WIS-subsidie

Bij investeringen in warmtenetten in de bestaande bouw

Contact EGEN

WARMTENETTEN

Warmte Infrastructuur Subsidie (WIS)

Binnenkort start de langverwachte ‘warmtenetinvesteringssubsidie’, soms ook aangekondigd als warmte infrastructuur-subsidie, of de ‘maatschappelijke investeringssubsidie warmtenetten’ van het Klimaatfonds. Wij houden het gemakshalve voorlopig maar even op de WIS-subsidie.

In het kort

WIS overzicht

Voor wie?

Warmtebedrijven, investeerders in nieuwe warmtenetten in de bestaande bouw.

Wanneer?

Wij verwachten dat de subsidieregeling eerste kwartaal 2023 officieel wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De eerste subsidieronde start dan waarschijnlijk in mei 2023.

Hoeveel?

Het budget voor het tijdvak 2023-2024 wordt geraamd op 200 miljoen euro.

De subsidie vergoedt maximaal 45% van de investeringskosten van het warmtenet. Daarbij geldt verder een maximum van 6.000 euro per aansluiting.

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld als impuls ter overbrugging van de 'onrendabele top' van warmtenet-investeringen (het verschil tussen de investeringskosten en de exploitatiewinst).

Overzicht van

WIS categorieën

Er is nog weinig bekend over de systematiek van de WIS en eventuele subsidiecategorieën. Wel verwachten we dat dit belangrijke elementen van de nieuwe regeling zullen zijn:

  • focus op bestaande bouw (doelmatig én met het oog op opschaling) 

  • nieuwbouw kan onderdeel zijn van een groter project, maar krijgt geen subsidie 

  • de regeling beloont goed uitgewerkte business-cases en ‘volwassen’ projecten 

  • BAK van nul euro zodat andere subsidies benut kunnen worden voor inpandige kosten. 

 

Vrouwelijke onderzoeker

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden WIS-subsidie

Zekerheid over de exacte subsidievoorwaarden en verdere details is er pas zodra de subsidieregeling officieel is gepubliceerd in de Staatscourant (verwacht februari/maart 2023). Nu al vragen? Onze experts volgen de voorbereidingen op de voet, en zijn als eerste op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

WAAROM DEZE SUBSIDIE?

Doel van de WIS-subsidie

Doel van de subsidie is het versnellen van de aanleg van nieuwe warmtenetten in de bestaande bouw. Dit gebeurt door het verstrekken van investeringssubsidies voor warmtebedrijven.

Voor warmtenetten kunnen overigens ook andere subsidieregelingen interessant zijn. Denk onder andere aan de SDE++, EIA, ISDE en SAH. EGEN kan een analyse maken van deze mogelijkheden en voor iedere businesscase een indicatie geven van de maximale subsidieopbrengsten.

“Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren.”

Neem contact op met Marco Gomis ﹥

Blijf op de hoogte

Nieuws

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en...

Lees meer

Contact

Meer weten over WIS?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81