TSE Gebouwde Omgeving

Subsidie voor het ontwikkelen van innovaties om gebouwen duurzamer te maken

Contact EGEN

Duurzame gebouwen in Nederland

Subsidieregeling Topsector Energie: Gebouwde Omgeving (TSE-GO)

Deze subsidieregeling wil helpen bij het duurzamer maken van woningen en utiliteitsgebouwen (gebouwen zonder woonfunctie). Daarbij is grote behoefte aan nieuwe producten en technische oplossingen. De regeling is op zoek naar ondernemers met goede ideeën voor innovatieve producten op dit gebied; zij kunnen deze subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een R&D-samenwerkingstraject dat hun idee vertaalt naar een concreet product.

In het kort

TSE Gebouwde Omgeving overzicht

Voor wie?

Deze subsidie kan alleen worden aangevraagd voor samenwerkingsprojecten met meerdere partners (waarvan minimaal 1 bedrijf). De andere partners kunnen een onderzoeksorganisatie/kennisinstelling zijn, of een of meerdere andere niet-gerelateerde bedrijven (mkb's of grootbedrijf). De regeling mikt primair op innovatieve technische bedrijven met eigen afdelingen voor R&D-werk en/of productontwikkeling.

Wanneer?

Subsidie aanvragen kan alleen binnen officiële aanvraagrondes. De ronde van 2023 loopt van 3 juli tot 5 september 2023 (17:00 uur).

Ingediende projecten worden beoordeeld volgens het tender-principe: alleen de beste projecten ontvangen subsidie.

Hoeveel?

De subsidie kan oplopen tot 500.000 euro per project. De subsidie bestaat uit een bijdrage van tussen de 40% en 60% aan de projectkosten (voor onderzoeksinstellingen kan dit oplopen tot 80%). Voor het jaar 2023 is een subsidiebudget gereserveerd van 2.865.000 euro.

Waarvoor?

De subsidie is voor de ontwikkeling van nieuwe producten voor het duurzamer maken van gebouwen (woningen of utiliteitsbouw). Het gaat hier alleen om technische R&D-projecten, gericht op producten binnen de thema's van de subsidieregeling (zie hieronder). NB: pilots en demonstratieprojecten vallen buiten deze subsidieregeling (net als fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek).

Overzicht van

TSE-GO thema’s

De subsidie is bedoeld voor de ontwikkeling van nieuwe producten op het gebied van:

  • Zonnestroomsystemen voor gebouwen (technisch nieuw, of minimaal sterk verbeterd)
  • Renovatie-arrangementen voor woningen en utiliteitsgebouwen
  • Oplossingen voor verduurzaming van collectieve warmte- en koudevoorziening
  • Slimme oplossingen voor betere betrouwbaarheid/betaalbaarheid van de elektriciteitsvoorziening.
TSE GO subsidie

Voldoe aan de eisen

Voorwaarden TSE-GO

Wil je in aanmerking komen voor de TSE Gebouwde Omgeving? Dan zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

Een project moet bestaan uit technische R&D-werkzaamheden in de zin van deze subsidieregeling.

Het project is gericht op het ontwikkelen van een nieuw innovatief product (inclusief diensten en processen).

Het beoogde product past binnen de officiële thema's van de regeling (zie omschrijving hierboven).

Het project duurt maximaal 2 jaar en leidt binnen 3 jaar tot een eerste gebruik/toepassing in Nederland.

Maximaal 50% van de projectkosten mogen worden gemaakt door betrokken onderzoeksinstellingen.

Verder maken projecten meer kans op subsidie naarmate zij beter scoren op criteria als de ‘nieuwheid’ van de innovatie (ook internationaal), de slaagkansen en risico’s, duurzaamheid en circulariteit, en de kwaliteit van het projectplan (en de samenwerking).

Waarom deze subsidie?

Doel van de TSE-GO

De subsidieregeling TSE Gebouwde Omgeving wil een bijdrage leveren aan de verduurzaming van (bestaande) gebouwen. De regeling valt onder de bredere TSE-kaderregeling (Topsector Energie) en is bedoeld als aanvulling op de MOOI-subsidie. Die laatstgenoemde regeling is algemener van opzet, maar alleen gericht op  grootschalige en langlopende onderzoeksprojecten.

Kom in contact

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

De consultants van EGEN hebben jarenlange ervaring met innovaties voor de gebouwde omgeving. Of het nu gaat om productontwikkeling, klimaatsubsidies, duurzame energie, of sterke operationele samenwerkingsprojecten. Zij adviseren met raad en daad bij met goede plannen voor nieuwe innovaties, bijbehorende subsidieaanvragen of andere vragen (zoals het vormen van een sterk consortium). Meer weten? Neem contact op!

”Ik werk vooral aan projecten binnen de energiesector en de Gebouwde Omgeving in het bijzonder. Mijn doel is om opdrachtgevers verder te helpen met het realiseren van hun Energietransitie ambities. Ik lever dan ook graag een bijdrage aan de ideevorming om succesvolle projecten te ontwikkelen en te financieren.”

Neem contact op met Marco Gomis →

Tim Huitema

Blijf op de hoogte

Nieuws

Contact

Meer weten over TSE Gebouwde Omgeving?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81