Subsidieregeling Systeemintegratie 2022 (SMCES) open voor nieuwe voorstellen

Slimme systemen zijn nodig om vraag en aanbod van energie continu op elkaar af te stemmen én te schakelen tussen verschillende vormen van energie. De subsidieregeling Systeemintegratie 2022 (SMCES) stimuleert de ontwikkeling van deze systemen. Per 1 februari gaat de regeling voor twee maanden open.

Energie-innovaties

Binnen de Topsector Energie is jaarlijks zo’n 130 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor energie-innovaties. Een greep uit de thema’s: duurzame energieproductie, energiebesparing, flexibilisering van het energiesysteem (waaronder waterstof), CO2-reductie, circulaire economie, aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. DEI+ en HER+ zijn bekende subsidies voor energie-innovaties, en ook de MOOI-regeling heeft alles met nieuwe energieoplossingen te maken.

Systeemintegratie 2022: slimme aansturing van ons energiesysteem

Een heel specifieke regeling binnen de Topsector Energie is Systeemintegratie 2022 (SMCES), een hernieuwde publicatie van de eerdere regeling Systeemintegratie 2020. In 2022 is het alleen mogelijk om subsidie aan te vragen voor innovatieve, slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energy System (SMCES, programmalijn 2).

Een SMCES zorgt ervoor dat vraag en aanbod van energie continu op elkaar worden afgestemd, zowel voor huishoudens als voor de industrie. Het kan daarbij gaan om opwekking en opslag van verschillende energiedragers – zoals elektriciteit, warmte, waterstof, groen gas – en om energie-infrastructuren. De genoemde slimme aansturingssystemen moeten aantonen dat een SMCES goed werkt.

Kort gezegd: subsidie via de regeling Systeemintegratie 2022 (SMCES) is bedoeld voor het onderzoeken en/of ontwikkelen van innovaties die ervoor zorgen dat ons toekomstige energiesysteem veilig, betrouwbaar en betaalbaar is.

Systeemintegratie 2022 in detail

De regeling Systeemintegratie 2022 (SMCES) is gericht op netbeheerders, kennisinstellingen en bedrijven. Gedurende twee maanden staat de regeling open voor het indienen van subsidieaanvragen: van 1 februari tot en met 29 maart, 17:00 uur. Het beschikbare subsidiebudget is 1,4 miljoen euro en de subsidie bedraagt, afhankelijk van de activiteiten in het project, maximaal 80% van de subsidiabele projectkosten.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het project de volgende activiteiten omvatten:

 • ontwerpen en ontwikkelen van slimme aansturingssystemen voor een Smart Multi-Commodity Energy System (SMCES)
 • experimentele toetsing van de werking en effecten van slimme aansturingssystemen.

Voorwaarde is dat beide activiteiten binnen het project worden uitgevoerd.

Algemene voorwaarden

Projecten moeten ook voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

 • Een samenwerkingsverband met minimaal één onderneming gaat het project uitvoeren.
 • Het project past binnen de beschrijving van programmalijn 2 (SMCES).
 • Het project gaat binnen zes maanden na de subsidieverlening van start.
 • Het project heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
 • De kosten van onderzoeksorganisaties zijn niet hoger dan 65% van de totale subsidiabele projectkosten.
 • Na afloop van het project krijgen andere partijen onvoorwaardelijk toegang tot de projectresultaten.

De producten die binnen het project ontwikkeld zijn, mogen na afloop van het project commercieel worden aangeboden. 

Beoordelingsprocedure

Na sluiting van de regeling (29 maart, 17:00 uur) beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de ingediende projecten, daarbij geadviseerd door onafhankelijke externe experts. De beste projecten krijgen subsidie, waarbij RVO de volgende toetsingscriteria hanteert:

 • mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijnen
 • slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij
 • kwaliteit van het project
 • kwaliteit van het samenwerkingsverband
 • mate waarin het project vernieuwend is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek of techniek en het de Nederlandse kennispositie versterkt.

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81