TSE Industrie Studies

Onderzoek de haalbaarheid van een innovatief CO2-reducerend pilot- of demonstratieproject

Contact EGEN

Onderzoek de haalbaarheid van een project

Topsector Energie Industrie Studies

Wil je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan verminderen in 2030 of eerder? Dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies. Deze regeling maakt deel uit van het programma Topsector Energie en richt zich op onderzoeksprojecten op het gebied van energie- en klimaatinnovaties.

In het kort

TSE Industrie Studies overzicht

Voor wie?

Bedrijven in de energie-intensieve en chemische industrie (mkb en grootbedrijf).

Wanneer?

Je kunt voor jouw onderzoeksproject subsidie aanvragen van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 (17:00 uur). Een aanvraag indienen kan zolang het budget reikt (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’).

Hoeveel?

Het subsidiebudget voor deze regeling bedraagt 10,6 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang het budget reikt (en uiterlijk tot en met 31 maart 2023).

De subsidie bestaat in het algemeen uit een bijdrage van 50% aan de projectkosten, dit kan oplopen tot een subsidiebedrag van 500.000 euro per studie. Alleen voor studies naar CCUS-projecten geldt een hoger subsidiemaximum: 2 miljoen euro.

Voor alle typen studies geldt dat middelgrote ondernemingen 10% extra subsidie kunnen krijgen en kleine ondernemingen 20% extra.

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een voorbereidende studie. En dus niet voor het daadwerkelijk uitvoeren van een pilot- of demonstratieproject (zie daarvoor de DEI+).

Overzicht van

TSE Industrie Studies thema’s

 • Sluiting van industriële ketens –  innovaties in industriële ketens met aandacht voor reststromen.
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem –  ontwerp en (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen.
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen – ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor compleet klimaatneutrale productieprocessen in 2050.
 • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) –  afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO2.
 • Overige CO2-verlagende maatregelen –  CO2-verminderende maatregelen in de industrie, anders dan bij thema’s 1 t/m 4.
 • Milieu-investering in uitontwikkelde technologie –  milieustudies ter voorbereiding op investeringen in uitontwikkelde technologie.
tse industrie studies themas

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden TSE Industrie Studies

Een onderneming, of een samenwerkingsverband dat minimaal één onderneming omvat voert de studie uit.

Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.

Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.

Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Is een deelnemer in het samenwerkingsverband een onderzoeksorganisatie, dan moet er een getekende samenwerkingsovereenkomst zijn voordat de projectactiviteiten starten.

Subsidiebudget en -bedragen

Hoeveel levert de TSE Industries subsidie op?

Het subsidiebudget voor deze regeling bedraagt 10,6 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang het budget reikt (en uiterlijk tot en met 31 maart 2023).

De subsidie bestaat in het algemeen uit een bijdrage van 50% aan de projectkosten, dit kan oplopen tot een subsidiebedrag van 500.000 euro per studie. Alleen voor studies naar CCUS-projecten geldt een hoger subsidiemaximum: 2 miljoen euro.

Voor alle typen studies geldt dat middelgrote ondernemingen 10% extra subsidie kunnen krijgen en kleine ondernemingen 20% extra.

Bijzonderheden:

 • Voor een milieustudie naar een uitontwikkelde technologie is het minimale subsidiebedrag 25.000 euro. Alleen de kosten voor activiteiten door derden krijgen subsidie.
 • Voor een vergelijkbare studie moet je een de-minimisverklaring aanleveren en kan de subsidie niet meer zijn dan 200.000 euro per onderneming.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Is jouw bedrijf actief binnen de industrie en heb je goede ideeën of plannen voor nieuwe innovaties op de hierboven genoemde gebieden? Dan kijken wij graag samen met jou naar de subsidiemogelijkheden vanuit de regeling TSE Industrie studies.

Of vanuit een van de andere subsidieregelingen binnen het programma Topsector Energie. Onze energie-experts kennen de beste subsidiemogelijkheden voor elke project- of innovatiefase! Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een bericht via het onderstaande formulier.

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson
windmolen met schoorsteen

Waarvoor is de TSE Industrie Studies subsidie

Typen onderzoeksprojecten

Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor drie typen onderzoeksprojecten (studies):

 • Haalbaarheidsstudie – een voorbereidende studie naar de haalbaarheid van een pilotproject. De beoogde pilot moet een proefproject zijn waarbij innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in een praktijkomgeving, én sprake is van R&D-werk en experimentele ontwikkeling.
 • Milieustudie – een studie ter voorbereiding op ‘milieu-investeringen’ van een bedrijf. De beoogde investering kan betrekking hebben op een nieuwe techniek ten behoeve van een praktijktoepassing. Het mag echter ook gaan om het onderzoeken van voorgenomen milieu-investeringen in een bewezen/uitontwikkelde techniek.
 • Vergelijkbare studie – ook deze studie dient ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject, maar is specifiek gericht op investeringen die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen (zoals geavanceerde biobrandstoffen of CCU).

Blijf op de hoogte

Nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten over TSE Industrie studies?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81