Horizon Europe

Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie

Contact EGEN

Innoveren in Europa

Horizon Europe programma

Horizon Europe is de naam van het Europese meerjarenprogramma voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Het is de opvolger van het eerdere programma Horizon 2020, en geldt voor de periode 2021-2027. Het programma bestaat uit een groot aantal deelprogramma’s met eigen subsidierondes, voorwaarden en aanvraagtermijnen.

In het kort

Horizon Europe programma overzicht

Voor wie?

Horizon Europe staat open voor organisaties in de EU-lidstaten en geassocieerde landen. Van start-ups, mkb’s, universiteiten en onderzoeksinstellingen tot grote ondernemingen en overheden. De lat ligt echter hoog: alle projecten worden beoordeeld op hun excellentie, impact en kwaliteit van uitvoering en alleen de hoogst gerangschikte worden geselecteerd. Veel ‘subsidie-calls’ vereisen de samenwerking van ten minste drie partijen uit drie verschillende landen.

Hoeveel?

Horizon Europe 2021-2027 heeft een budget van in totaal ruim 95 miljard euro.

Overzicht van

Horizon Europe thema’s

Als EGEN richten wij ons met name op innovaties die aansluiten op de volgende twee thematische ‘clusters’ van Horizon Europe:

  • Cluster 4 (‘Digitaal, industrie and ruimte’) is gericht op digitalisering en efficiëntere industriële processen. EGEN richt zich specifiek op de industriële processen.
  • Cluster 5 (‘Klimaat, energie en mobiliteit’) is gericht op een klimaatneutraal Europa in 2050, en steunt innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan een snellere transitie naar het klimaat- en milieuvriendelijker maken van de Europese energie- en mobiliteitssector.
  • Cluster 6 (‘Voeding, bio-economie, natuurlijke hulpbronnen, landbouw en milieu’) financiert innovatieprojecten gericht zijn op o.a. biodiversiteit, ecosysteemdiensten, voedselsystemen, landbouw, visserij en aquacultuur, circulaire economie en klimaatverandering.

Hier vind je de tool van de Europese Commissie, reeds gefilterd om alleen open oproepen in deze drie clusters te tonen. Gebruik de zoekfunctie om de oproepen te vinden waarin je geïnteresseerd bent en neem contact op met EGEN om deze te bespreken.

Horizon Europe themes

Waarom deze subsidie

Het doel van Horizon Europe

De doelstellingen van Horizon Europe zijn gebaseerd op drie beleidspilaren:

  1. stimuleren van excellent onderzoek,
  2. aanpak van belangrijke Europese uitdagingen en
  3. het bevorderen van het Europese ‘innovatieklimaat’.

Deze doelen zijn nader uitgewerkt in verschillende programma’s rondom een aantal thematische clusters. Het gaat daarbij om thema’s op het gebied van onder meer Milieu, Gezondheid, Voeding, Veiligheid, Mobiliteit en Energie.

“Sinds vele jaren levert EGEN een breed scala aan innovatiediensten voor meerdere Horizon 2020-, Framework Programma’s- en Intelligent Energy Europe-projecten. Onze diensten zorgen voor een kwalitatief hoogstaand subsidieaanvraagproces en een vlotte uitvoering van projecten die een echte meerwaarde opleveren. Het nieuwe Horizon Europe-programma biedt enorme kansen voor innovatie in de hele sector.”

Neem contact op met Thomas Maidonis →

Waarvoor is het Horizon Europe programma

Typen projecten

Horizon Europe werkt de subsidiemogelijkheden uit in verschillende oproeprondes (tenders / calls for proposals). Enkele veel voorkomende projectsoorten (‘acties’) daarbij zijn:

  • Research and Innovation Actions (RIA): onderzoeksprojecten gericht op de eerste ontwikkeling van nieuwe state-of-the-art kennis en technologie. Projecten sluiten perfect aan op de omschreven uitdagingen. Het subsidiepercentage is 100%.
  • Innovation Actions (IA): innovatieprojecten in een meer gevorderd stadium (dichter bij de marktintroductie, zoals praktijkdemonstraties of opschaling). De subsidie bedraagt dan 60-70% van de projectkosten (m.u.v. non-profitorganisaties die nog steeds in aanmerking komen voor 100% financiering).
  • Coordination and Support Actions (CSA): het aanpakken van sectorale vraagstukken, het opzetten van excellente internationale netwerken op het gebied van onderzoek, innovatie en educatie, etc. Het subsidiepercentage is 100%.

 

Horizon Europe magazine

Download meer informatie

Het Horizon Europe magazine

Wil jij je innovatiestrategie een boost geven door gebruik te maken van Horizon Europe-financiering?

Download het Horizon Europe E-magazine en vind er al de tools en informatie om van jouw project een succes te maken.

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De specialisten van EGEN staan je bij in alle stappen van het Horizon Europe traject. Zo zorgen we er samen voor dat jouw ideeën zich vertalen naar een succesvol, duurzaam project, waardoor we de aarde een stukje groener maken! Onze groene services:

 

Horizon Europe services

Blijf op de hoogte

Nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over Horizon Europe?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81