DEI+ subsidie zoekt pilots en demonstratieprojecten rondom ‘waterstof en groene chemie’

Bijna ongemerkt ging hij vorige maand van start: een subsidieronde van bijna 30 miljoen euro voor innovaties op het gebied van waterstof en groene chemie. De subsidieronde is als nieuw onderdeel toegevoegd aan de reguliere DEI+ regeling. In dit artikel zetten we uiteen welke partijen deze subsidie kunnen aanvragen, en voor welke projecten de subsidie is bedoeld.

DEI+ subsidieronde voor ‘waterstof en groene chemie’

De DEI+ is al jaren de belangrijkste Nederlandse subsidie voor pilot- en demonstratieprojecten die leiden tot CO2-reductie. Sinds 22 juni 2022 is de DEI+ uitgebreid met een nieuw onderdeel, dat specifiek is gericht op ‘waterstof en groene chemie’. De regeling biedt daarmee extra subsidiekansen voor ondernemers die werken aan innovaties op het gebied van waterstof, of voor partijen die daar (als eindgebruiker) bij betrokken zijn. Net als bij de reguliere DEI+ regeling geldt: de subsidie is bedoeld voor projecten die de vorm hebben van een pilot- of een demonstratieproject.

Voor welke waterstof-thema’s is de subsidie mogelijk?

De DEI+ subsidie voor ‘Waterstof en Groene Chemie’ is nader uitgewerkt in een drietal thema’s. Om subsidie te kunnen aanvragen moet een project goed passen binnen een van de thema’s. Het gaat om:

  • Productie van groene waterstof. Het gaat hierbij om waterstof geproduceerd via a) waterelektrolyse op basis van hernieuwbare elektriciteit, of b) door middel van superkritische en thermische vergassing van biogeen afval of ‘getorreficeerde’ biomassa. In aanmerking komen elektrolysers die zijn aangesloten op het elektriciteitsnet, maar óók elektrolysers die via een directe lijn zijn aangesloten op een productie-installatie voor hernieuwbare elektriciteit.
  • Transport en opslag van waterstof. Bij dit thema ligt de nadruk op grootschalige energieopslag en/of conversie naar andere energiedragers en/of producten. Zo is subsidie mogelijk voor projecten gericht op grootschalige opslag van waterstof in bijvoorbeeld tanks, cilinders, zoutcavernes of andere ondergrondse opslagruimtes. Ook bij tankstations zijn overigens innovaties denkbaar (zoals het goedkoper maken van compressie en configuratie op het tankstation).
  • Toepassen van waterstof en groene elektronen. Bij dit thema ligt de nadruk op grootschalige toepassingen in sectoren waar weinig alternatieven voor verduurzaming zijn. Concreet gaat het dan om vernieuwende toepassingen van waterstof als brandstof. Het gaat hierbij om toepassingen in de industrie (bijvoorbeeld voor hoge temperatuur-processen) of mobiliteit (toepassing in emissieloze voertuigen). Ook in aanmerking komt de inzet van groene waterstof als grondstof voor de chemische industrie (bijvoorbeeld bij het produceren van bulkchemicaliën, staal en synthetische kerosine), de stikstofgebaseerde chemie (zoals bij de productie van kunstmest en duurzame kunststoffen), of bij de productie van chemische halffabricaten en toepassingen (zoals auto-onderdelen, verpakkingen, verf en coatings). Ten slotte is ook subsidie mogelijk voor pilot-installaties die zijn gericht op de elektrochemische omzetting van CO2/CO en basischemicaliën in brandstoffen en chemicaliën (CO2/CO-afvang in combinatie met downstream geïntegreerde elektrochemische conversietechnologie).

Belangrijke subsidievoorwaarden

Projecten die aansluiten op de bovengenoemde thema’s kunnen in principe aanmerking komen voor de subsidie. Wel moet een project voldoen aan diverse subsidievoorwaarden. Enerzijds zijn er voorwaarden die gelden voor ieder DEI+ project. Denk hierbij aan voorwaarden dat een project moet starten binnen zes maanden na de subsidiebeschikking (eerder is niet toegestaan) en dat een project een looptijd mag hebben van maximaal vier jaar. Samenwerking bij een project is overigens toegestaan, maar géén verplichte subsidievoorwaarde.

Anderzijds zijn er voorwaarden die specifiek gelden voor DEI+ Waterstof projecten. Met name voor het subthema ‘Productie van waterstof’ gelden allerlei aanvullende voorwaarden (zoals specifieke eisen rondom de inkoop van hernieuwbare elektriciteit, gebruik van maximaal aantal draaiuren, enzovoorts).

Subsidiebedragen en aanvraagtermijnen

De DEI+ ronde voor ‘waterstof en groene chemie’ heeft een subsidiebudget van in totaal 29,4 miljoen euro, en staat open voor aanvragen van 22 juni 2022 tot en met (uiterlijk) 10 januari 2023. Maar let op: de subsidies worden verdeeld op volgorde van binnenkomst en zolang het budget reikt!

De subsidie bestaat uit een nader te bepalen bijdrage aan de projectkosten, die kan oplopen tot een subsidie van maximaal 15 miljoen euro per project. Bij een pilot-project vergoedt de subsidie doorgaans 25% van de kosten; bij een demonstratieproject is dat zo’n 40%, waarbij het de additionele kosten betreft ten opzichte van een referentie-investering. In beide gevallen zijn extra verhogingen mogelijk van 10-20% als er sprake is van kleine of middelgrote bedrijven.

Wat kan EGEN voor u betekenen?

De experts van EGEN zijn goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Of het nu gaat om innovaties, praktijkexperimenten of subsidiemogelijkheden. Partijen die werken aan nieuwe waterstof-innovaties zijn wij graag van dienst! Meer weten over onze dienstverlening? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81