Projects of Common Interest en Projects of Mutual Interest

Contact EGEN

Groenere Europese energie-infrastructuur

Projects of Common Interest (PCIs) en Projects of Mutual Interest (PMIs)

De EU ontwikkelt een robuuste, veerkrachtige en groenere Europese energie-infrastructuur om afhankelijkheid van externe bronnen te verminderen. Om deze doelstelling te bereiken heeft de Commissie eind 2023 een nieuwe lijst van Projects of Common Interest (PCIs) en Projects of Mutual Interest (PMIs) aangenomen. Dit zijn projecten die het toekomstige energielandschap van Europa vormgeven.

In het kort

PCI/PMI subsidie overzicht

Voor wie?

Projectontwikkelaars die de PCI/PMI-status willen verkrijgen.

Wanneer?

Projectontwikkelaars die de PCI/PMI-status willen verkrijgen, kunnen zich aanmelden bij de relevante regionale groepen via een call for proposals, gelanceerd door de Commissie. Projecten kunnen vanaf september tot en met december 2024 worden ingediend.

Waarvoor?

PCIs zijn essentiële infrastructuurprojecten die gericht zijn op het voltooien van de Europese interne energiemarkt. Hierdoor kan de EU haar energie- en klimaatdoelstellingen bereiken door betaalbare, veilige en duurzame energie te leveren aan alle Europeanen. Tegelijkertijd streeft ze naar het realiseren van een klimaatneutrale economie tegen 2050.
PMIs zijn cruciale grensoverschrijdende energie-infrastructuurprojecten tussen de EU en niet-EU-landen die bijdragen aan de energie- en klimaatbeleiddoelstellingen van de Unie.

 • versterken van de concurrentie op de energiemarkten
 • verbeteren van de energiezekerheid van de EU door diversificatie van bronnen
 • ondersteunen van de klimaat- en energiedoelstellingen van de EU door de integratie van hernieuwbare energie.

PMIs moeten hun bijdrage aan de energie- en klimaatdoelstellingen van de EU en relevante partnerlanden aantonen op het gebied van:

 • leveringszekerheid
 • decarbonisatie
 • significante netto sociaaleconomische voordelen op EU-niveau.

Alleen projecten die betrekking hebben op elektriciteitstransmissie, offshore netwerken, waterstoftransmissie en CO2-netwerken en -opslag komen in aanmerking voor selectie als PMI.

 

Overzicht van

PCIs en PMI’s thema’s

PCIs en PMIs worden elke twee jaar geselecteerd via een call for proposals, gebaseerd op vooraf gedefinieerde criteria en geëvalueerd door multi-stakeholder regionale groepen. Deze groepen richten zich op specifieke soorten energie-infrastructuur:

 • elektriciteit
 • offshore netontwikkeling
 • waterstof en electrolysers
 • elektriciteitsnetten
 • gasnetten
 • CO2-netwerken.

Deze zijn in lijn met de herziene Trans-Europese energienetwerken (TEN-E) verordening. Het selectieproces geeft prioriteit aan projecten in aangewezen prioriteitscorridors, zoals geïdentificeerd in het TEN-E beleid.

 

plant growing from soil

Voordelen van een PCI/PMI-status

Projecten met de PCI/PMI-status profiteren van verschillende voordelen:

Versnelde planning en vergunningsverlening.

Één enkele nationale autoriteit voor het verkrijgen van vergunningen binnen drieënhalf jaar.

Verbeterde regelgevingsvoorwaarden, inclusief prikkels en regels voor de toewijzing van kosten over de grenzen heen.

Lagere administratieve kosten door gestroomlijnde milieueffectbeoordelingsprocessen.

Verhoogde betrokkenheid van belanghebbenden via consultaties.

Grotere zichtbaarheid voor investeerders.

Bovendien komen PCIs en PMIs in aanmerking voor financiering uit de Connecting Europe Facility (CEF), het EU-fonds dat gericht is op het verbeteren van energie-, transport- en digitale infrastructuur. Het CEF-programma voor 2021-2027 heeft een totaalbudget van 5,8 miljard euro toegewezen aan de energiesector. Het is van belang om de reikwijdte van de PCI/PMI zorgvuldig te definiëren, aangezien CEF-voorstellen worden geëvalueerd op basis van hun directe bijdrage aan de uitvoering van PCIs/PMIs, en de PCI/PMI-lijst om de twee jaar wordt bijgewerkt.

 

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

In de afgelopen jaren is EGEN betrokken geweest bij verschillende PCI/PMI- en CEF-aanvragen. Wil je meer weten over PCIs/PMIs en hoe EGEN je kan ondersteunen bij jouw project of aanvraag? Neem contact met ons op.

 

“EGEN heeft het Northern Lights-project ondersteund, dat 4 miljoen euro ontving vanuit CEF Energy. Hiermee wordt een FEED-studie uitgevoerd voor de uitbreiding van zijn CO2-transport- en opslagcapaciteit in Noorwegen tot meer dan 5 miljoen ton per jaar om te voldoen aan de toenemende vraag in Europa.”

Neem contact op met Joep Raats →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over de PCI/PMI subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81