TSE Industrie Studies

Onderzoek de haalbaarheid van een innovatief CO2-reducerend pilot- of demonstratieproject

Contact EGEN

Onderzoek de haalbaarheid van een project

Topsector Energie Industrie Studies

Wil je als ondernemer in de industrie de haalbaarheid onderzoeken van een innovatief pilot- of demonstratieproject, dat kosteneffectief CO2-emissies kan verminderen in 2030 of eerder? Dan kun je gebruik maken van de subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies. Deze regeling maakt deel uit van het programma Topsector Energie en richt zich op onderzoeksprojecten op het gebied van energie- en klimaatinnovaties.

In het kort

TSE Industrie Studies overzicht

Voor wie?

Bedrijven in de energie-intensieve en chemische industrie (mkb en grootbedrijf).

Wanneer?

Het aanvragen van deze subsidie kan van 3 april 2023 tot en met uiterlijk 31 maart 2024 (17:00 uur). Let op: aanvragen kan zolang het budget reikt (‘wie het eerst komt, het eerst maalt’).

Hoeveel?

Het beschikbare subsidiebudget voor de subsidieronde van 2023-2024 bedraagt 20 miljoen euro. Aanvragen kunnen worden ingediend zolang het budget reikt (en uiterlijk tot en met 31 maart 2024, 17:00 uur).

De subsidie vergoedt tot 50% van de projectkosten, en kan in 2023 oplopen tot een subsidie van maximaal 2 miljoen euro per studie/project.

Voor alle typen studies geldt dat middelgrote ondernemingen 10% extra subsidie kunnen krijgen en kleine ondernemingen 20% extra.

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld voor het uitvoeren van een voorbereidende studie. En dus niet voor het daadwerkelijk uitvoeren van een pilot- of demonstratieproject (zie daarvoor de DEI+).

Overzicht van

TSE Industrie Studies thema’s

  • Sluiting van industriële ketens –  innovaties in industriële ketens met aandacht voor reststromen.
  • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem –  ontwerp en (her)inrichting van klimaatneutrale energie- en warmtesystemen.
  • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen – ontwikkeling van kennis en kosteneffectieve innovaties voor compleet klimaatneutrale productieprocessen in 2050.
  • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) –  afvang, transport, hergebruik en permanente opslag van CO2.
  • Overige CO2-verlagende maatregelen –  CO2-verminderende maatregelen in de industrie, anders dan bij thema’s 1 t/m 4.
  • Milieu-investering in uitontwikkelde technologie –  milieustudies ter voorbereiding op investeringen in uitontwikkelde technologie.
tse industrie studies themas

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden TSE Industrie Studies

Een onderneming, of een samenwerkingsverband dat minimaal één onderneming omvat voert de studie uit.

Provincies en gemeentes mogen meedoen in projecten, maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Een studie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.

Projecten moeten uiterlijk 6 maanden na de beschikking beginnen.

Projecten mogen niet gestart zijn voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Is een deelnemer in het samenwerkingsverband een onderzoeksorganisatie, dan moet er een getekende samenwerkingsovereenkomst zijn voordat de projectactiviteiten starten.

windmolen met schoorsteen

Waarvoor is de TSE Industrie Studies subsidie

Typen onderzoeksprojecten

Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor drie typen onderzoeksprojecten (studies):

  • Haalbaarheidsstudie – een voorbereidende studie naar de haalbaarheid van een pilotproject. De beoogde pilot moet een proefproject zijn waarbij innovatieve CO2-reducerende maatregelen worden getest in een praktijkomgeving, én sprake is van R&D-werk en experimentele ontwikkeling.
  • Milieustudie – een studie ter voorbereiding op ‘milieu-investeringen’ van een bedrijf. De beoogde investering kan betrekking hebben op een nieuwe techniek ten behoeve van een praktijktoepassing. Het mag echter ook gaan om het onderzoeken van voorgenomen milieu-investeringen in een bewezen/uitontwikkelde techniek.
  • Vergelijkbare studie – ook deze studie dient ter voorbereiding op milieu-investeringen in een demonstratieproject, maar is specifiek gericht op investeringen die niet onder de algemene groepsvrijstellingsverordening vallen (zoals geavanceerde biobrandstoffen of CCU).

 

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Is jouw bedrijf actief binnen de industrie en heb je goede ideeën of plannen voor nieuwe innovaties op de hierboven genoemde gebieden? Dan kijken wij graag samen met jou naar de subsidiemogelijkheden vanuit de regeling TSE Industrie studies.

Of vanuit een van de andere subsidieregelingen binnen het programma Topsector Energie. Onze energie-experts kennen de beste subsidiemogelijkheden voor elke project- of innovatiefase! Bel ons op 088-838 13 81 of stuur een bericht via het onderstaande formulier.

“Ik ben verantwoordelijk voor de samenwerking met diverse klanten van EGEN, en dan met name in de milieusector. Ik ben iemand met een positieve instelling (glas halfvol!) die houdt van uitdaging en resultaat.”

Neem contact op met Jeroen de Hosson →

Jeroen de Hosson

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Subsidie ‘Waterstof in Mobiliteit’ start in 2024

Afgelopen maand werd meer bekend over de plannen voor een nieuwe subsidieregeling ‘Waterstof in Mobiliteit’. Met die subsidie wil het kabinet een extra impuls geven aan het gebruik van waterstof binnen de transport- en mobiliteitssector. De regeling start naar...

Lees meer
Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2024

Het Klimaatfonds 2024 wordt een belangrijke schakel in het behalen van de doelstelling van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Met een budget van 35 miljard euro gaat het Klimaatfonds vanaf volgend jaar extra klimaatuitgaven mogelijk maken in Nederland. “Het...

Lees meer
Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer

Contact

Meer weten over TSE Industrie studies?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81