MOOI-SUBSIDIE

Draag samen met partners bij aan de klimaatdoelen

Contact EGEN

Ontwikkel innovatieve energie-oplossingen

Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

Wil jij samen met andere partijen in een consortium werken aan een integrale oplossing die bijdraagt aan de klimaatdoelen? Dan kan de subsidieregeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) jou daarbij ondersteunen.

MOOI, onderdeel van het Topsector Energie (TSE) subsidieprogramma, richt zich op projectontwikkeling voor elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie. De regeling is met name interessant voor nieuwe innovaties die nu nog niet klaar zijn voor commerciële marktintroductie, maar die wel binnen 5 à 10 jaar kunnen leiden tot een eerste toepassing/demonstratie in een praktijkomgeving. Er moet daarbij aandacht zijn voor technische en sociaal-maatschappelijke factoren en kansen.

In het kort

MOOI subsidie overzicht

Voor wie?

Consortia waarin ondernemingen samenwerken met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of belanghebbenden (zoals leveranciers, afnemers, gebruikers).

Wanneer?

Subsidie aanvragen vóórdat je met een project start of verplichtingen aangaat.

Hoeveel?

Het totale budget voor de MOOI-regeling in 2022 is 81,4 miljoen euro. De verdeling is als volgt:

 • Elektriciteit: 21 miljoen euro
 • Gebouwde omgeving: 39,4 miljoen euro
 • Industrie: 21 miljoen euro

De subsidie bedraagt minimaal 25.000 euro per deelnemer en maximaal 4 miljoen euro per MOOI-project. Voor projecten rond het thema Gebouwde Omgeving is maximaal 7 miljoen euro beschikbaar.

Waarvoor?

Samenwerkingsprojecten gericht op nieuwe, innovatieve oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen.

Overzicht van

MOOI thema’s

Elektriciteit

 • Windenergiegebieden op zee
 • Drijvende zonneparken op zee
 • Wind- en zonneparken op land en binnenwater
 • Zonnestroomsystemen op grote daken en infrastructuur

Gebouwde omgeving

 • Spijtvrije renovatie-proposities voor o.a. woningen en bedrijfsgebouwen
 • Duurzame collectieve warmtevoorziening voor o.a. woonwijken en bedrijventerreinen

Industrie

 • Elektrificatie van hoge en lage temperatuurwarmte
 • Productie van duurzame en circulaire bulk- en platformchemicaliën
mooi subsidie themas

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden MOOI

Er is een samenwerkingsverband met minimaal 3 ondernemingen dat het project gaat uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.

In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Betrokken partijen brengen hun expertises samen in een multidisciplinair consortium, waarin vernieuwende ondernemingen (mkb’s) samenwerken met kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en/of belanghebbenden (zoals leveranciers, afnemers, gebruikers). Gezamenlijk werken zij aan integrale oplossingen voor concrete uitdagingen uit het Klimaatakkoord.

De aanvrager moet een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.

Het project moet een omvang hebben van minimaal 2 miljoen euro aan subsidiabele kosten.

Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 50% van de subsidiabele kosten.

Het project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar. De activiteiten starten niet voor de indiening van de subsidieaanvraag en starten binnen 6 maanden na de subsidieverlening.

De innovatie moet uiterlijk in 2027 (thema Gebouwde Omgeving) of 2032 (thema’s Elektriciteit en Industrie) leiden tot een eerste toepassing. Dit hoeft nog niet op grote schaal, maar kan via een demonstratie in een operationele omgeving.

De innovatie is ontwikkeld tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld tegen beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie.

Er moet sociaal-maatschappelijk draagvlak zijn voor de innovatie.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

MOOI is een tenderregeling. Dit betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van cruciaal belang dat jouw project goed in elkaar steekt en dat je een heldere en overtuigende subsidieaanvraag indient. Onze consultants helpen je daar graag bij!

“Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren.”

Neem contact op met Marco Gomis ﹥

Blijf op de hoogte

Nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten over de MOOI-regeling?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81