IPCEI Waterstof start nieuwe subsidierondes

Waterstofimport en -opslag en waterstoftoepassingen in mobiliteit en transport kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de Nederlandse én Europese klimaatdoelstellingen. Vanuit het IPCEI Waterstof-initiatief is nu een nieuwe subsidieronde van start gegaan voor projecten op het gebied van waterstofimport en -opslag. Begin 2023 volgt een subsidieronde voor toepassingen in mobiliteit en transport.

Wat is IPCEI?

De afkorting IPCEI staat voor ‘Important Projects of Common European Interest’. Het gaat daarbij om subsidiegelden voor bepaalde innovatiethema’s met een groot strategisch Europees belang. Nederland is betrokken bij een viertal IPCEI-initiatieven op het gebied van Health (in voorbereiding), Cloud Infrastructuur en Services (CIS), Micro-elektronica (ME2) en Waterstof (Hydrogen).

In het algemeen geldt dat de IPCEI-gelden bestemd zijn voor zeer grote projecten (zowel qua omvang en reikwijdte als qua ambities). Zo’n project moet betrekking hebben op een innovatieproject met ‘excellente’ technologie. Het project moet in Nederland worden uitgevoerd, maar er moet ook sprake zijn van een aanzienlijke Europese impact. Samenwerking is een pré.

Over de verdeling van IPCEI-gelden in het algemeen

De verdeling van de IPCEI-gelden is in feite een ‘een-tweetje’ tussen Brussel en de nationale overheid. De rolverdeling is in grote lijnen als volgt:

  • Brussel bepaalt de IPCEI-thema’s, en maakt daarvoor een uitzondering op de staatsteunregels. Daardoor wordt het de lidstaat toegestaan om voor een IPCEI-project méér subsidie te verlenen dan gebruikelijk. De Nederlandse IPCEI-steun kan dan oplopen tot maximaal 100% van de onrendabele top van een project.
  • De Nederlandse overheid (of andere lidstaat) verzamelt zelf geschikte projecten via officiële ‘interessepeilingen’. De sterkste, meest kansrijke Nederlandse projecten worden in Nederland voorgeselecteerd en voorgelegd aan de Europese Commissie, die vervolgens nagaat of zij passen in het ICPEI-initiatief en extra steun mogen ontvangen. De subsidie wordt bekostigd en uitbetaald door de nationale overheid.

Hoe werkt IPCEI Waterstof?

Het Nederlandse IPCEI-programma voor Waterstof werkt op basis van vier fasen (aangeduid als golven/waves). De eerste golf liep in 2020/2021 en betrof de Hydrogen Technology Value Chain (Hy2Tech). Van de 51 Europese projecten ging er subsidie naar één groot Nederlands project gericht op het realiseren van een fuel cell productiefaciliteit (circa 21 miljoen euro subsidie).

In september liep de tweede golf, Hy2Use, een ronde die draaide om waterstofproductie door elektrolyse. De openstelling duurde slechts twee weken, het subsidiebudget bedroeg circa 783 miljoen euro. Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen is het gevraagde subsidiebedrag per MW waterstof outputvermogen één van de criteria.

Nieuwe rondes voor IPCEI Waterstof

De derde golf van IPCEI Waterstof is op 15 november 2022 opengesteld. Deze golf, genaamd Regional Hubs and Their Links (RHATL), handelt over import en opslag van waterstof. Dit kan gaan om projecten waarbij importterminals voor (derivaten van) waterstof worden gebouwd in Nederlandse havens, of projecten waarbij (derivaten van) waterstof grootschalig boven- of ondergronds worden opgeslagen. In de pre-notificatieronde van april 2022 zijn er 43 Europese projecten ingediend (waarvan 3 uit Nederland). De openstelling duurt tot en met 14 december 2022, het subsidiebudget bedraagt 595 miljoen euro.

De vierde en voorlopig laatste golf ten slotte heeft betrekking op Mobility & Transport (M&T). Vooralsnog bestaat de Nederlandse voorselectie uit 5 projecten die doorgaan naar de pre-notificatieronde van de EU. De subsidieregeling voor de vierde golf wordt begin 2023 gepubliceerd en krijgt een budget van 199 miljoen euro. De aanvraagronde loopt van 15 februari tot en met 14 maart 2023. Overigens zullen tankstations en mobiliteitstoepassingen (zoals voertuigen en boten) buiten deze ronde vallen. Er wordt nog nagedacht over mogelijke alternatieven voor ondersteuning.

Mogelijk volgen er later nog méér golven voor IPCEI Waterstof. Bijvoorbeeld voor H2 Capacity (‘IPCEI on European connected capacity projects for feedstock in different applications’). Dit is echter nog onzeker; bovendien staat het niet vast of Nederland er wel aan zal meedoen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

EGEN beschikt over uitgebreide expertise op het gebied van waterstof, of het nu gaat om de laatste innovatietechnieken of de nieuwste subsidiemogelijkheden. Daardoor zijn wij de aangewezen partij voor uw subsidieaanvraag- of innovatietraject. Zo kunnen onze experts u helpen met het opstellen van een goed projectplan, bij het maken van complexe berekeningen (van financiële of technische aard) en betrouwbare, deskundige project- en trajectbegeleiding bieden. Partijen die werken aan nieuwe waterstof-innovaties zijn wij graag van dienst! Meer weten over onze diensten? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81