AanZET-subsidie

Subsidie voor de aanschaf van een nieuwe, uitstootvrije vrachtauto

Contact EGEN

Schone vrachtwagens

Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

De AanZET-subsidieregeling maakt het aantrekkelijker om te investeren in schone vrachtauto’s. De subsidie verkleint namelijk het prijsverschil tussen een ‘klassieke’ dieseltruck en een schone zero-emissie (volledig uitstootvrije) truck.

De AanZET-regeling is gericht op ondernemers en non-profitorganisaties die een N2 of N3 vrachtauto willen aanschaffen. De subsidie is bedoeld als stimulans om niet te kiezen voor een ‘gewone dieseltruck’, maar voor een schone, emissieloze vrachtwagen met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving. Er kan subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van één of meer vrachtauto’s (maximaal 20).

In het kort

AanZET overzicht

Voor wie?

Ondernemingen

Non-profitorganisaties

Wanneer?

Het aanvragen van AanZET-subsidies kan alleen binnen officiële aanvraagrondes:

 • Van 26 maart 2024 (9:00 uur) t/m uiterlijk 27 december 2024 (echter zolang het budget reikt: het gereserveerde budget was na 1 a 2 dagen reeds uitgeput).
 • Van 7 januari 2025 (9:00 uur) t/m uiterlijk 31 december 2025 (zolang het budget reikt).
 • Van 6 januari 2026 (9:00 uur) t/m uiterlijk 31 december 2026 (zolang het budget reikt).
 • Van 5 januari 2027 (9:00 uur) t/m uiterlijk 7 mei 2027 (zolang het subsidiebudget reikt).

Hoeveel?

Het budget voor de AanZET-subsidie wordt bepaald per jaar/aanvraagronde. Het budget voor 2023 bedroeg 30 miljoen euro. Voor de ronde van 2024 was een budget gereserveerd van 45 miljoen euro (o.v.b. goedkeuring door de Eerste Kamer).

De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de meerkosten van de emissieloze vrachtauto ten opzichte van een dieselvrachtauto. Het subsidiebedrag hangt af van het type voertuig, de verkoopprijs en het type organisatie dat de vrachtauto aanschaft.

Waarvoor?

Koop of financial lease van maximaal 20 nieuwe, uitstootvrije vrachtauto’s.

Overzicht van

AanZET categorieën

 • Zero-emissie N2 bakwagenchassis vanaf 4.250 kg
 • Zero-emissie N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg
 • Zero-emissie N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg
 • Zero-emissie N3 opleggertrekker.
Aanzet regeling voor vrachtwagens

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden AanZET

Aan de subsidieregeling zijn diverse voorwaarden verbonden, waaronder deze:

Het moet gaan om een vrachtauto van het type N2 of N3 (zoals hierboven bedoeld). De vrachtwagen is volledig emissieloos (uitstootvrij) en rijdt alleen met een elektromotor.

De vrachtwagen moet nieuw worden aangeschaft. Het kan daarbij gaan om koop, maar óók om financial lease. In dat laatste geval moet de subsidie worden aangevraagd door de ‘lessee’ (het bedrijf dat de vrachtwagen gaat financial-leasen). Bij operational lease kan alleen de leasemaatschappij/verhuurder de AanZET-subsidie aanvragen.

De vrachtauto moet minstens vier jaar in eigendom blijven van de subsidieontvanger (dit wordt gecontroleerd op basis van de tenaamstelling bij RDW). De subsidie wordt berekend op basis van de aanschafprijs (exclusief btw) zoals opgenomen in het koop- of financial leasecontract.

Op het moment van de subsidieaanvraag mogen er nog geen definitieve verplichtingen zijn aangegaan. Er moet dan sprake zijn van een voorlopige koop- of financial-leaseovereenkomst (zonder onherroepelijke verplichtingen).

Waarom deze subsidie?

Doel van AanZET

De AanZET-subsidie is bedoeld als stimulans om niet te kiezen voor een ‘gewone dieseltruck’, maar voor een schone, emissieloze vrachtwagen met batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving.

“Ik maak deel uit van het Transportation team, dat zich vooral richt op de transitie naar slimme en duurzame mobiliteit voor het vervoer van mensen en goederen. Het mooie van deze sector is dat hij verbonden is met de energietransitie, want schepen, vliegtuigen en vrachtwagens gaan over op andere/schonere brandstoffen.”

Neem contact op met Maurits Simons →

maurits simons

Subsidiebedragen

Hoeveel levert de AanZET-subsidie op?

De subsidie bestaat uit een bijdrage aan de meerkosten van de emissieloze vrachtauto ten opzichte van een dieselvrachtauto. Het subsidiebedrag hangt af van drie factoren: 1) het type voertuig, 2) de verkoopprijs, en 3) het type organisatie dat de vrachtauto aanschaft.

Voor een zero-emissie N2 bakwagenchassis van 4.250 kg of zwaarder:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 12,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 17.800 euro).
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 19% van de verkoopprijs (tot maximaal 26.800 euro).
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 25% van de verkoopprijs (tot maximaal 35.700 euro).

Voor een zero-emissie N3 bakwagenchassis tot en met 18.000 kg:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 15% van de verkoopprijs (tot maximaal 43.600 euro).
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 21,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 63.700 euro).
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 28,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 84.000 euro).

Voor een zero-emissie N3 bakwagenchassis vanaf 18.000 kg:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 16,9% van de verkoopprijs (tot maximaal 56.700 euro).
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 24,3% van de verkoopprijs (tot maximaal 81.500 euro).
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 31,7% van de verkoopprijs (tot maximaal 106.300 euro).

Voor een zero-emissie N3 opleggertrekker:

 • grote ondernemingen: de subsidie vergoedt 20% van de verkoopprijs (tot maximaal 72.700 euro).
 • middelgrote ondernemingen: de subsidie vergoedt 28,5% van de verkoopprijs (tot maximaal 102.300 euro).
 • kleine ondernemingen en non-profitinstellingen: de subsidie vergoedt 37% van de verkoopprijs (tot maximaal 131.900 euro).

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De experts van EGEN hebben veel ervaring met het aanvragen van subsidies op het gebied van transport, klimaat en innovatie. Zij gaan voor jou na welke regelingen het beste aansluiten op de plannen en wensen van jouw organisatie.

Schaf je een emissieloze vrachtauto aan, dan is de AanZET-subsidie niet de enige regeling die in beeld komt. Je kunt dan namelijk ook nog gebruik maken van een ander voordeel: de Milieu-investeringsaftrek (MIA). Daarmee kun je nóg een deel van de meerkosten afdekken.

Kortom, het is goed om eens te sparren met onze experts – zij kennen de subsidiewereld door en door en vertellen je graag wat de mogelijkheden zijn. Natuurlijk helpen zij je ook bij het opstellen van een optimale subsidieaanvraag.

Aanzet subsidie vrachtwagens

Blijf op de hoogte

Nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over de AanZET-subsidie?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81