Subsidieronde SDE++ 2021 bekend gemaakt

Wil je dit jaar SDE++ subsidie aanvragen? Noteer 21 september dan maar in je agenda: die dag gaat de nieuwe aanvraagronde van start. Maar er is méér te melden over de SDE++ regeling. Zo onthult het ministerie van EZK de nieuwe subsidiecategorieën en technieken die in 2021 voor het eerst in aanmerking kunnen komen. Je leest het hier.

Wat is de SDE++ subsidie?

De subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energietransitie’ (SDE++) is een van de belangrijkste instrumenten om de Nederlandse  klimaatdoelen te realiseren. De SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. De regeling biedt meerjarige subsidies voor de exploitatiekosten van installaties voor het opwekken van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen. De SDE++ subsidie kun je alleen aanvragen binnen officiële aanvraagrondes. In 2021 is er één SDE++ aanvraagronde. In een recente kamerbrief maakte het Ministerie van EZK daar meer details bekend over.

SDE++ ronde 2021: in vier fasen

De aanvraagronde van de SDE++ in 2021 start op 21 september. Het indienen van subsidieaanvragen kan tot uiterlijk 14 oktober 2021. Dat tijdvak valt aanzienlijk vroeger dan vorig jaar. Ongewijzigd is het budget: net als in 2020 is er opnieuw 5 miljard euro aan SDE-subsidies te verdelen! Ook dit jaar werkt de SDE++ weer met een ‘gefaseerde openstelling’. Dit komt er op neer dat je als aanvrager een indieningsmoment moet kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ van jouw project. In 2021 geldt:

 • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 60 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 21 september (9:00 uur) tot 27 september 2021 (17:00 uur).
 • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 80 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 27 september (17:00 uur) tot 4 oktober 2021 (17:00 uur).
 • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 115 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 4 oktober (17:00 uur) tot 11 oktober 2021 (17:00 uur).
 • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 11 oktober (17:00 uur) tot 14 oktober 2021 (17:00 uur).

Deze systematiek zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency (per hoeveelheid vermeden CO₂-uitstoot). Projecten die relatief veel subsidie vragen, komen pas in een latere fase aan bod (met het risico dat de subsidiepot leeg is). Anderzijds kan een aanvrager zijn slaagkansen ook vergroten door een eerdere ‘strategische’ aanvraag voor een lager subsidiebedrag. De beste aanvraagstrategie en timing kan per project/technologie verschillen en kan je veel opleveren. Onze experts vertellen je graag meer!

Nieuwe categorieën in de SDE++ 2021

De SDE++ biedt in 2021 weer subsidiekansen voor een breed scala aan projecten gericht op het grootschalig opwekken van duurzame energie (elektriciteit, warmte, transportbrandstof, gas). Bijvoorbeeld met wind, zon of water, via bodemwarmte, biomassa, slibvergisting of waterstof/elektrolyse. Of door slimme inzet van industriële restwarmte, of goede CCS-projecten rondom de afvang en opslag van CO₂. Daarnaast wordt de SDE++ dit jaar voor het eerst opengesteld voor een aantal nieuwe technieken en categorieën. Geheel nieuwe technieken in 2021 zijn:

 • CO₂-afvang en gebruik in glastuinbouw (door middel van ingekochte CO₂ afkomstig van een industriële installatie met CO₂-afvang);
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor transport (bio-ethanol uit lignocellulosehoudende biomassa, bio-LNG uit monomestvergisting of uit allesvergisting, en diesel/benzine- vervangers uit gehydrogeneerde pyrolyse-olie uit lignocellulose).

Ook een aantal bestaande technieken is aangevuld met nieuwe categorieën:

 • Aquathermie (thermische energie uit oppervlaktewater, als basislast of voor directe toepassing zoals in de glastuinbouw);
 • CO₂-afvang en -opslag (voor gasvormig en vloeibaar transport);
 • PVT (zonthermie en productie van stroom) met warmtepomp;
 • Vergisting van biomassa (verlengde levensduur van bestaande installaties);
 • Zon-PV (vanaf 1 MWp, grondgebonden of drijvend op water).

Afgevallen toevoegingen voor SDE++ 2021

Niet alle onderzochte nieuwe technieken en categorieën zijn toegelaten voor de SDE++ ronde van 2021. Bijvoorbeeld omdat ze al rendabel zijn zonder subsidie, maar ook vaak omdat er eerst nog nader onderzoek nodig is (bijvoorbeeld naar ongewenste markverstoringen, de meetbaarheid van de CO₂-effecten, of naar noodzakelijke wetswijzigingen). De volgende onderwerpen vallen nog buiten de boot voor de subsidieronde van 2021:

 • chemische PET-recycling (depolymerisatie) en fysische EPS-recycling;
 • biobased etheenproductie uit bionafta en bio-ethanol;
 • elektrificatie op offshore-productieplatformen;
 • thermische energie uit mijnwater (TEM);
 • elektrisch-gedreven warmtepompen (aanvullende categorieën met minder vollasturen);
 • aftapwarmte bij afvalverbrandingsinstallaties.

Wellicht wel kansen in 2022?

Ook na 2021 komt er een SDE++ ronde. De regeling wordt dan niet meer verder ‘verbreed’ met andere nieuwe categorieën. In plaats daarvan zal de nadruk verschuiven naar het ‘finetunen’ van bestaande SDE-technieken. Zo wordt voor het jaar 2022 nagedacht over verbeteringen bij:                         

 • Windenergie, Zon-PV en zonthermie;
 • Geothermie, Waterkracht en Aquathermie;
 • Verbranding, vergassing en vergisting van biomassa;
 • Restwarmte;
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen;
 • Elektrificatie (via warmtepompen, e-boiler, bij glasovens en van productieplatformen);
 • Biobased-productie (etheenproductie uit bio-ethanol of bionafta);
 • Recycling van kunststoffen (PET-recycling en EPS-recycling);
 • CCS en CCU (CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw);
 • Waterstofproductie door elektrolyse;
 • Uitgestelde levering van elektriciteit van een wind- of zonnepark.

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81