SDS

Bouw of verbouw een binnenvaart- of zeeschip en doe ervaring op met het toepassen van innovaties die de duurzaamheid bevorderen

Schakel EGEN in

SUBSIDIE DUURZAME INNOVATIEVE SCHEEPSBOUW IN HET KORT

De Subsidie Duurzame innovatieve Scheepsbouw (SDS) richt zich op het mogelijk maken van de introductie van vernieuwende, experimentele technologieën in de markt voor scheepsnieuwbouw en -ombouw die bijdragen aan duurzame ontwikkeling op het gebied van emissievermindering, alternatieve brandstoffen, geluid of een duurzame levenscyclus. Bouw of verbouw je een binnenvaart- of zeeschip? Maak dan gebruik van de SDS-subsidie.

 Voor wie?

Scheepswerven

 Voor wat?

Scheepsbouwinnovatieprojecten die gericht zijn op:

 • de ontwikkeling en het ontwerp van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies
 • de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie

Subsidiebedrag max. €1,25 miljoen per project

De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten en is maximaal €1,25 miljoen. Het totale subsidiebudget is €2,3 miljoen per tender (2 per jaar).

 

 Thema’s binnen SDS

 • emissievermindering
 • alternatieve brandstoffen
 • geluid
 • duurzame levenscyclus
Criteria

Voorwaarden

 • Het te (ver)bouwen schip is een zee- of binnenvaartschip met een brutogewicht van minimaal 100 ton, bestemd voor het vervoer van passagiers of goederen of voor het verrichten van een speciale dienst.
 • Sleepboten hebben een minimaal vermogen van 365 kW.
 • Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
 • De subsidieaanvrager – de scheepswerf – mag voor het aanvragen van de subsidie geen overeenkomst sluiten met de opdrachtgever voor het (ver)bouwen van een schip of drijvende offshore-constructie. Kans op contractsluiting via een intentieverklaring is wel toegestaan.

 Toetsingscriteria

De SDS werkt via een tenderprocedure. Dat wil zeggen dat de beste projecten subsidie krijgen. Subsidieverstrekker RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) beoordeelt en rangschikt aanvragen op basis van de volgende criteria:

 • innovatiegehalte van het scheepsbouwinnovatieproject
 • bijdrage van het scheepsbouwinnovatieproject aan de verduurzaming van de scheepvaart
 • economische potentie en toepassingsmogelijkheden
 • kwaliteit van de aanvraag

DOEL VAN DE SUBSIDIE

Het doel van de SDS is het bijdragen aan het stimuleren van innovatieve manieren om verduurzaming in de scheepsbouw te realiseren. Hiertoe ondersteunt ze scheepsbouwinnovatieprojecten gericht op experimentele ontwikkeling bij de (ver)bouw van een schip of drijvende off-shore constructie.

Type projecten

Scheepsbouwinnovatieprojecten die gericht zijn op:

 • de ontwikkeling en het ontwerp van een nieuwe scheepsklasse of een nieuwe klasse drijvende en bewegende offshore-constructies
 • de ontwikkeling van een nieuw onderdeel van een schip of drijvende en bewegende offshore-constructie

Ik ben managing consultant bij EGEN en verantwoordelijk voor de dagelijkse interne aansturing van het EGEN mobiliteitsteam. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor de interne aansturing van het EGEN team op het vlak van HR, Finance & ICT.

Ik ben managing consultant bij EGEN en verantwoordelijk voor de dagelijkse interne aansturing van het EGEN mobiliteitsteam. Verder ben ik ook verantwoordelijk voor de interne aansturing van het EGEN team op het vlak van HR, Finance & ICT.

CONTACT

Hoe kunnen wij je helpen met duurzame energie & energiebesparing? Stuur ons een bericht en wij nemen contact met je op.