Aanvraagronde SDE++ 2021 verschoven naar oktober

De aanvraagronde voor de SDE++ gaat drie weken later open dan aanvankelijk aangekondigd. Dit maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) afgelopen week bekend. De wijzigingen betekenen niet alleen een latere startdatum: ook het totale aanvraagtijdvak wordt iets langer, en uiteraard zijn er ook gevolgen voor de verschillende ‘openstellingfasen’ in 2021.

Over de SDE++ subsidie?

De subsidieregeling ‘Stimulering Duurzame Energietransitie’ (SDE++) is een van de belangrijkste instrumenten om de Nederlandse  klimaatdoelen te realiseren. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en non-profitinstellingen die hernieuwbare energie produceren of CO₂-reducerende technieken toepassen. De regeling biedt meerjarige subsidies voor de exploitatiekosten van installaties voor het opwekken van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen.

De SDE++ subsidie  kan alleen worden aangevraagd binnen korte, jaarlijkse aanvraagrondes. Die worden wordt ruim tevoren bekend gemaakt (zodat belangstellenden zich tijdig kunnen voorbereiden). Het aanvraagtijdvak in 2021 zou eigenlijk lopen van 21 september tot en met 14 oktober. Dit tijdvak is nu echter gewijzigd en zal nu lopen van 5 oktober tot en met 11 november 2021.

Waarom een nieuw aanvraagtijdvak?

Natuurlijk verdient het aanpassen van een (al aangekondigde) subsidieronde geen schoonheidsprijs. De aanpassing gebeurde op verzoek van provincies en gemeenten. Zij voorzagen – bij de beoogde start in september – problemen rondom de vergunningverleningen en inspraakprocedures van veel wind- en zonprojecten. Met name was het onwenselijk dat de zienswijzeperiode dan zou vallen in de zomervakantieperiode.

Hoe ziet het nieuwe SDE-tijdschema eruit?

De aanpassingen beteken ook een update van de SDE++ ‘indieningsfasen’ in 2021. De regeling werkt namelijk elk jaar met een gefaseerde openstelling, waarbij aanvragers een indieningsmoment kiezen dat afhangt van de ‘subsidie-intensiteit’ van hun project. De nieuwe fasen voor 2021 worden nu:

  • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 60 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 5 oktober (9:00 uur) tot 11 oktober 2021 (17:00 uur).
  • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 80 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 11 oktober (17:00 uur) tot 25 oktober 2021 (17:00 uur).
  • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 115 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 25 oktober (17:00 uur) tot 8 november 2021 (17:00 uur).
  • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1.000 kg CO₂. Aanvragen kan van 8 november (17:00 uur) tot 11 november 2021 (17:00 uur).

Als korte toelichting: deze ‘gefaseerde’ systematiek zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency (per hoeveelheid vermeden CO₂-uitstoot). Projecten die relatief veel subsidie vragen, komen pas in een latere fase aan bod (met het risico dat de subsidiepot leeg is). Anderzijds kan een aanvrager zijn slaagkansen ook vergroten door een eerdere ‘strategische’ aanvraag voor een lager subsidiebedrag. De beste aanvraagstrategie en timing kan per project/technologie verschillen. Onze experts kunnen u ondersteunen bij het bepalen van deze strategie, en middels een studie kunnen we inzicht geven in de verwachte ontwikkelingen van het budget.

Terugblik op SDE-ronde 2020 (en vooruitblik op ronde 2021)

Bij de SDE++ aanvraagronde van 2020 zijn in totaal 4.112 subsidieaanvragen ingediend. Het merendeel daarvan is inmiddels beoordeeld: tot nog toe kregen 3.486 projecten een positieve beschikking, voor een bedrag van bijna € 4,7 miljard euro (het jaarbudget was 5 miljard). De meeste projecten hadden vooral weer betrekking op zon-PV, maar er waren ook projecten op het gebied van CCS, elektrische boilers, warmtepompen, windenergie en biomassa.

De komende SDE++ ronde van 2021 biedt nieuwe kansen voor de genoemde technieken, maar ook voor bijvoorbeeld geavanceerde transportbrandstoffen en diesel/benzine-vervangers, bio-LNG, aquathermie en PVT-systemen. Voor wat betreft biomassa-projecten: de SDE++ biedt dit jaar géén subsidie voor lagetemperatuurwarmte. Concreet betekent dit dat voor houtige biomassa-projecten alleen subsidie kan worden aangevraagd als sprake is van een warmteproductie van minimaal  100° Celsius. De nieuwe SDE++ regeling wacht momenteel op goedkeuring vanuit Brussel, en zal waarschijnlijk nog voor de zomer officieel worden gepubliceerd, zo is de verwachting.

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81