SDS-subsidie

Bouw of verbouw een binnenvaart- of zeeschip en doe ervaring op met het toepassen van innovaties die de duurzaamheid bevorderen

Contact EGEN

Duurzame scheepsbouw

Subsidie Duurzame innovatieve Scheepsbouw (SDS)

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw (ook bekend als ‘subsidiemodule Duurzame Innovatieve Scheepsbouw’) stimuleert innovaties voor het bouwen/verbouwen van binnenvaartschepen, zeeschepen en offshore-constructies. De nadruk ligt daarbij op nieuwe, experimentele technologieën op het gebied van duurzaamheid, emissievermindering, alternatieve brandstoffen en geluidsreductie. De regeling zou eigenlijk stoppen in mei 2023, maar is met 1 jaar verlengd in verband met een nieuwe opstellingsronde.

In het kort

SDS subsidie overzicht

Voor wie?

Scheepswerven

Wanneer?

De aanvraagronde van 2023 staat open van 6 mei tot en met 6 september 2023 (17:00 uur). Aanvragen worden behandeld volgens het tender-principe.

Hoeveel?

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en is maximaal 1,25 miljoen euro. Het subsidiebudget voor 2023 bedraagt 2,3 miljoen euro.

Waarvoor?

Scheepsbouwinnovatieprojecten die gericht zijn op:

  • de ontwikkeling en het ontwerp van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies
  • de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie

Waarom deze subsidie?

Doel van de SDS

Het doel van de SDS is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren. Hiertoe ondersteunt ze scheepsbouwinnovatieprojecten gericht op experimentele ontwikkeling bij de (ver)bouw van een schip of drijvende off-shore constructie.

“Ik ben managing consultant bij EGEN en verantwoordelijk voor de dagelijkse interne aansturing van het EGEN mobiliteitsteam. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor de interne aansturing van het EGEN team op het vlak van HR, Finance & ICT.”

Neem contact op met Simone Zwijnenberg →

Jeroen de Hosson

Toetsingscriteria

SDS tenderprocedure

De SDS werkt via een tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de beste projecten subsidie krijgen. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt en rangschikt aanvragen op basis van de volgende criteria:

  • innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject
  • bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart
  • economische potentie en toepassingsmogelijkheden
  • kwaliteit van de aanvraag

 

Overzicht van

SDS thema’s

 

  • Emissievermindering
  • Alternatieve brandstoffen
  • Geluid
  • Duurzame Levencyclus
sds subsidie schepen

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden SDS

Het te (ver)bouwen schip is een zee- of binnenvaartschip met een brutogewicht van minimaal 100 ton, bestemd voor het vervoer van passagiers of goederen of voor het verrichten van een speciale dienst.

Sleepboten hebben een minimaal vermogen van 365 kW.

Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.

De subsidieaanvrager – de scheepswerf – mag vóór het aanvragen van de subsidie geen overeenkomst sluiten met de opdrachtgever voor het (ver)bouwen van een schip of drijvende offshore-constructie. Kans op contractsluiting via een intentieverklaring is wel toegestaan.

Blijf op de hoogte

Nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over SDS?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81