SDE++ subsidieregeling 2021 is gepubliceerd

Gepubliceerd op: 14 juli 2021 | Laatst bijgewerkt op: 4 augustus 2022

De SDE++ regeling voor het jaar 2021 is officieel vastgesteld en gepubliceerd in de Staatscourant. Dat betekent dat de spelregels voor de aanvraagronde van 2021 nu definitief vaststaan. En dat is welkom nieuws voor de vele belangstellenden die zich nu voorbereiden op een aanvraag (dit najaar). Speciaal voor hen zetten we hier de hoofdlijnen nog een keer helder op een rijtje.

Lange aanloop van de SDE++ subsidieronde 2021

SDE++ is de roepnaam van de subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energietransitie’. De regeling is bedoeld als een stimulans voor het grootschalig opwekken van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen, en biedt aantrekkelijke subsidies voor de exploitatiekosten van de bijbehorende installaties.

De SDE++ ziet er ieder jaar een beetje anders uit. Al meermalen schreven wij over de eerste contouren van de SDE++ aanvraagronde 2021. Maar dat was steeds op basis van vooraankondigingen en plannen die nog regelmatig werden bijgesteld. Zo is recent nog de beoogde startdatum met enkele weken verschoven. Met de nu gepubliceerde wijzigingen heeft de SDE++ regeling voor 2021 zijn vaste vorm. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten.

Subsidie voor welke categorieën productie-installaties?

De SDE++ subsidie kan in 2021  worden aangevraagd voor verschillende categorieën productie-installaties. In het kort gaat het om:

 • elektriciteit: Waterkracht/osmose, Windenergie, Fotovoltaïsche zonnepanelen
 • gas: Vergisting van biomassa, Vergassing (productie van biosyngas, incl. methaniseren)
 • warmte: Biomassa, Zonthermische systemen, Geothermie
 • broeikasgasreductie: Aquathermie, Daglichtkas, Fotovoltaïsch-thermische panelen met warmtepomp, Elektrische boiler, Industriële warmtepomp, Restwarmtebenutting, Waterstofproductie door elektrolyse, Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor wegvervoer en binnenvaart, CCS (afvang en permanente opslag van koolstofdioxide), CO₂- afvang en gebruik glastuinbouw.

Sommige van de genoemde categorieën (productie-installaties) vielen ook al vóór 2021 onder de SDE++. Sommige van die ‘bestaande categorieën’ zijn aangescherpt of uitgebreid. Daarnaast zijn er ook enkele nieuwe categorieën toegevoegd, die voor het eerst onder de subsidieregeling vallen.

Nieuwe categorieën productie-installaties

Bij elke nieuwe SDE++ ronde is het lang spannend voor welke nieuwe categorieën productie-installaties subsidie kan worden aangevraagd. Nieuw bij de ronde van 2021 zijn:

 • Photovoltaïsche (PVT)-systemen met een warmtepomp. Een PVT-systeem bestaat uit een zonnepaneel en een zonnecollector, en zorgt voor elektriciteit én warmte. Die warmte wordt extra verhoogd door de warmtepomp, voor gebruik in de gebouwde omgeving (bijvoorbeeld zwembaden of andere locaties waar behoefte is aan warm tapwater en ruimteverwarming).
 • CO₂-afvang en -gebruik in de glastuinbouw. Het gaat hierbij om CO₂ die wordt afgevangen bij een industriële installatie, en die een glastuinder gebruikt ter stimulering van de groei in zijn kassen. Door die inzet van ‘externe’ CO₂ hoeven tuinders zelf minder CO₂ te produceren met een ketel of WKK.
 • CO₂-arme productie van hernieuwbare brandstoffen voor wegtransport en binnenvaart. Dit biedt kansen voor producenten van bio-ethanol uit biomassa, bio-LNG uit monomestvergisting of uit allesvergisting, en diesel- en benzinevervangers uit pyrolyse-olie op basis van biomassa. Belangrijk hierbij: de geproduceerde brandstof moet wel worden afgezet op de Nederlandse markt.

Tijdschema voor SDE++ subsidieronde (indieningsfasen)

De jaarlijkse aanvraagrondes van de SDE++ kenmerken zich door een gefaseerde openstelling. Dit komt erop neer dat aanvragers een indieningsmoment kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ van hun project. De definitieve indieningsfasen voor de SDE++ ronde van 2021 zijn:

 • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 60 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 5 oktober (9:00 uur) tot 11 oktober 2021 (17:00 uur).
 • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 80 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 11 oktober (17:00 uur) tot 25 oktober 2021 (17:00 uur).
 • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 115 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 25 oktober (17:00 uur) tot 8 november 2021 (17:00 uur).
 • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 8 november (17:00 uur) tot 11 november 2021 (17:00 uur).

De bovenstaande ‘gefaseerde’ systematiek zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency (per hoeveelheid vermeden CO₂-uitstoot). Projecten die relatief veel subsidie vragen, komen pas in een latere fase aan bod (met het risico dat de subsidiepot leeg is). Anderzijds kan een aanvrager zijn slaagkansen ook vergroten door een eerdere ‘strategische’ aanvraag voor een lager subsidiebedrag. De beste aanvraagstrategie en timing kan per project/technologie verschillen. Belangstellenden kunnen onze experts om advies vragen bij het bepalen van de beste strategie, en middels een studie kunnen we inzicht geven in de verwachte ontwikkelingen van het budget.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81