Europa loopt voorop bij waterstofinnovaties

Waterstof is ‘hot’, zo merken de experts van EGEN al geruime tijd. Hetzelfde beeld komt naar voren in een recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Zij deden onderzoek naar internationale trends en ontwikkelingen op het gebied van waterstof-gerelateerde innovaties in de afgelopen tien jaar. Dit artikel gaat kort in op de belangrijkste bevindingen.

Sleutelrol bij de klimaatdoelen voor 2050

Waterstof kan rekenen op een groeiende belangstelling, zo blijkt uit de recente studie van het Internationaal Energieagentschap (IEA) en het Europees Octrooibureau (EOB). Heel vreemd is dat niet, want waterstof kan een sleutelrol spelen bij de energietransitie en de klimaatdoelen voor 2050. Verdere innovaties zijn dan echter hard nodig, zo stellen de onderzoekers. Om die reden onderzochten zij de belangrijkste internationale trends en ontwikkelingen op het gebied van nieuwe waterstoftechnologieën. Daarbij keken zij naar het volledige scala aan waterstoftechnologieën, van waterstofvoorziening tot opslag, distributie, transformatie en eindgebruik-toepassingen.

Waterstoftrends op de wereldmarkt

Afgaand op octrooiaanvragen in het tijdvak 2011-2020 zijn belangrijke waterstofinnovaties steeds vaker afkomstig uit Europa (28%) en Japan (24%). De Verenigde Staten verliezen juist aan terrein. De positie van China en Zuid-Korea is nog relatief bescheiden, maar wel groeiende. Opvallend is verder de solide plek van Nederland in de top drie van Europese landen met waterstofinnovaties.

Nederland dankt die koploperspositie aan de aanwezigheid van diverse sterke partijen op het gebied van waterstof (zowel grote bedrijven als mkb’s) én over een gunstig subsidieklimaat dat waterstofinnovaties faciliteert en ondersteunt. Onder meer via het Nationaal Waterstof Programma (NWP), het International Clean Energy Partnership (ICEP-programma) en door bijdragen vanuit het Europese waterstofprogramma ‘IPCEI Waterstof’ (in totaal 1,6 miljoen euro).

Trends rondom waterstoftechnologieën

Wereldwijd hadden de meeste waterstofinnovaties in de afgelopen tien jaar betrekking op waterstof-productietechnologieën, zo meldt het onderzoeksrapport. Op dit moment gebeurt de productie van waterstof nog bijna volledig op basis van fossiele brandstoffen. De recente octrooigegevens laten echter een massale verschuiving zien richting alternatieve, emissiearme productiemethoden (zoals elektrolyse en fuel cells). Toch liggen er ook nog veel onbenutte kansen voor ‘groene’ innovaties, bijvoorbeeld rondom de opslag, distributie en transformatie van waterstof. En bijvoorbeeld gericht op cryogene opslag, grafeen tanks of brandstofcelmotoren. Of als schone grondstof voor kunstmestproductie, als brandstof voor langeafstandstransport, enzovoorts.

De waterstofexperts van EGEN

Bij PNO krijgen we regelmatig vragen van bedrijven die actief zijn op het gebied van waterstof. Bijvoorbeeld met plannen voor het opzetten van een productiefaciliteit of voor nieuwe innovatieve toepassingen, onderzoek, proefprojecten of pilots. Via ons dochterbedrijf EGEN (onderdeel van PNO Group) beschikken we over jarenlange expertise op dit gebied. Onze experts adviseren dan ook op een hoog niveau over innovatieplannen en de daarmee samenhangende subsidiemogelijkheden op het gebied van waterstof. Of het nu gaat om Nederlandse subsidies als de DEI+ (met een apart onderdeel voor waterstof), TSE Industrie studies of EIA of om Europese programma’s als Horizon Europe, Innovation Fund, of IPCEI Waterstof. Of om Wheesbee, onze slimme op AI gebaseerde tool die je op basis van ‘s werelds grootste databases inzicht geeft in voor jouw (waterstof)innovaties relevante technologische ontwikkelingen en octrooien.

Belangstelling voor onze diensten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die...

Lees meer
AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

AanZET-subsidieronde voor zero-emissie trucks 2023

Belangrijk nieuws voor transportbedrijven die willen investeren in het duurzamer maken van hun wagenpark: in april start een nieuwe aanvraagronde van de Aanschaf-subsidie voor schone Zero-Emissie Trucks (AanZET). Subsidieaanvragers moeten op tijd starten met hun...

Lees meer
Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

Topsector Energie (TSE) presenteert nieuwe subsidierondes 2023

De programma's van Topsector Energie omvatten een breed scala van subsidies voor industriebedrijven en andere partijen met topinnovaties op het gebied van energie en klimaat. De subsidieregelingen hebben namen als DEI+, VEKI, HER+ en TSE Industrie. Deze week werden de...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81