Subsidieregeling OWE

Subsidie voor het opschalen van waterstofproductie via elektrolyse

Contact EGEN

Beoogde start vanaf eind augustus

Subsidieregeling Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE)

OWE is de korte naam van een nieuwe subsidie voor het aanjagen van Nederlandse investeringen in de productie van groene waterstof door middel van elektrolyse. De subsidie is voor het realiseren en exploiteren van een productie-installatie voor hernieuwbare waterstof. NB: de subsidieregeling is nog niet officieel gepubliceerd. De onderstaande beschrijving is daarom dus nog onder voorbehoud.

In het kort

Waterstof via Elektrolyse overzicht

Voor wie?

De subsidie is voor bedrijven die investeren in (aanschaf en gebruik van) een installatie voor de productie van volledig hernieuwbare waterstof met elektriciteit uit zon of wind. Meer concreet zijn dat: Elektrolysers met een vermogen van 0,5 tot maximaal 50 MW.

Wanneer?

Het aanvragen van deze subsidie kan pas nadat de regeling definitief is vastgesteld. De planning is dat de regeling 'eind september 2023' officieel wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De aanvraagronde zal dan naar verwachting openstaan van 30 november t/m 14 december 2023. Kunt u niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel?

De hoogte van de subsidie kan per project verschillen. Het maximale subsidiepercentage hangt af van de bedrijfsgrootte: voor grote bedrijven is de maximale subsidie 40%. Voor middelgrote bedrijven is dit maximaal 50%, en voor kleine bedrijven geldt een maximum van 60%. Het beschikbare subsidiebudget bedraagt in totaal ruim 245 miljoen euro. Eventuele andere subsidies (zoals EIA of SDE) kunnen in mindering worden gebracht op het OWE-subsidievoordeel.

Waarvoor?

De subsidie bestaat uit twee delen: een investeringsdeel en een exploitatiedeel. Het investeringsdeel is een bijdrage voor de kosten van (o.a.) de elektrolyse-installatie zelf, en wordt uitbetaald tijdens de realisatiefase. Het tweede deel met de exploitatiekosten wordt betaald gedurende 7 tot 15 jaar na de realisatie van de productie-installatie.

Voldoe aan de eisen

Belangrijkste subsidievoorwaarden OWE

Het moet gaan om elektrolysers met een inputvermogen van minimaal 0,5 en maximaal 50 MW, voor waterstofproductie die ‘volledig hernieuwbaar’ is volgens de EU-normen.

De installatie moet gekoppeld zijn aan het elektriciteitsnet en/of een directe lijn hebben met de wind- of -zon-PV installatie die hernieuwbare elektriciteit opwekt.

De installatie moet 70% minder broeikasgas uitstoten dan een 'referentie-installatie' (onze experts geven graag een nadere toelichting op dit criterium, met rekenvoorbeelden).

De subsidieaanvrager moet beschikken over de vereiste (omgevings)vergunningen voor de productie-installatie, en over aantoonbare toestemming van de locatie-eigenaar.

Ook vereist is een recente 'transportindicatie' (waarin de netbeheerder de beschikbaarheid van transportcapaciteit voor het elektriciteitsgebruik bevestigt).

Verder van belang
De subsidieregeling wordt uitgevoerd volgens het tender-principe: alleen de projecten die het beste worden beoordeeld en gerangschikt krijgen een subsidie. Bepalend daarbij is de vraag hoeveel subsidie u nodig heeft in verhouding tot het inputvermogen van de elektrolyser. Anders gezegd: hoe lager het gevraagde subsidiebedrag per megawatt te realiseren elektrisch inputvermogen van de elektrolyser, des te groter de kans op subsidie.

Waarom deze subsidie?

Doel van deze opschalingsregeling

Met de OWE-regeling wil het kabinet verdere opschaling van waterstof via elektrolyse stimuleren. Nederland heeft het ambitieuze doel van 3-4GW waterstofproductie in 2030 opgenomen in het klimaatakkoord. Eind 2022 heeft het kabinet dat doel aangescherpt met een nieuw streefdoel van 8 GW elektrolysecapaciteit in 2032. Momenteel wordt er 1 MW waterstof via elektrolyse geproduceerd, wat betekent dat er komende jaren flink moet worden opgeschaald. Dit vereist verdere techniekontwikkelingen en investeringen.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jouw bedrijf betekenen?

De experts van EGEN hebben jaren ervaring met subsidies en weten precies waar zoal op gelet moet worden bij regelingen die onderscheid maken tussen investeringskosten en exploitatiekosten (zoals OWE en de eerdere SDE).

Benieuwd hoe je zo’n subsidieaanvraag optimaal ‘concurrerend’ kunt maken? EGEN helpt je graag! Neem via onderstaand contactformulier contact met ons op.

“Ondanks dat het opschalingsinstrument nieuw is, kent het veel overeenkomsten met de SDE. Onze jarenlange ervaring met dit instrument kunnen dan ook gebruiken om zo effectief mogelijk een goede aanvraag op te stellen!”

Neem contact op met Joep Raats →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten over de OWE subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81