SDS-subsidie

Bouw of verbouw een binnenvaart- of zeeschip en doe ervaring op met het toepassen van innovaties die de duurzaamheid bevorderen

Contact EGEN

Duurzame scheepsbouw

Subsidie Duurzame innovatieve Scheepsbouw (SDS)

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) richt zich op het mogelijk maken van de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus. Bouw of verbouw je een binnenvaart- of zeeschip? Maak dan gebruik van de SDS-subsidie.

In het kort

SDS subsidie overzicht

Voor wie?

Scheepswerven

Wanneer?

Jaarlijks kent deze regeling twee tenders. De eerstvolgende tender wordt verwacht in 2023.

Hoeveel?

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en is maximaal 1,25 miljoen euro. Het subsidiebudget is 2,3 miljoen euro per tender (2 tenders per jaar).

Waarvoor?

Scheepsbouwinnovatieprojecten die gericht zijn op:

  • de ontwikkeling en het ontwerp van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies
  • de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie

Waarom deze subsidie?

Doel van de SDS

Het doel van de SDS is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren. Hiertoe ondersteunt ze scheepsbouwinnovatieprojecten gericht op experimentele ontwikkeling bij de (ver)bouw van een schip of drijvende off-shore constructie.

“Ik ben managing consultant bij EGEN en verantwoordelijk voor de dagelijkse interne aansturing van het EGEN mobiliteitsteam. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor de interne aansturing van het EGEN team op het vlak van HR, Finance & ICT.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

Toetsingscriteria

SDS tenderprocedure

De SDS werkt via een tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de beste projecten subsidie krijgen. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt en rangschikt aanvragen op basis van de volgende criteria:

 

  • innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject
  • bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart
  • economische potentie en toepassingsmogelijkheden
  • kwaliteit van de aanvraag

Overzicht van

SDS thema’s

 

  • Emissievermindering
  • Alternatieve brandstoffen
  • Geluid
  • Duurzame Levencyclus
sds subsidie schepen

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden SDS

Het te (ver)bouwen schip is een zee- of binnenvaartschip met een brutogewicht van minimaal 100 ton, bestemd voor het vervoer van passagiers of goederen of voor het verrichten van een speciale dienst.

Sleepboten hebben een minimaal vermogen van 365 kW.

Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.

De subsidieaanvrager – de scheepswerf – mag vóór het aanvragen van de subsidie geen overeenkomst sluiten met de opdrachtgever voor het (ver)bouwen van een schip of drijvende offshore-constructie. Kans op contractsluiting via een intentieverklaring is wel toegestaan.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is 'hot', zo merken de experts van PNO Chemistry en EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends...

Lees meer
Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Subsidie Circulaire Ketenprojecten vereist snelle indiening

Ook in 2023 is er weer subsidie voor het circulair maken van product- en materiaalketens. De regeling Circulaire Ketenprojecten gaat op 23 maart open voor aanvragen. Eén ding is zeker: belangstellenden moeten er snel bij zijn! Over de subsidie Circulaire...

Lees meer

Contact

Meer weten over SDS?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81