MOOI

Draag samen met partners bij aan de klimaatdoelen

Schakel EGEN in

Start aanvraag: 06-06-2021 09:00

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

* Dit gaat om het indienen van de tweede ronde voor de SIGOHE. Hiervoor moet je in de eerste ronde een projectvoorstel hebben ingediend.

Einde aanvraag: 07-09-2021

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Doel MOOI

Wil je samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan biedt de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) mogelijk ondersteuning. MOOI is een subsidie voor energie- en klimaatinnovaties en is een onderdeel van het Topsector Energie (TSE)-subsidieprogramma. Dit programma richt zich op de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve energie-oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Deze regeling is met name interessant voor nieuwe innovaties die nu nog niet klaar zijn voor commerciële marktintroductie, en die leiden tot eerste toepasbare producten en diensten in of omstreeks 2030.

Binnenkort is er een extra openstelling voor het thema Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit, ofwel MOOI-SIGOHE. We verwachten dat de algemene MOOI-regeling volgend jaar terugkeert.

 Voor wie?
 • Ondernemers
 • Kennisinstellingen
 • Overheden

 Voor wat?

Samenwerkingsprojecten die zich richten op nieuwe, innovatieve energie-oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen.

 Subsidiebedrag

De subsidie is minimaal € 25.000 per deelnemer en maximaal € 4 miljoen per MOOI-project. Voor samenwerkingsprojecten rondom het thema ‘Gebouwde Omgeving’ is maximaal € 7 miljoen beschikbaar.

Het totale budget voor de MOOI-SIGOHE regeling is € 13,8 miljoen.

 Thema’s binnen MOOI

 • Windenergie op zee (2020)
 • Hernieuwbare energie op land (2020)
 • Verduurzaming van de gebouwde omgeving (2020)
 • Industrie (2020)
 • Extra openstelling 2021: Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit (MOOI-SIGOHE)

 Type projectsoorten

Integrale projecten: Samenwerkingsprojecten met een flinke omvang die innovaties op een missiegerichte en integrale manier aanpakken.

Criteria
 • Het samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 3 ondernemingen die het project gaan uitvoeren. Deze mogen niet met elkaar verbonden zijn in een groep.
 • In het project moet duidelijk sprake zijn van een integrale aanpak. Daarom gaat het om multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met vernieuwende mkb’ers (midden- en kleinbedrijf) en belanghebbenden. Samen werken zij aan integrale oplossingen voor concrete uitdagingen uit het klimaatakkoord. Belanghebbenden zijn bijvoorbeeld leveranciers, afnemers, gebruikers en lokale partijen.
 • Aanvragers moeten een innovatieplan voorleggen met daarin SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) opgestelde mijlpalen om de voortgang te kunnen volgen.
 • Projecten moeten een omvang hebben van minimaal € 2 miljoen aan kosten die in aanmerking komen voor subsidie.
 • Onderzoeksorganisaties maken niet meer dan 65% van de subsidiabele kosten.

 Voorwaarden

 • Het project heeft een looptijd van maximaal 4 jaar
 • Uiterlijk in 2030 moeten de innovaties toepasbaar zijn. Dit hoeft nog niet op grote schaal, maar kan in een demonstratiefase.
 • De innovatie heb je ontwikkeld tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bijvoorbeeld tegen beperkte systeemkosten en beperkte gevolgen voor medegebruikers en ecologie.
 • Er moet draagvlak zijn in de maatschappij voor jouw innovatie.
MOOI-SIGOHE

Werk je aan systeemoplossingen die grootschalige opwekking van hernieuwbare elektriciteit inpassen? De MOOI-SIGOHE subsidieert sectoroverstijgende systeemoplossingen binnen een breed samenwerkingsverband. Projectvoorstellen konden ingediend worden tot 4 mei 2021. Begin juni geeft de MOOI-commissie advies over deze vooraanmeldingen. De definitieve aanvraag kan van 6 juli 2021, 9:00 uur tot en met 7 september 2021, 17:00 uur, worden ingediend.

Denk daarbij aan de ontwikkeling van innovaties voor verschillende schakels:

 • opwek
 • transport en distributie
 • opslag en conversie
 • verbruik

Een project omvat de opwek van hernieuwbare elektriciteit plus ten minste 1 van de andere 3 schakels. De samenwerkingsverbanden zijn slagvaardig en vertegenwoordigen verschillende rollen in de keten. Bij voorkeur hebben ze de rol van eindgebruiker.

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.

Lees meer informatie over Roy Neijland – Senior Consultant →

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.