HORIZON EUROPE

Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie

Schakel EGEN in

Start aanvraag Horizon Europe: mei 2021

Dien nu de subsidieaanvraag in!

Start aanvraag Horizon Europe: 2027

Horizon Europe in het kort

Horizon Europe is het grootste onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprogramma dat ooit is uitgevoerd en de opvolger van Horizon 2020.

 Voor wie?
 • Onderzoekers
 • Bedrijven
 • Overheden
 • De rest van de keten (bijv. startups, industrieën, verenigingen)

 Voor wat?

Horizon Europe richt zich op zowel kleinschalige projecten (bijvoorbeeld netwerkactiviteiten) als grootschalige innovatieprojecten.

 

 Subsidiebudget €5 miljard

Het totale budget voor Horizon Europe 2021 – 2027 bedraagt €95,5 miljard euro.

 

DOEL VAN HORIZON EUROPE

Met Horizon Europe wil Europa de wetenschap en innovatie in het bedrijfsleven en de academische wereld stimuleren. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten.

Horizon Europe Cluster 5 & 6

Cluster 5: Klimaat, energie en mobiliteit
Het kaderprogramma van Horizon Europe, cluster 5, streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2050. Het doel is het versnellen van groene en digitale transities en daarmee samenhangende transformaties van de economie, de industrie en de samenleving. Het betreft de transitie naar klimaat- en milieuvriendelijke energie- en mobiliteitssectoren.

Cluster 6: Voeding, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw and milieu
Het Horizon Europe kaderprogramma, cluster 6, financiert projecten die bijdragen aan onderzoek en innovatieve oplossingen die gericht zijn op o.a biodiversiteit, ecosysteemdiensten, voedselsystemen, landbouw, visserij en aquacultuur, circulaire economie en klimaatverandering. Activiteiten in het kader van dit cluster ondersteunen rechtstreeks de Europese Green Deal, de Overeenkomst van Parijs, en duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Thema’s binnen Horizon Europe

Pijler 1: Excellent Onderzoek

 • Baanbrekend onderzoek (ERC)
 • Bevorderen van (internationale) mobiliteit
 • Trainen van onderzoekers
 • Het versterken van de kwaliteit en toegankelijkheid van onderzoeksinfrastructuren

Pijler 2: Wereldwijde Uitdagingen & Industriële Concurrentie in Europa

 • Aanpakken van wereldwijde uitdagingen en het bevorderen van concurrentie op het gebied van:
  • Gezondheid
  • Cultuur, Creativiteit en Inclusieve Samenleving
  • Binnenlandse Veiligheid
  • Digitaal, Industrie en Ruimte
  • Klimaat, Energie en Mobiliteit
  • Voedsel, Bio-economie, Natuurlijke grondstoffen, Landbouw en Milieu

Pijler 3: Innovatief Europa

 • Bevorderen van het innovatieklimaat
 • Het versterken van het concurrentievermogen van Europa

Wat is nieuw in Horizon Europe? 

 • Strategische programmering voor meer planningszekerheid
 • Het ‘missies’ -formaat is een van de belangrijkste innovaties van Horizon Europa. Binnen de missies wil de Europese Commissie belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals kanker en klimaatverandering aanpakken. Het gaat om ambitieuze initiatieven die oplossingen moeten bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen in Europa. In tegenstelling tot de gangbare manier van onderzoek, waarin er oplossingen voor problemen worden ontwikkeld, hebben missies de ambitie om de samenleving te veranderen en vorm te geven.
 • Er zijn vijf specifieke missies (Horizon Europe-missies):
 1. EU Science & Innovation
 2. Aanpassing aan klimaatverandering, inclusief maatschappelijke transformatie → Meer informatie 
 3. Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren
 4. Klimaatneutrale en slimme steden
 5. Bodemgezondheid en voeding → Meer informatie 
Lessen voor de toekomst – leerpunten  uit Horizon 2020 Belangrijkste nieuwigheden Horizon Europe
Ondersteunen van baanbrekende innovaties European Innovation Coucil
Creëren van meer impact door missiegerichtheid en burgerbetrokkenheid Breed gedragen Europese R&I missies
Openheid versterken Open science beleid
Rationaliseren van het financieringslandschap Nieuwe benadering van partnerschappen
Verminderen van de administratieve lasten Eenvoudigere regels

Het aanvraagproces in Horizon Europe

In de uitvoering verandert er weinig tussen Horizon Europe en Horizon 2020. Horizon Europe werkt de subsidiemogelijkheden uit in calls (tenders) waarop je jouw aanvraag zo goed mogelijk moet laten aansluiten. Afhankelijk van de call zijn er de volgende soorten acties:

 • Research and Innovation Action (RIA): deze onderzoeksprojecten richten zich op ontwikkeling van nieuwe state-of-the-art kennis en technologie. Projecten sluiten perfect aan op de omschreven uitdagingen. Het subsidiepercentage is 100%.
 • Innovation Action (IA): deze projecten staan qua technologische timing (TRL) verder weg van de RIA. Het gaat om activiteiten die de marktintroductie versnellen, zoals demonstraties en opschalen. Het verwachte
 • Coordination and Support Action (CSA): met CSA financiert Horizon Europe Het gaat hierbij om het opzetten van excellente (internationale) netwerken op het gebied van onderzoek, innovatie en educatie. Het subsidiepercentage is 100%.

Ondersteuning van EGEN 

De specialisten van EGEN staan je bij in alle stappen van het Horizon Europe traject. Zo zorgen we er samen voor dat jouw ideeën zich vertalen naar een succesvol, duurzaam project, waardoor we de aarde een stukje groener maken! Onze groene services:

Na goedkeuring van de aanvraag

Nadat je aanvraag is goedgekeurd kunnen wij je helpen met een economische analyse van je innovatie door middel van onze exploitatie-dienst. Ook ondersteunen wij jouw organisatie met de subsidieadministratie en de bijbehorende rapportages. Binnen onze dienst business modelling stellen we samen met jou een business case of business plan op zodat je meer inzicht krijgt in hoe je een succes maakt van je bedrijf.

Sinds vele jaren levert EGEN een breed scala aan innovatiediensten voor meerdere Horizon 2020-, Framework Programma’s- en Intelligent Energy Europe-projecten. Onze diensten zorgen voor een kwalitatief hoogstaand subsidieaanvraagproces en een vlotte uitvoering van projecten die een echte meerwaarde opleveren. Het nieuwe Horizon Europe-programma biedt enorme kansen voor innovatie in de hele sector.

Sinds vele jaren levert EGEN een breed scala aan innovatiediensten voor meerdere Horizon 2020-, Framework Programma’s- en Intelligent Energy Europe-projecten. Onze diensten zorgen voor een kwalitatief hoogstaand subsidieaanvraagproces en een vlotte uitvoering van projecten die een echte meerwaarde opleveren. Het nieuwe Horizon Europe-programma biedt enorme kansen voor innovatie in de hele sector.

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.