MIA en Vamil

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke investeringen. 

Contact EGEN

Fiscale voordelen voor milieuvriendelijke investeringen

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)

De MIA en de Vamil zijn twee fiscale stimuleringsregelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Het gaat hier om verschillende regelingen die vaak worden gecombineerd. Dit kan dan zorgen voor een netto-belastingvoordeel dat kan oplopen tot 14% van het investeringsbedrag. Met de MIA profiteert de ondernemer van een forse investeringsaftrek (27%, 36% of 45% van het investeringsbedrag afhankelijk van de investering). Hierdoor verlaagt de fiscale winst van de ondernemer en betaalt hij minder belasting. De Vamil biedt de mogelijkheid om in één keer 75% van de investeringskosten op een willekeurig tijdstip af te schrijven. Door sneller afschrijven kan de ondernemer zijn fiscale winst verlagen, zodat hij dat jaar minder belasting betaalt. Dit kan zorgen voor een aantrekkelijk liquiditeitsvoordeel.  

In het kort

MIA en Vamil overzicht 

Voor wie?

Ondernemers die onder de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting vallen.

Wanneer?

Om gebruik te maken van de MIA/Vamil dien je de investering tijdig te 'melden' bij de RVO. Dit kan tot 3 maanden nadat de verplichting tot aankoop van het bedrijfsmiddel is aangegaan. Daarna kan de MIA/Vamil worden toegepast in je belastingaangifte.

Hoeveel?

In 2024 is het budget voor de MIA/Vamil-regeling: 217 miljoen euro

Waarvoor?

Investeringen die vermeld staan op de officiële Milieulijst komen in aanmerking voor de MIA/Vamil. Deze lijst wordt elk jaar geactualiseerd.

Overzicht van

MIA/Vamil thema’s 

  • Besparing van grondstoffen- en watergebruik (inclusief recycling, hergebruik, biobased en circulaire economie);
  • Voedselvoorziening en landbouwproductie (kassen, stallen, landbouwwerktuigen, visserij, verwerkingsapparatuur);
  • Mobiliteit (stiller, schoner en zuiniger transport, zoals duurzame voertuigen, vaartuigen en/of mobiele werktuigen);
  • Klimaat en Lucht (reductie van de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen, VOS, fijnstof, smog, geur, etc.); 
  • Ruimtegebruik (ecosystemen, biodiversiteit, oppervlaktewater, grondwater, bodemkwaliteit, gevaarlijke stoffen);
  • Gebouwde omgeving (o.a. duurzame gebouwen, bouwmaterialen, circulair/klimaatadaptief bouwen, installaties.  
MIA Vamil thema's

Voldoe aan alle

MIA/Vamil voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor de MIA/Vamil zijn:  

De aanvrager is ondernemer in Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de BES-eilanden.

De aanvrager is verder belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Het bedrijfsmiddel staat vermeld op de actuele Milieulijst en voldoet aan de genoemde eisen.

Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.

De investeringskosten bedragen minimaal 2.500 euro.

Dien de aanvraag in binnen 3 maanden na het geven van de opdracht.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen? 

Twijfel je of jouw investering in aanmerking komt voor de MIA en Vamil? Onze EGEN consultants adviseren u graag over de mogelijkheden en helpen je met je aanvraag.  

“Als Innovatie Consultant en Business Developer ben ik continu bezig met het identificeren van kansen, het opzetten van initiatieven en het vormgeven van projecten. Het is mijn doel om duurzame innovaties en investeringen van klanten te versnellen.”
Contact  rOY nEIJLAND →

BLIJF OP DE HOOGTE

Nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten over de MIA/Vamil?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mail
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81