MOOI-subsidie

Draag samen met partners bij aan de klimaatdoelen

Contact EGEN

Ontwikkel innovatieve energie-oplossingen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Wil jij samen met andere partijen in een consortium werken aan een integrale oplossing die bijdraagt aan de klimaatdoelen? Dan kan de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) jou daarbij ondersteunen.

MOOI, onderdeel van het Topsector Energie (TSE) subsidieprogramma, richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. De regeling is met name interessant voor nieuwe innovaties die nu nog niet klaar zijn voor commerciële marktintroductie, maar die wel binnen 5 à 10 jaar kunnen leiden tot een eerste toepassing/demonstratie in een praktijkomgeving. Er moet daarbij aandacht zijn voor technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

In het kort

MOOI subsidie overzicht

Voor wie?

Consortia waarin ondernemingen samenwerken met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of belanghebbenden (zoals leveranciers, afnemers, gebruikers). Een consortium moet bestaan uit minimaal drie ondernemingen.

Wanneer?

Het aanvragen van de MOOI-subsidie kan alleen binnen officiële rondes. In 2024:

  •  een verplichte vooraanmeldingsronde van 19 maart tot 18 april 2024 (17:00 uur).
  •  daarna de officiële aanvraagronde, van 4 juni tot 5 september 2024 (17:00 uur).

Na de deadline worden alle ingezonden projecten vergeleken. De best scorende projecten ontvangen subsidie (totdat het beschikbare budget op is).

Hoeveel?

Het totale subsidiebudget voor de MOOI-regeling in 2024 bedraagt ruim 61 miljoen euro. Dit wordt gelijkelijk verdeeld over de drie thematische 'missies': Elektriciteit, Gebouwde omgeving en Industrie.

De MOOI-subsidie kan oplopen tot maximaal 4 miljoen euro per project.

Waarvoor?

Samenwerkingsprojecten gericht op nieuwe, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen.

Overzicht van

MOOI thema’s

De drie MOOI ‘missies’ en bijbehorende innovatiethema’s voor 2024 komen kort neer op:

Elektriciteit:

  • innovaties voor snellere ontwikkeling van windenergie op zee
  • arbeids- en materiaalbesparende innovaties voor hernieuwbare elektriciteitsproductie op land
  • innovaties gericht op meervoudig ruimtegebruik bij hernieuwbare elektriciteitsproductie op land

Gebouwde omgeving:

  • innovatieve verduurzamingsoplossingen voor de verduurzamingsopgave van de bestaande gebouwde omgeving
  • innovaties die bijdragen aan een toekomstbestendig energiesysteem voor woonwijken, bedrijventerreinen, kantoor- of winkelgebieden

Industrie:

  • procesvernieuwing door middel van elektrificatie en keteninnovaties
  • duurzame grondstoffen en tussenproducten gebaseerd op CO en CO2
  • Biobased Circular.
mooi subsidie themas

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden MOOI

We noemen hier de belangrijkste voorwaarden waar een project aan moet voldoen om de MOOI-subsidie te kunnen aanvragen:

Het project moet goed passen binnen de officiële innovatiethema's (zie hierboven). Een project mag echter niet primair bestaan uit een pilot (al mogen pilot-activiteiten in principe wel onderdeel uitmaken van het project).

Het project moet een financiële omvang hebben van minimaal 2 miljoen euro aan subsidiabele kosten. Onderzoeksorganisaties mogen maximaal 50% van de kosten maken.

Een project moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal drie ondernemingen (die niet mogen behoren tot dezelfde groep).

Het consortium moet verschillende expertises en perspectieven samenbrengen (zoals innovatieve mkb's, kennisinstellingen, belangenorganisaties, leveranciers, afnemers, gebruikers). Dit moet zorgen voor een project met een integrale, duidelijk samenhangende aanpak en een multidisciplinair karakter.

De beoogde innovatie van het project moet binnen 5 of 10 jaar na de start leiden tot een eerste toepassing. Dat hoeft nog geen grootschalige uitrol te zijn (een demonstratieproject kan voldoende zijn). De 5-jaartermijn geldt alleen voor projecten binnen het thema Gebouwde Omgeving. Voor de thema's Industrie en Elektriciteit is die termijn 10 jaar.

Bij de subsidieaanvraag moet het consortium onder meer een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

MOOI is een tenderregeling. Dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van cruciaal belang dat jouw project goed in elkaar steekt en dat je een heldere en overtuigende subsidieaanvraag indient. Onze consultants helpen je daar graag bij!

“Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren.”

Neem contact op met Marco Gomis ﹥

Blijf op de hoogte

Nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over de MOOI-regeling?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81