WIS-subsidie

Bij investeringen in warmtenetten in de bestaande bouw

Contact EGEN

WARMTENETTEN

Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

De Warmtenetten Investeringssubsidie is een Nederlandse subsidieregeling voor de aanleg van nieuwe efficiënte warmtenetten (energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling). De subsidie is alleen bestemd voor warmtenetten die bestaande woningen aardgasvrij maken. Het warmtenet zorgt voor dan voor de verwarming van ruimtes en warm tapwater van de woningen.

In het kort

WIS overzicht

Voor wie?

Warmtebedrijven en ondernemingen die investeren in de aanleg van een nieuw warmtenet. De nadruk ligt op partijen met vergevorderde plannen, die snel kunnen starten met de aanleg van het warmtenet. Provincies of gemeenten mogen meedoen aan een project (als aandeelhouders die deelnemen in zo'n onderneming) maar kunnen zelf geen subsidie ontvangen.

Wanneer?

Het indienen van subsidieaanvragen is mogelijk van 1 juni 2023 (09:00 uur) tot uiterlijk 16 december 2023 (17:00 uur). Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst ('wie het eerst komt, het eerst maalt'). Er is nog geen duidelijkheid over eventuele verdere aanvraagrondes en budgetten.

Hoeveel?

De subsidie vergoedt maximaal 45% van de projectkosten, of maximaal 6.000 euro per gerealiseerde kleinverbruikersaansluiting: de grens die als eerste wordt bereikt geldt als maximum.

De subsidie bedraagt nooit meer dan 20 miljoen euro per project (warmtenet).

Voor de WIS-aanvraagronde van 2023 is een subsidiebudget beschikbaar van in totaal 150 miljoen euro.

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld als impuls ter overbrugging van de 'onrendabele top' van warmtenet-investeringen (het verschil tussen de subsidiabele investeringskosten en de exploitatiewinst).

Overzicht van

WIS categorieën

De WIS-subsidie is alleen mogelijk voor kleinverbruikers- en/of blokaansluitingen in de bestaande bouw. Warmtenetten voor zowel bestaande als nieuwbouw-woningen zijn wel toegestaan maar: het nieuwbouw-deel valt dan buiten de subsidie. Ook warmtenetten gericht op zowel kleinverbruikers als grootverbruikers (zoals utiliteitsbouw/glastuinbouw/industrie) zijn in principe toegestaan, maar het grootverbruikersdeel valt buiten de subsidie (tenzij het gaat om blokaansluitingen).

Vrouwelijke onderzoeker

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden WIS-subsidie

We noemen hier enkele belangrijke subsidievoorwaarden:

Het project moet bestaan uit (eigen) investeringen in de aanleg van een nieuw warmtenet. Het project is zonder subsidie niet rendabel.

Het warmtenet moet voldoen aan de eisen voor energie-efficiënte stadsverwarming en -koeling (uit punt 124 van artikel 2 van de AGVV).

Het warmtenet moet bestemd zijn voor kleinverbruikersaansluitingen (maximaal 100 kW) en/of blokaansluitingen in de bestaande bouw.

Het warmtenet moet warmte gaan leveren aan minimaal 250 kleinverbruikersaansluitingen (verspreid over minimaal 5 gebouwen).

Binnen 1 jaar na de subsidieverlening neemt de aanvrager de definitieve investeringsbeslissing. De aanleg start binnen 3 jaar, de realisatie is binnen 7 jaar.

WAAROM DEZE SUBSIDIE?

Doel van de WIS-subsidie

Nieuwe warmtenetten in de gebouwde omgeving zijn belangrijk voor het behalen van de CO2-reductiedoelstellingen. De aanleg ervan verloopt vrij moeizaam omdat het vaak gaat om investeringen met een ‘onrendabele top’. De WIS-regeling wil de aanleg versnellen door het bieden van een investeringssubsidie. De subsidie voorkomt ook dat de kosten voor de onrendabele top worden doorberekend aan de eindgebruikers (via de BAK, bijdrage aansluitkosten). Overigens kunnen voor warmtenetten ook andere subsidieregelingen interessant zijn. Zoals de SDE++, EIA, ISDE en SAH. EGEN kan een analyse maken van deze mogelijkheden en voor iedere businesscase een indicatie geven van de maximale subsidieopbrengsten.

“Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren.”

Neem contact op met Marco Gomis ﹥

Blijf op de hoogte

Nieuws

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Klimaatnota 2023: doelen in zicht?

Vorige week presenteerde minister Jetten de ‘Klimaatnota 2023’ en de nieuwe Energie- en Klimaatverkenning (KEV). Belangrijkste conclusie: volgens het kabinet ligt het Nederlandse klimaatbeleid 'op...

Lees meer

Contact

Meer weten over WIS?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81