Subsidieregeling OWE

Subsidie voor het opschalen van waterstofproductie via elektrolyse

Contact EGEN

Productie-installaties voor waterstof

Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare Waterstofproductie via Elektrolyse (OWE)

OWE is de korte naam van een nieuwe subsidieregeling voor het aanjagen van Nederlandse investeringen in de productie van groene waterstof door middel van elektrolyse. De subsidie kan worden aangevraagd voor het realiseren en exploiteren van productie-installaties voor hernieuwbare waterstof (‘elektrolysers’). De regeling is op 29 september 2023 officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

In het kort

Waterstof via Elektrolyse overzicht

Voor wie?

De subsidie is voor bedrijven die investeren in (aanschaf en gebruik van) een installatie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind. Meer concreet zijn dat: elektrolysers met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 MW.

Wanneer?

Het aanvragen van deze subsidie kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. De eerste ronde liep van 30 november 2023 tot 14 december 2023 (17:00 uur). Een nieuwe ronde wordt verwacht in april/juni 2024 (waarschijnlijk met een aantal n.t.b. aanpassingen van de doelgroep en subsidievoorwaarden).

Hoeveel?

De hoogte van de subsidie kan per project verschillen. Het maximale subsidiepercentage hangt af van de bedrijfsgrootte: voor grote bedrijven is de maximale subsidie 40%. Voor middelgrote bedrijven is dit maximaal 50%, en voor kleine bedrijven geldt een maximum van 60%. Eventuele andere subsidies (zoals EIA of SDE) kunnen in mindering worden gebracht op het OWE-subsidievoordeel. De aanvraagronde van november/december 2024 had een subsidiebudget van ruim 245 miljoen euro, genoeg voor circa 10 tot 15 aanvragen.

Waarvoor?

De subsidie bestaat uit twee delen: een investeringsdeel en een exploitatiedeel. Het investeringsdeel is een bijdrage voor de kosten van (o.a.) de elektrolyse-installatie zelf, en wordt uitbetaald tijdens de realisatiefase. De realisatieperiode bedraagt maximaal 4 jaar. Het tweede deel met de exploitatiekosten wordt betaald tijdens de exploitatiefase van de installatie. De subsidieaanvrager mag zelf de exploitatieduur van de subsidie bepalen: deze moet liggen tussen minimaal 7 en maximaal 15 jaar (afgerond op hele jaren).

Voldoe aan de eisen

Belangrijkste subsidievoorwaarden OWE

Het moet gaan om elektrolysers met een inputvermogen van minimaal 0,5 en maximaal 50 MW, voor waterstofproductie die ‘volledig hernieuwbaar’ is volgens de EU-normen.

De installatie moet een locatie hebben in Nederland, en moet gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet en/of een directe lijn hebben met de wind- of -zon-PV installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt.

De installatie moet 70% minder broeikasgas uitstoten dan een 'referentie-installatie' (onze experts geven graag een nadere toelichting op dit criterium, met rekenvoorbeelden).

Bij de subsidieaanvraag moet onder meer worden aangeleverd:

Een haalbaarheidsstudie van het project (met een opbrengst-prognose en exploitatieberekening), de vereiste (omgevings)vergunningen voor de installatie, en toestemming van de locatie-eigenaar.

Bij installaties met een aansluiting op het elektriciteitsnet is ook vereist: een recente 'transportindicatie' (waarin de netbeheerder de beschikbaarheid van transportcapaciteit voor het elektriciteitsgebruik bevestigt).

Verder van belang: op het moment van de subsidieaanvraag mag de waterstofproductie-installatie nog niet in gebruik zijn. Ook mogen er nog geen onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan voor de installatie zelf (zoals betalingen, definitieve opdrachtverstrekking).

De subsidieregeling werkt volgens het tender-principe: alleen de beste projecten krijgen subsidie. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is de vraag: hoeveel subsidie heeft u nodig in verhouding tot het inputvermogen van de elektrolyser? Anders gezegd: hoe lager het gevraagde subsidiebedrag (per megawatt te realiseren elektrisch inputvermogen van de elektrolyser), des te groter de kans op subsidie. Op deze regel zijn soms wel uitzonderingen mogelijk.

Waarom deze subsidie?

Doel van deze opschalingsregeling

Het Klimaatakkoord bevat de ambitie om waterstofproductie via elektrolyse op te schalen naar circa 500 MW geïnstalleerd vermogen in 2025. De lastigheid is dat elektrolyseprojecten vaak niet tot stand komen vanwege een substantiële ‘onrendabele top’ en grote technologische en financiële risico’s. Om die reden is de OWE-regeling in het leven geroepen, met een combinatie van investerings- en exploitatiesubsidies.

De OWE is bedoeld als aanvulling op bestaande subsidie-instrumenten, zoals: de DEI+ (een investeringssubsidie voor pilot/demonstratieprojecten), de SDE++ (exploitatiesubsidie, onder andere voor waterstof uit elektrolyse), de HER+ (een investeringssubsidie voor innovatieprojecten die leiden tot duurzame energieproductie tegen lagere kosten), de VEKI (subsidie voor CO2-besparende investeringen met een terugverdientijd vanaf vijf jaar), en de IPCEI Waterstof (voor projecten met een capaciteit van 100 MW en hoger).

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jouw bedrijf betekenen?

De experts van EGEN hebben jaren ervaring met subsidies en weten precies waar zoal op gelet moet worden bij regelingen die onderscheid maken tussen investeringskosten en exploitatiekosten (zoals OWE en de eerdere SDE). En hoe je zo’n subsidieaanvraag optimaal ‘concurrerend’ kunt maken. Belangstelling? Vul onderstaand formulier in en wij nemen snel contact op!

“Ondanks dat het opschalingsinstrument nieuw is, kent het veel overeenkomsten met de SDE. Onze jarenlange ervaring met dit instrument kunnen dan ook gebruiken om zo effectief mogelijk een goede aanvraag op te stellen!”

Neem contact op met Joep Raats →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over de OWE subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81