CEF Transport: bereid je subsidieaanvraag goed voor!

De Connecting Europe Facility (CEF) heeft als doel investeringen in de Europese vervoers-, energie- en digitale infrastructuurnetwerken te versnellen. Eén van de onderdelen is CEF Transport, voor de versterking van de Europese vervoersinfrastructuur. Naar verwachting gaat deze regeling in september open. Dat duurt nog even – maar een goede voorbereiding loont!

Naar een duurzame vervoersinfrastructuur in Europa

CEF Transport, onderdeel van de Connecting Europe Facility (CEF), is een financieringsinstrument dat de verbetering en versterking van het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T) ondersteunt.

Met CEF Transport bouwt de Europese Commissie aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden. In toenemende mate is er aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer.

Thema’s van CEF Transport zijn:

  • Oplossen van ontbrekende schakels in het transportnetwerk.
  • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
  • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
  • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
  • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
  • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Over de subsidieregeling

CEF Transport richt zich op overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en bedrijven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). De subsidie is zowel bestemd voor studies als voor uitvoeringsprojecten.

Het budget van CEF Transport bedraagt ruim 25,8 miljard euro voor de periode 2021-2027. Subsidiebedragen kunnen oplopen tot 50% van de projectkosten.

Aanvraagrondes

Jaarlijks wordt een nieuwe subsidieoproep van CEF Transport gepubliceerd. De eerstvolgende oproep opent waarschijnlijk in september 2022.

Een specifiek onderdeel van CEF Transport is de Alternative Fuels Infrastructure Facility (AFIF). Dit onderdeel richt zich op de vernieuwing en verbetering van de Europese infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. AFIF kent een doorlopende subsidieoproep, deze blijft van kracht tot en met 2023.

Wat kan EGEN voor jou betekenen?

Heb jij ideeën voor een project dat past bij één van de thema’s van CEF Transport? Leg ze eens aan ons voor. De verwachte openstelling in september lijkt misschien nog ver weg, maar het is belangrijk om jouw subsidieaanvraag goed voor te bereiden. Wij hebben al diverse succesvolle CEF Transport-subsidieaanvragen verzorgd, en helpen ook jou graag verder! Neem contact op via telefoon 088-838 13 81 of stuur een bericht via het contactformulier hieronder.

Meer nieuws

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

EIA verruimd voor CCS, glastuinders en warmtenetten

Door een recente wijziging van de Energielijst 2023, is het mogelijk om tóch nog EIA-subsidie aan te vragen voor investeringen in warmte-infrastructuurprojecten, energiebesparingsopties voor de glastuinbouw en voor CCS-projecten. Over de EIA-subsidie en de...

Lees meer
VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

VEKI-subsidie voor industriële klimaatinvesteringen verruimd

Nederlandse industriebedrijven opgelet: de VEKI-subsidie is recent verruimd! Grote kans dat u dat nieuws heeft gemist, want de verruimingen zijn het gevolg van recente aanpassingen binnen de Europese staatssteunregels voor klimaatprojecten. In dit artikel geven onze...

Lees meer
Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

Innovatiesubsidie voor verduurzaming luchtvaart nu open

De subsidieregeling TopSector High Tech Vliegtuigmaakindustrie (hierna: TSH Vliegtuigmaakindustrie) sluit aan op het Akkoord Duurzame Luchtvaart en stimuleert onderzoeks- en ontwikkelprojecten die bijdragen aan CO2-reductie binnen de luchtvaart. Deze subsidie kan nu...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81