Vijf voordelen van de VEKI-subsidie

Gepubliceerd op: 23 maart 2023 | Laatst bijgewerkt op: 16 mei 2023

Vrij stilletjes ging zij afgelopen week van start: de nieuwe aanvraagronde van de VEKI-subsidie. De beperkte media-aandacht is best opvallend, want het gaat hier om misschien wel de grootste en belangrijkste nationale subsidieregeling voor industriebedrijven die investeren in een schonere en zuinigere bedrijfsvoering. In dit artikel zetten we de belangrijkste voordelen kort op een rij.

Subsidie voor het versnellen van klimaatinvesteringen

VEKI is de korte benaming voor de subsidieregeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie. De regeling maakt onderdeel uit van een verzameling subsidieregelingen vanuit de Topsector Energie (TSE). Recent is een flink aantal nieuwe TSE-subsidierondes bekendgemaakt, die elk interessante kansen bieden voor bedrijven die werken aan top-innovaties op het gebied van energie en klimaat.

De VEKI-regeling mikt specifiek op industriebedrijven (zowel mkb als grootbedrijf). Zij kunnen deze subsidie aanvragen bij plannen voor CO2-besparende maatregelen die vragen om langetermijninvesteringen. Het gaat daarbij om investeringen in ‘bewezen’ technologie, waarvan de terugverdientijd zonder subsidie méér dan vijf jaar zou zijn. De investeringen moeten betrekking hebben op energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur, of overige CO2-reducerende maatregelen.

De VEKI is dit jaar nóg interessanter geworden. Om die reden hebben we hieronder de vijf grootste voordelen voor u op een rij gezet:

1. Subsidiebudget fors verhoogd

De VEKI-regeling maakte in 2019 een moeizame start, maar is nu uitgegroeid tot een belangrijke subsidie-impuls voor industriële klimaatinvesteringen. En dat is zeker ook merkbaar in het budget voor deze aanvraagronde: liefst 138 miljoen euro is er beschikbaar (ter vergelijking: in 2022 ging het nog om 47,5 miljoen euro). Het royale budget betekent niet alleen dat er meer subsidieaanvragen gehonoreerd kunnen worden dan voorheen, maar ook dat er meer ruimte is voor grotere projecten. Het budget gaat uit van ongeveer 80 projecten van elk zo’n 1,725 miljoen euro.

2. Een subsidie tot 15 miljoen euro per project

De VEKI biedt subsidiebedragen die flink hoger kunnen zijn dan bij veel andere (nationale en Europese) regelingen. De subsidies kunnen oplopen tot wel 15 miljoen euro per project. Natuurlijk krijgen aanvragers de subsidies niet helemaal cadeau, want zij moeten ook zelf mee-investeren in de projecten. De subsidie vergoedt doorgaans zo’n 30% tot 50% van de goedgekeurde projectkosten, met extra verhogingen voor mkb’s (zie ook het volgende punt).

3. Extra subsidievoordeel voor mkb’s

Binnen de nieuwe VEKI-regeling is het makkelijker geworden om subsidie te krijgen voor grote projecten, maar… de regeling biedt óók speciale voordelen voor investeringsprojecten van mkb’s: een middelgroot bedrijf krijgt 10% extra subsidie, en een kleinbedrijf zelfs 20% extra!

4. Bewezen technologie: gangbaarheid is eenvoudiger aantoonbaar

De VEKI-subsidie is alleen voor investeringen in bewezen technologie. Voor pilots en demonstratieprojecten zijn er andere subsidies (zoals de DEI+ regeling). In eerdere jaren gold bij de VEKI de eis dat een investeringsproject betrekking moest hebben op een technologie die al ‘bewezen’ moest zijn, in minstens drie soortgelijke projecten in de industrie in Nederland. Dit criterium is met ingang van 2023 minder streng geworden! Voortaan kan een investering ook worden aangemerkt als bewezen gangbaar als die een ‘kopie’ is van een eerdere bewezen investering die nauwelijks of geen technische risico’s heeft. In sommige gevallen kan het zelfs gaan om innovaties (met beperkte risico’s) die buiten Nederland al zijn bewezen.

5. Samenwerking is niet verplicht

Een laatste voordeel dat we hier beslist willen noemen (en dan doelen we nog niet eens op de milieuvoordelen): samenwerking is bij de VEKI geen harde subsidievoorwaarde. Samenwerken is zeker toegestaan, maar het is niet verplicht: je kunt deze subsidie ook puur voor de eigen onderneming aanvragen. Ook dat is een prettig verschil met veel andere subsidieregelingen!

Onze conclusie: maak gebruik van deze subsidie zolang het nog kan. Want: na een aantal jaren van positieve prikkels (zoals subsidies) volgen op een zeker moment doorgaans ‘negatieve’ prikkels (verplichtingen, belastingheffingen, boetes). De VEKI-aanvraagronde staat open sinds 15 maart 2023 tot uiterlijk 9 januari 2024. Maar let op: aanvragen kan slechts zolang het budget reikt. Het geld wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Belangstelling?

EGEN heeft veel ervaring met de VEKI-regeling. Onze experts deden al diverse succesvolle subsidieaanvragen in eerdere rondes. Bijvoorbeeld voor het project Plastics Acht van Afvalverwerkings-/recyclebedrijf Renewi, dat betrekking had op de realisatie van een nieuwe recyclinglijn voor harde kunststoffen.

Heb je vragen over de VEKI-subsidie, of zoek je een deskundige partner die kan helpen bij het uitwerken van investeringsplannen tot een solide projectplan en bijbehorende subsidieaanvraag? Onze experts helpen je graag verder! Je kunt ons bereiken via het contactformulier onderaan deze pagina.

Meer nieuws

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

Expert vertelt: de EIA en MIA bieden meer subsidiekansen dan u denkt!

De stimuleringsregelingen EIA en MIA\Vamil gelden voor investeringen op de Energie- en Milieu-investeringslijst. Maar soms bieden ze óók kansen voor duurzame investeringen die niet met zoveel woorden staan genoemd op die lijsten, via een 'generieke’ aanvraag. We...

Lees meer
Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

Subsidie voor eerste regionale waterstofnetwerk: H2avennet

In de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering wordt de focus steeds meer gelegd op hernieuwbare energiebronnen die de transitie naar een duurzame toekomst kunnen versnellen. Een van de meest veelbelovende ontwikkelingen op dit gebied is groene waterstof, een...

Lees meer

Contact

Meer weten?

Hoe kunnen we je helpen? Neem contact met ons op of stuur ons een bericht voor een snel antwoord.

E-mailadres
info@egen.green

Telefoonnummer
+31 (0)88 838 13 81