SDE++ subsidieaanvraag 2021 gebaat bij ‘strategische aanpak’

De nieuwe SDE++ subsidieronde start op 5 oktober (9:00 uur) 2021 en staat open voor aanvragen tot uiterlijk 11 november 2021 (17:00 uur). Het indienen van een SDE++ subsidieaanvraag met optimale slaagkansen is gebaat bij een slimme strategische timing. Lees de tips van onze experts.

Over de SDE++ subsidieregeling

Volgens kenners is het misschien wel de belangrijkste subsidieregeling op weg naar een beter klimaat: de SDE++. Die afkorting staat voor ‘Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en klimaattransitie’. De plustekens geven aan dat de regeling verschilt van eerdere SDE-regelingen (waarvan de eerste al dateert uit 2008). De spelregels voor de SDE++ 2021 zijn bekend sinds juli, toen de nieuwe regeling voor dit jaar werd gepubliceerd.

Exploitatiesubsidie voor grootschalige productie-installaties

De SDE++ regeling biedt (kort gezegd) subsidies voor de exploitatiekosten van grootschalige productie-installaties voor het opwekken van duurzame energie en de reductie van broeikasgassen. Het gaat daarbij sinds 2020 om:

  • elektriciteit: Waterkracht/osmose, Windenergie, Fotovoltaïsche zonnepanelen
  • gas: Vergisting van biomassa, Vergassing (productie van biosyngas, inclusief methaniseren)
  • warmte: Biomassa, Zonthermische systemen, Geothermie
  • broeikasgasreductie: Aquathermie, Daglichtkas, Fotovoltaïsch-thermische panelen met warmtepomp, Elektrische boiler, Industriële warmtepomp, Restwarmtebenutting, Waterstofproductie door elektrolyse, Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor wegvervoer en binnenvaart, CCS (afvang en permanente opslag van koolstofdioxide), CO₂- afvang en gebruik glastuinbouw.

Nieuw-toegevoegd dit jaar zijn: Photovoltaïsche (PVT)-systemen met een warmtepomp, CO₂-afvang en -gebruik in de glastuinbouw, en installaties voor CO₂-arme productie van hernieuwbare brandstoffen voor wegtransport en binnenvaart.

SDE++ aanvraagronde van 2021

Liefst 5 miljard euro aan subsidies is er te verdelen bij de SDE++ regeling van 2021 (net als in 2020). En ook dit jaar werkt de regeling weer met één aanvraagronde met een ‘gefaseerde openstelling’ in vier fasen:

  • Fase 1 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 60 euro per 1.000 kg CO₂
  • Fase 2 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 80 euro per 1.000 kg CO₂
  • Fase 3 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 115 euro per 1.000 kg CO₂
  • Fase 4 – Voor projecten met een subsidie-intensiteit tot maximaal 300 euro per 1.000 kg CO₂

Hierbij geldt: hoe eerder je indient, hoe hoger de slaagkans. Het is mogelijk om projecten in te dienen voor een lagere subsidie-intensiteit om meer kans te maken op subsidie. De bovenstaande ‘gefaseerde’ systematiek zorgt ervoor dat de subsidie gaat naar projecten met de beste kosten-efficiency (per hoeveelheid vermeden CO₂-uitstoot). Projecten die relatief veel subsidie vragen, komen pas in een latere fase aan bod (met het risico dat de subsidiepot leeg is). Anderzijds kan een aanvrager zijn slaagkansen ook vergroten door een eerdere ‘strategische’ aanvraag voor een lager subsidiebedrag.

Strategische tips bij het indienen van een aanvraag

Het indienen van een SDE++ aanvraag is gebaat bij een strategische timing, aangezien het indieningsmoment vaak bepalend is voor zowel de hoogte als de slaagkans van de subsidie. Het is dan ook belangrijk om te bekijken welk subsidiebedrag jouw project daadwerkelijk nodig heeft om financieel uit te kunnen, en om op basis daarvan een keuze te maken voor het moment van indienen. Hiermee kan je goed bepalen of/welke mogelijkheden er voor jouw project zijn om voor een lager subsidiebedrag in te dienen.

De verwachting is dat dit jaar sprake zal zijn van een extra ‘competitieve’ call. In tegenstelling tot het afgelopen jaar is er slechts 1 openstellingsronde, en daardoor staan er waarschijnlijk meer projecten in de ‘wachtrij’ om in te dienen dan voorgaande jaren. Daarnaast worden er veel aanvragen verwacht vanuit de categorieën CCS en Zon-PV. Het is dan ook de verwachting dat het budget vroegtijdig uitgeput zal raken.

De SDE++ wijzigingen (zoals aangekondigd op Prinsjesdag) maken het nóg complexer om een keuze te maken voor een aanvraag dit jaar, of te wachten tot volgend jaar. De SDE++ wordt dan wel verruimd met 3 miljard euro, maar wordt tegelijkertijd ook voorzien van budgetschotten tussen de subsidiabele categorieën. Omdat de exacte implicaties hiervan nog onduidelijk zijn, is een goede aanvraagstrategie extra belangrijk. De beste aanvraagstrategie en timing kan per project/technologie verschillen. Onze experts geven graag advies bij het bepalen van de beste strategie, en kunnen middels een ‘market intelligence study’ beter inzicht geven in de verwachte ontwikkelingen van het budget.

Meer nieuws

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81