan innovaties op het gebied van waterstof (of partijen die daar als eindgebruiker bij betrokken zijn). Net als bij de reguliere DEI+ regeling geldt: de subsidie is vooral voor projecten die de vorm hebben van een pilot- of een demonstratieproject. In 2023 is er echter óók subsidie mogelijk voor test- en onderzoeksinfrastructuur rondom waterstof en groene chemie (zie de beschrijving van de thema’s hieronder).

Voor welke waterstof-thema’s is de subsidie mogelijk?

De DEI+ subsidie voor ‘Waterstof en Groene Chemie’ is nader uitgewerkt in vier thema’s. Om subsidie te kunnen aanvragen moet een project goed passen binnen een of meer van de thema’s. Het gaat om:

  • Productie van groene waterstof via waterelektrolyse. Interessant voor vernieuwende pilots en demonstratieprojecten (bijvoorbeeld gericht op innovaties als HT-elektrolyse, pulse-technologie of anion exchange membrane elektrolyse).
  • Transport en opslag van waterstof(dragers). Hiervoor is men op zoek naar projecten gericht op grootschalige energieopslag en/of conversie naar andere waterstofdragers en/of producten (zoals LOHC, ammoniak of methanol).
  • Toepassen van waterstof(dragers) en groene elektronen. Hiervoor wordt gezocht naar grootschalige toepassingen van waterstof als brandstof (ook bij industriële processen) of als grondstof (zoals chemicaliën, kunststoffen, kunstmest).
  • Test- en experimenteerinfrastructuurprojecten. Dit nieuwe(!) thema biedt kansen voor het bouwen en/of upgraden van gezamenlijke test- en experimenteerinfrastructuur voor waterstofinnovaties, -technologie en -toepassingen.

Belangrijke subsidievoorwaarden

Projecten die aansluiten op de bovengenoemde thema’s kunnen in principe aanmerking komen voor de subsidie. Wel moet een project voldoen aan diverse subsidievoorwaarden. Zo moet een project starten binnen zes maanden na de subsidiebeschikking (eerder is niet toegestaan) en mag het een looptijd hebben van maximaal vier jaar. Samenwerking bij een project is toegestaan (niet verplicht) en geldt doorgaans als een pré. Verder zijn er ook diverse specifiekere voorwaarden, die mede afhangen van het type project. Onze experts vertellen er graag meer over.

Subsidiebedragen en aanvraagtermijnen

De DEI+ ronde voor ‘waterstof en groene chemie’ heeft een subsidiebudget van in totaal 40 miljoen euro, en staat open voor aanvragen van 3 juli 2023 tot en met (uiterlijk) 25 juni 2024. Maar let op: de subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst en zolang het budget reikt!

De subsidie bestaat uit een nader te bepalen bijdrage aan de projectkosten, die kan oplopen tot een subsidie van maximaal 15 miljoen euro per project. Bij een pilot-project vergoedt de subsidie doorgaans 25% van de kosten; bij een demonstratieproject is dat zo’n 40%, waarbij het de additionele kosten betreft ten opzichte van een referentie-investering. In beide gevallen zijn extra verhogingen mogelijk van 10-20% als er sprake is van kleine of middelgrote bedrijven.

Wat kan EGEN voor u betekenen?

De experts van EGEN zijn goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Of het nu gaat om innovaties, praktijkexperimenten of subsidiemogelijkheden. Partijen die werken aan nieuwe waterstof-innovaties zijn wij graag van dienst! Meer weten over onze dienstverlening? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81