Subsidieregeling OWE

Subsidie voor het opschalen van waterstofproductie via elektrolyse

Contact EGEN

Productie-installaties voor waterstof

Subsidieregeling grootschalige productie volledig hernieuwbare waterstof via Elektrolyse (OWE)

OWE is de korte naam van de subsidieregeling voor het aanjagen van Nederlandse investeringen in de productie van groene waterstof door middel van elektrolyse. De subsidie kan worden aangevraagd voor het realiseren en exploiteren van productie-installaties voor hernieuwbare waterstof (‘elektrolysers’). Openstelling in 2024 wordt na deze zomer verwacht met een totaal budget van 998.330.000 euro. De regeling is nog niet gepubliceerd, maar er zijn al wel enkele veranderingen aangekondigd.

In het kort

Waterstof via Elektrolyse overzicht

Voor wie?

De subsidie is voor bedrijven die investeren in (aanschaf en gebruik van) een installatie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind. Meer concreet zijn dat: elektrolysers met een minimaal vermogen van 0,5 MW.

Wanneer?

Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. Een nieuwe ronde wordt verwacht in de zomer van 2024 (waarschijnlijk met een aantal n.t.b. aanpassingen van de doelgroep en subsidievoorwaarden).

Hoeveel?

De hoogte van de subsidie kan per project verschillen. Het maximale subsidiepercentage is in 2024 80% op de CAPEX, aangevuld met een operationele subsidie voor het afdichten van de onrendabele top gedurende 5 tot 10 jaar. De aanvraagronde van november/december 2023 had een subsidiebudget van ruim 245 miljoen euro, genoeg voor circa 10 tot 15 aanvragen.

Waarvoor?

De subsidie bestaat uit twee delen: een investeringsdeel en een exploitatiedeel. Het investeringsdeel is een bijdrage voor de kosten van (o.a.) de elektrolyse-installatie zelf, en wordt uitbetaald tijdens de realisatiefase. De realisatieperiode bedraagt maximaal 5 jaar. Het tweede deel met de exploitatiekosten wordt betaald tijdens de exploitatiefase van de installatie. De subsidieaanvrager mag zelf de exploitatieduur van de subsidie bepalen: deze moet liggen tussen minimaal 5 en maximaal 10 jaar (afgerond op hele jaren).

Voldoe aan de eisen

Belangrijkste subsidievoorwaarden OWE

Het moet gaan om elektrolysers met een inputvermogen van minimaal 0,5 MW, voor waterstofproductie die ‘volledig hernieuwbaar’ is volgens de EU-normen.

De installatie moet een locatie hebben in Nederland, en moet gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet en/of een directe lijn hebben met de wind- of -zon-PV installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt.

De installatie moet 70% minder broeikasgas uitstoten dan een 'referentie-installatie' (onze experts geven graag een nadere toelichting op dit criterium, met rekenvoorbeelden).

Bij de subsidieaanvraag moet onder meer worden aangeleverd:

Een haalbaarheidsstudie van het project (met een opbrengst-prognose en exploitatieberekening), indien beschikbaar de vereiste (omgevings)vergunningen voor de installatie, en toestemming van de locatie-eigenaar. Wat nieuw is, is dat je tevens moet aangeven voor welke prijs je de waterstof verkoopt en aan wie.

Bij installaties met een aansluiting op het elektriciteitsnet is ook vereist: een recente 'transportindicatie' (waarin de netbeheerder de beschikbaarheid van transportcapaciteit voor het elektriciteitsgebruik bevestigt). Tevens moet een schriftelijk aanbod van een stroomleverancier (stroomafnameovereenkomst) meegestuurd worden. Het aanbod moet minimaal gelden voor de eerste 3 jaar van de exploitatiefase.

Verder van belang: op het moment van de subsidieaanvraag mag de waterstofproductie-installatie nog niet in gebruik zijn. Ook mogen er nog geen onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan voor de installatie zelf (zoals betalingen, definitieve opdrachtverstrekking).

Onder andere nieuw in 2024 is dat de definitieve beschikking voor het milieudeel van de omgevingsvergunning niet meer nodig is voor het indienen van de aanvraag. Ook met alleen een ingediende omgevingsvergunning (milieudeel) mag er worden aangevraagd.

De subsidieregeling werkt volgens het tender-principe: alleen de beste projecten krijgen subsidie. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is de vraag: hoeveel subsidie heeft u nodig in verhouding tot het inputvermogen van de elektrolyser? Anders gezegd: hoe lager het gevraagde subsidiebedrag (per megawatt te realiseren elektrisch inputvermogen van de elektrolyser), des te groter de kans op subsidie.

Waarom deze subsidie?

Doel van deze opschalingsregeling

Het Klimaatakkoord bevat de ambitie om waterstofproductie via elektrolyse op te schalen naar circa 500 MW geïnstalleerd vermogen in 2025. De lastigheid is dat elektrolyseprojecten vaak niet tot stand komen vanwege een substantiële ‘onrendabele top’ en grote technologische en financiële risico’s. Om die reden is de OWE-regeling in het leven geroepen, met een combinatie van investerings- en exploitatiesubsidies.

De OWE is bedoeld om aan een behoefte te voldoen die door bestaande subsidie-instrumenten niet wordt ingevuld, zoals de DEI+ (een investeringssubsidie voor pilot/demonstratieprojecten), de SDE++ (exploitatiesubsidie, onder andere voor waterstof uit elektrolyse), de HER+ (een investeringssubsidie voor innovatieprojecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen lagere kosten), de VEKI (subsidie voor CO2-besparende investeringen met een terugverdientijd vanaf vijf jaar), en de IPCEI Waterstof (voor projecten met een capaciteit van 100 MW en hoger).

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jouw bedrijf betekenen?

De experts van EGEN hebben jaren ervaring met subsidies en weten precies waar zoal op gelet moet worden bij regelingen die onderscheid maken tussen investeringskosten en exploitatiekosten (zoals OWE en de eerdere SDE). En hoe je zo’n subsidieaanvraag optimaal ‘concurrerend’ kunt maken. Belangstelling? Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact op!

“Ondanks dat het opschalingsinstrument nieuw is, kent het veel overeenkomsten met de SDE. Onze jarenlange ervaring met dit instrument kunnen dan ook gebruiken om zo effectief mogelijk een goede aanvraag op te stellen!”

Neem contact op met Joep Raats →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over de OWE subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81