SDS

(Ver)bouw een binnenvaart- of zeeschip en doe ervaring op met het toepassen van duurzame innovaties

Schakel EGEN in

AANVRAAGRONDES

Jaarlijks kent deze regeling twee tenders. De huidige tender heeft als einddatum 4 oktober 2022 (17:00 uur).

SDS IN HET KORT

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) richt zich op het mogelijk maken van de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus. Bouw of verbouw je een binnenvaart- of zeeschip? Maak dan gebruik van de SDS-subsidie.

 Voor wie?

Scheepswerven

Waarvoor?

Scheepsbouwinnovatieprojecten die gericht zijn op:

 • de ontwikkeling en het ontwerp van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies
 • de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie

Subsidiebudget en -bedragen

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en is maximaal 1,25 miljoen euro. Het subsidiebudget is 2,3 miljoen euro per tender (2 tenders per jaar).

 

 Thema’s binnen SDS

 • emissievermindering
 • alternatieve brandstoffen
 • geluid
 • duurzame levenscyclus

Voorwaarden

 • Het te (ver)bouwen schip is een zee- of binnenvaartschip met een brutogewicht van minimaal 100 ton, bestemd voor het vervoer van passagiers of goederen of voor het verrichten van een speciale dienst.
 • Sleepboten hebben een minimaal vermogen van 365 kW.
 • Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
 • De subsidieaanvrager – de scheepswerf – mag vóór het aanvragen van de subsidie geen overeenkomst sluiten met de opdrachtgever voor het (ver)bouwen van een schip of drijvende offshore-constructie. Kans op contractsluiting via een intentieverklaring is wel toegestaan.

 Toetsingscriteria

De SDS werkt via een tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de beste projecten subsidie krijgen. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt en rangschikt aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject
 • bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart
 • economische potentie en toepassingsmogelijkheden
 • kwaliteit van de aanvraag

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Het doel van de SDS is het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren. Hiertoe ondersteunt ze scheepsbouwinnovatieprojecten gericht op experimentele ontwikkeling bij de (ver)bouw van een schip of drijvende off-shore constructie.

Typen projecten

Scheepsbouwinnovatieprojecten die gericht zijn op:

 • de ontwikkeling en het ontwerp van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies
 • de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie

Ik ben managing consultant bij EGEN en verantwoordelijk voor de dagelijkse interne aansturing van het EGEN mobiliteitsteam. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor de interne aansturing van het EGEN team op het vlak van HR, Finance & ICT.

Ik ben managing consultant bij EGEN en verantwoordelijk voor de dagelijkse interne aansturing van het EGEN mobiliteitsteam. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor de interne aansturing van het EGEN team op het vlak van HR, Finance & ICT.

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.